Išrinktos 2022 m. Meilės Lukšienės premijos mokslininkams laureatės

Paskelbtos 2022 m. Meilės Lukšienės premijos mokslininkams konkurso laimėtojos. Jomis tapo prof. habil. dr. Jūratė Baranova (po mirties) ir prof. dr. Lilija Duoblienė. Premija mokslininkėms skirta už darbų ciklą „Ugdymo filosofija Lietuvai: skatinant kultūrinį raštingumą ir filosofiją mokykloje (2014–2022)“.

 

Mokslininkių darbų ciklas prisideda prie humanitarinių mokslų pagrindų stiprinimo Lietuvoje ir atliepia Meilės Lukšienės humanistinio ugdymo idėjas.

Premijos laureačių tyrimus sudaro keturios monografijos, dalis jų išleistos ir prestižinėse užsienio leidyklose. Taip pat bendra mokomoji knyga mokytojams, bendros mokslo publikacijos tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir atskiros mokslo publikacijos tarptautinėse kolektyvinėse monografijose.

Lilija Duoblienė

Autorių teoriniai darbai ir leidiniai orientuoti į praktinį taikymą. Sukurta multimodalaus ugdymo ir filosofinio mokymo metodų sistema, parengti etikos ir filosofijos vadovėliai bei mokymo priemonės, kurios plačiai naudojamos Lietuvos švietimo sistemoje.

Meilės Lukšienės premijos konkursas Lietuvos mokslų akademijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamas nuo 2014 m. ir vyksta kas ketverius metus. 2014 m. Premijos laureate tapo prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė, 2018 m. – doc. dr. Ramutė Bruzgelevičienė.

Jūratė Baranova

Skiriant Premiją siekiama paskatinti habil. dr. Meilės Lukšienės iškeltų Lietuvos kultūros ir švietimo idėjų įgyvendinimą ir įvertinti ryškiausius edukologijos, kultūrologijos ir lituanistikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (kultūrinės, socialinės) plėtros darbus Lietuvoje.

 

Kandidatus Premijai gauti gali siūlyti Lietuvos aukštųjų mokyklų senatai, akademinės tarybos ir mokslinių tyrimų institutų mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos. 2022 m. konkursui pateikti 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai. Juos vertino 12 ekspertų Meilės Lukšienės premijos komisija.

 

Premija bus įteikta Lietuvos mokslų akademijoje gruodžio 20 d.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.