Istorijos pamokos Romoje

Ramunė Šemetienė
,
Telšių Vincento Borisevičiaus g-jos pradinių klasių vyr. mokytoja

„Kelionių tikslas yra pagal tikrovę pertvarkyti vaizduotę ir vietoj galvojimo, kaip dalykai galėtų atrodyti, pamatyti, kokie jie yra iš tiesų.“ Samuelis Johnsonas

 

Nuolat keliaujanti istorijos mokytoja Gitana Piktužytė žino, kad nėra geresnės edukacijos mokiniams nei kelionės. Pažinti pasaulį iš vadovėlių ir pažinti jį keliaujant po įvairiausius kampelius – visiškai skirtingi mokymosi būdai. Todėl mokytoja Telšių Vincento Borisevičiaus ketvirtokams pasiūlė istorijos pamokas Italijos sostinėje. Per rudens atostogas trylikos narių komanda, lydima trijų mokytojų, išskrido į amžinąjį miestą – Romą.

 

Kelionė buvo neįprasta, nes mokiniai jai turėjo ruoštis iš anksto. Gimnazistų namų darbai – paruošti medžiagą apie paskirtą lankytiną objektą. Nuvykus į Romą reikėjo apie jį papasakoti kelionės draugams. Keliautojai liko sužavėti, nes kiekvienoje Romos gatvėje – nenutrūkstamos istorijos didybė. Greta didingų Romos Imperijos griuvėsių, šventyklų pagonių dievams – gausybė puošnių barokinių bažnyčių, paminklų, fontanų ir naujųjų laikų monumentų. Apie juos mokiniai darė savarankiškus tyrimus ir reportažus, pildė užrašus.

Pirmasis aplankytas objektas – žymiausias Koliziejus, kur vykdavo gladiatorių kautynės iki mirties, – labai sužavėjo keliautojus. Daug mokiniai pamatė ir papasakojo apie Laisvės muziejų, Romos forumą – Palatino ir Kapitolijų – miesto politinę širdį, nes čia išlikę daug kadaise svarbių pastatų, šventyklų. Sužinojo, kad italai Kapitolijaus kalvą karūnavo monumentu Viktorui Emanueliui, Italijos karaliui, o Panteonas, visų dievų šventykla, virto katalikiška bažnyčia.

 

Keliautojai, kaip katalikiškos gimnazijos atstovai, aplankė daug bazilikų, jos labai senos ir stovi ten, kur žuvo ir buvo palaidoti svarbūs katalikų bažnyčios šventieji. O pirmoji pasaulio barokinė bažnyčia – Jėzaus bažnyčia – lietuviams artima ir tuo, kad ten palaidotas kardinolas Radvila.

Vatikaną, pasaulio katalikų sostinę, gimnazistai su mokytojais apžiūrėjo sekmadienį. Ten smalsuolius maloniai pasitiko telšiškis, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Romoje, dominikonų vienuolis Jokūbas Marija Goštautas. Su didžiu džiaugsmu širdyje išklausius Romos katalikų bažnyčios popiežiaus Pranciškaus sveikinimą ir palaiminimą, Jokūbas Marija tęsė mokiniams įdomų pasakojimą apie Šv. Petro baziliką – vieną didžiausių pasaulio bažnyčių, statytą 1626 m. ant šv. Petro kapo ir pilną pasaulinio garso religinio meno.

„Aplankėme gražųjį Trevi fontaną, todėl turime vilties sugrįžti!“ – viltingai tarė mokiniai lipdami į lėktuvą.

Žinoma, kas norės, tikrai sugrįš. Ir nebereikės aukoti automobilio teisėms sutaupytų pinigėlių, kad pamatytum senovės Romą…

 

Keliavusių gimnazistų, pavaduotojo Simono Baliutavičiaus ir mano vardu širdingai dėkojame gimnazijos kapelionui Piercarlo Manzo už pagalbą organizuojant kelionę. Už paskaitą ir savo paaukotą laiką – Jokūbui Marijai Goštautui. Mokytojai Gitanai Piktužytei – už netradicinę istorijos pamoką, už nuostabias akimirkas, naujas patirtis ir žinių bagažą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.