Iššūkis ankstyvajam ugdymui: ar esame pasirengę?

Inga Žilinskienė
,
projekto ekspertė (Mykolo Romerio universitetas)
Jurgita Vaitiekūnienė
,
Panevėžio rajono švietimo centro direktorė, projekto ekspertė

Panevėžio rajono švietimo centras kartu su partneriais iš Ispanijos, Italijos ir Turkijos įgyvendina „Erasmus+“ KA2 programos tarptautinį projektą „Emocinės, empatinės proksimalinės mokymosi aplinkos kūrimas“ (angl. „Emotional Empathic Proximal Learning Educational Environment“, PEARL). Iškelti ambicingi tikslai sukurti tokias veiklas, kurios įgalintų gerinti ne tik 1–6 metų vaikų akademinius pasiekimus, bet ir plėtoti emocijų bei empatijos raišką, tokiu būdu skatinant novatorišką ir kokybišką ugdymą ankstyvoje vaikystėje. Be to, sukūrus veiklas skirtingoms tikslinėms grupėms (1–2 metų, 3–4 metų ir 5–6 metų vaikams), atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama moksliškai ištirti šių veiklų poveikį ir teikiamą naudą.

 

Eksperimentui atlikti bendradarbiaujama su Lietuvos Mykolo Romerio universiteto ir Turkijos Gazi universiteto mokslininkais. Remiantis mokslininkų sukurta tyrimo metodologija siekiama įvertinti naujų veiklų efektyvumą ankstyvojo ugdymo procese. Šiuo metu veiklos įgyvendinamos atrinktose Lietuvos, Ispanijos, Italijos ir Turkijos ankstyvojo ugdymo įstaigose; renkami ir analizuojami gauti duomenys. Lietuvai atstovauja Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“, Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“. Galutiniai apibendrinti rezultatai planuojami pristatyti 2021 m. birželio mėnesį vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje.

 

Skirtingais amžiaus tarpsniais vaikams kyla įvairių klausimų ir problemų, nuolat kintant aktualijoms, vaikų poreikiams, keičiasi pasaulio suvokimas, noras pažinti ir susipažinti, smalsauti ir atrasti. Tad įtraukiančių ugdomųjų veiklų planavimas – didelis iššūkis. Atsižvelgiant į tai, veiklos kuriamos taip, kad būtų įmanomi keli sudėtingumo lygiai tai pačiai veiklai įgyvendinti, pavyzdžiui, modelis apima tris amžiaus grupes: 1–2 metų vaikų grupėje akcentuojamas prosocialus ir empatinis mokymasis; 3–4 metų vaikų grupėje – prosocialumas, emocijos ir pirmieji programavimo principai; 5–6 metų vaikų grupėje dėmesys telkimas į prosocialumo ugdymą ir emocijų kūrimą, pasitelkiamas robotas (jį programuojant) veikloje numatytam tikslui pasiekti.

 

Taigi, mokymosi veiklomis siekiama kurti emocinę, empatinę proksimalinę mokymosi aplinką, paremtą vaikų grupės veikla, o robotikos technologijų panaudojimas integruojamas ne tik kaip priemonė mokytis pirmųjų kodavimo ir programavimo pagrindų, bet ir kaip priemonė, leidžianti plėtoti santykius ir emocijų raiškos įgūdžius.

 

Mokymosi veiklų kūrimo idėja grindžiama tuo, kad ugdant prosocialias vertybes (bendradarbiavimą, empatiją, savitarpio pagalbą ir kt.) pasitelkiama robotika, tokiu būdu tikimasi teigiamo emocinio poveikio mokymosi ir ugdymo procesams. Pavyzdžiui, viena iš veiklų „Atrask skaičių paslaptį!“, skirta 5–6 metų vaikams, paremta tuo, kad naudojant robotus plėtojamas informatinis mąstymas, skatinamas bendradarbiavimas skirstantis grupėmis, vaidmenimis, kuriami santykiai ir bendravimo įgūdžiai, savistaba, empatija, kūrybiškumas, saviraiška ir kt., tai yra robotai naudojami siekiant ugdyti prosocialius įgūdžius ir vertybes.

 

Išsamus veiklos aprašas bus pateiktas Baltojoje knygoje, tačiau pažymėtina, kad veikla pasižymi daugialypiu pritaikomumu, nes, be loginio mąstymo lavinimo, ją galima pritaikyti ir skaičiaus prasmei identifikuoti, skaičių sudarymui, skaidymui; mokyti skaičių tvarkos ir palyginimo, analizuoti skaičių taikymą kasdienio gyvenimo situacijose ir t. t.

 

Veiklų metu vaikai ne tik mokosi akademinių dalykų, bet ir skatinami bendradarbiauti, pavyzdžiui, kaip vaikai dalijasi vaidmenimis, juos atlieka, kaip elgiasi kai pavyksta, kai nepavyksta, kaip reaguoja kiti vaikai ir pan.

 

„Erasmus+“ KA2 programos projektas „Emotional Empathic Proximal Learning Educational Environment – PEARL“ (Nr. 2018-1-IT02-KA201-048515) finansuojamas remiant Europos Komisijai. Tarptautinį projektą koordinuoja Italijos Europos žinių tinklas (Polo Europeo della Conoscenza).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.