Iššūkis – kiekvienoje klasėje: pedagogai–praktikai kviečia diskutuoti apie kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymą

Klasėje – kitos kultūros, kitakalbis, įvairių socialinių ar specialiųjų poreikių mokinys. Ar esame tinkamai pasiruošę tokiai realybei? Tai – ne lengvas iššūkis, bet būtinas siekiant mokyklos visiems. Gerųjų praktikų ir išbandymų sprendinių bei rekomendacijų išgirsti, diskutuoti bei mokytis vieniems iš kitų gruodžio 21 d., 13.00–16.30 val. kviečia Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centre (TECHIN) vyksiančios konferencijos „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ organizatoriai.

 

„Jau kurį laiką jaučiama ir pastebima tendencija, jog daugėja imigrantų, panorusių mokytis amato ir įsitvirtinti šalies darbo rinkoje, plečiasi kitų kultūrų mokinių spektras. Švietime daugėja socialiai pažeidžiamų asmenų, tai yra mokiniai iš asocialių šeimų, vaikų globos namų, turintys specialiųjų poreikių, todėl natūraliai susiduriama su problema – pedagogų kvalifikacijos trūkumas sėkmingai integruojant minėtų grupių asmenis į mokymo(si) procesą“, – švietimo bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo poreikį akcentuoja TECHIN Plėtros skyriaus vedėja Milena Puchova.

 

Konferencijos programoje (peržiūrėti) – specialistų ir praktikų iš visos Lietuvos pranešimai, liudijantys patirtį Europos ir šalies bendrojo ugdymo, specialiose, profesinio ir aukštosiose mokymo įstaigose, o taip pat – įtraukiojo ugdymo rekomendacijos iš profesionalų lūpų.

 

Konferencija vyks Vilniuje – TECHIN patalpose (Trinapolio g. 2, Vilnius). Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas. Konferencijos dalyviams pageidaujant bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Vietų skaičius yra ribotas, tad pasiekus limitą registracija bus nutraukta (registruotis).

 

Konferencija finansuojama „Erasmus+“ „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties asmenų mokymui“ projekto (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060427) lėšomis.

 

Kontaktinis asmuo:
Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro
metodininkė Toma Grabauskaitė
tel. 8 626 38707, el. p. toma.grabauskaite@vtmc.lt

 

 

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.