Ispanijos mokytojo darbo stebėjimo vizitas Molėtų gimnazijoje

Rita Kavaliauskaitė
,
programos „Erasmus+“ projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ koordinatorė

Molėtų gimnazijos vykdomame programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekte „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ yra numatyta viena iš veiklų – darbo stebėjimo vizitų organizavimas užsienio šalių mokytojams. Su darbo stebėjimo vizitu spalio pabaigoje gimnazijoje viešėjo IES ALFONSO XI (Alcalá la Real, Ispanija) mokyklos matematikos mokytojas Jose Luis Ruiz Fernandez, kurio mokykla vykdo programos „Erasmus+“ KA1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Naujos metodikos XXI a.“ (angl. „New methodologies for XXI century“).

 

 

Su svečiu pirmiausiai susipažinome dalyvaudami netradicinėje lietuvių kalbos pamokėlėje, mokydamiesi pagrindinių lietuviškų žodžių. Vėliau kiekviena mokykla pristatė savo ugdymo įstaigas – jų struktūrą, veiklas, pasiekimus. Svarbiausia šio vizito dalis – atvirų pamokų stebėjimas. Mūsų gimnazijos mokytojos vedė atviras pamokas: matematikos (mokytojos Rimutė Andriukonienė, Elvyra Dirmaitė, Jurgita Šeikienė), istorijos (mokytoja Skaidrina Laurinavičinė), teatro (mokytoja Jolanta Žalalienė), chemijos (mokytoja Regina Dragūnienė), integruotas IT ir lietuvių kalbos (mokytojos Rita Glinskienė, Lina Urbanavičienė, Gražina Žalienė), fizikos ir muzikos (mokytojos Irena Jančionytė ir Rūta Vekerotienė), IT ir matematikos (mokytojos Rita Glinskienė ir Rita Kavaliauskaitė). Gimnazijos mokytos vedė ir CLIL (dalyko ir užsienio kalbos) integruotas pamokas: matematikos – muzikos – anglų kalbos (mokytojos Rita Kavaliauskaitė ir Rūta Vekerotienė), biologijos – vokiečių kalbos (mokytojos Regina Mongirdienė ir Valentina Zapolskienė). Svečias turėjo galimybę stebėti STEAM (inžinerija, fizika) taikymą mokyklinėse varžybose „Makaronų tiltai“, kuriose dalyvavo gimnazistų komandos. Vestose 16-oje atvirų pamokų dominavo mokinių darbas grupėse, buvo atliekami eksperimentai, laboratorinis darbas, pristatomi mokinių paruošti darbai, atliekamos kūrybinės ir praktinio pritaikymo užduotys. Ugdymo(si) procese (anglų kalbos žinių įsivertinimui, išmokimo patikrinimui, bendrųjų kompetencijų įsivertinimui, refleksijai) mokytojos naudojo skaitmeninius įrankius „Kahoot“, „Jambord“, „Blogger“, „Quizizz“ bei „Voratinklis“, SMART programėles, interaktyvią programą „GeoGebra“, skaitmeninę mokymo priemonę „Mokymo objektai 11–12 klasėms“, skaitmeninę mokymo(si) platformą „Google Classroom“, pačių mokytojų sukurtus „Bingo“, kortelių žaidimus, interaktyvius vadovėlius. Svečias, dalindamasis įspūdžiais iš stebėtų atvirų pamokų, išreiškė vieningą nuomonę – pamokos įdomios, motyvuojančios bei kūrybiškos, įtraukiančios mokinius į mokymosi procesą, leidžiančios mokytis ir anglų kalbos, naudojama daug skaitmeninių įrankių, inovatyvių metodų. Apskritojo stalo „Lietuvos ir Ispanijos švietimo sistemos: panašumai ir skirtumai“ metu turėjome galimybę aptarti ir padiskutuoti apie abiejų šalių švietimo sistemas. Dalinomės patirtimi apie programos „Erasmus+“ projektų Molėtų gimnazijoje veiklas ir jų įgyvendinimą, gvildenome idėjas, kaip pratęsti bendradarbiavimą tarp abiejų mokyklų ateityje. Ispanijos mokytojas susipažino ir su neformalaus ugdymo veiklomis – gimnazijos gidų būrelio nariai svečiui pravedė ekskursijas anglų kalba „Pažintis po Molėtų gimnaziją” ir „Pažintis su Molėtais” bei su mokymo(si) organizavimu kitose edukacinėse erdvėse, dalyvaudamas edukacinėse-pažintinėse programose Lietuvos etnokosmologijos centre, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre, tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“, žavėdamasis Molėtų krašto gamta. Kiekvienos dienos pabaigoje mokytojas Jose Luis atliko ir dienos refleksijas: pirmoji, antrojitrečioji.

 

Tokia projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ veikla leido dalyviams pasidalyti patirtimi su savo gimnazijos ir užsienio kolegomis, atsiskleisti, kuo jie yra stiprūs, patobulinti profesines, anglų kalbos bei tarpkultūrines kompetencijas. Dabar laukia atsakomasis darbo stebėjimo vizitas IES ALFONSO XI mokykloje lapkričio pabaigoje, kuriame dalyvaus trys gimnazijos mokytojos.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.