Įsteigta Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų asociacija

Jolanta Varanavičienė
,
Karmėlavos l.-d. „Žilvitis“ mokytoja ekspertė, LIPUMA pirmininkė

Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų asociacijos (LIPUMA) tikslas – telkti mokytojus ir kitus ugdytojus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybei gerinti bei mokytojo darbo prestižui didinti. Asociacija planuoja skleisti Lietuvos ir užsienio šalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų patirtį, aptarti naujas ugdymo kryptis; teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms priešmokyklinio programų rengimo klausimais, organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų konferencijas, susitikimus, keliones, kvalifikacinius renginius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.