Istorijos puslapiai plakatuose  

Elvyra Matačiūnienė
,
ŠAC Leidybos skyriaus vedėja

Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) nušvito naujomis spalvomis. Centro darbuotojai parengė plakatų ekspoziciją, primenančią mūsų valstybės istorijos svarbiausius įvykius, asmenybes, kūrusias nepriklausomą Lietuvą. Visuotinis sujudimas, įvairios iniciatyvos ir noras atgaivinti istorinę atmintį ne vieną skatina ieškoti naujų formų ir idėjų. Šie plakatai – viena jų.

Parodoje eksponuojami plakatai – tai nedidelė dalis darbų, išleistų ŠAC Leidybos skyriaus pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. X-818 patvirtintą Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą.

Įgyvendinant minėtą programą 2007 m. Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos darbo grupės iniciatyva buvo išspausdinti ir kaip mokomoji priemonė šalies mokykloms išdalyti 14 pavadinimų plakatai. Juose įamžinti tautos dainius Maironis, Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka, Nepriklausomybės akto signataras dr. Jonas Basanavičius, lietuvių disidentas Romas Kalanta, kovotojai už Nepriklausomybę, partizanų vadai Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Jonas Žemaitis-Vytautas ir kitos iškilios asmenybės. Taip pat buvo sukurti plakatai, primenantys Lietuvos gyventojų tremtį ir partizaninį judėjimą.

 

2015 m. buvo parengti ir išspausdinti plakatai pirmiesiems Lietuvos valstybės prezidentams – Antanui Smetonai, Aleksandrui Stulginskiui ir Kaziui Griniui – pagerbti. Praeitais metais šalies mokyklas pasiekė ir Vokietijos diplomatiniame archyve surasto Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalo lietuvių kalba plakatas.

Dr. Jonas Basanavičius sakė, kad „Žmonės, nežinantys istorijos, visada lieka vaikai“ („Homines historium ignari semper sunt pueri“). Šie plakatai primena tai, kas įrašyta mūsų istorijos puslapiuose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.