Išmoktos pamokos: emocinis intelektas yra neatsiejama ugdymo dalis

Inga Navickienė
,
projekto koordinatorė

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pagalbos mokiniui specialistai jau 2019 m. suprato, kad būtų nuostabu, jei mokykloje imtume geriau vieni kitus suprasti, kalbėtume apie savo poreikius ir jausmus. Taip kilo noras didinti savo bendruomenės emocinį raštingumą, o kartu su juo atsirado ir „Erasmus+“ projektas „Šiuolaikinės mokyklos iššūkis-EQ“. Kokį kelią nuėjome?

 

Balandžio 26 d. „Vyturio“ bendruomenė organizavo baigiamąją projekto konferenciją, per kurią skynėme užaugintus vaisius. Įgyvendindama projektą, mokykla sukūrė savitą emocinio intelekto ugdymo sistemą.

 

Kelio pradžia buvo 2019 m. spalis, kada progimnazijos mokytojų komanda apsilankė Latvijoje, Rygoje (Rigas 22. vidusskola). Mokykloje stebėjome, kaip organizuojami kūrybiniai susibūrimai, kaip ugdomi lyderiai ir kiekvieno mokinio kūrybiškumas ne tik spendžiant aktualias asmenines problemas, bet ir ieškant sprendinių pasaulinėms problemoms. Ir viskas per teigiamas mokinių emocijas, per galimybes savo emocijas reikšti ir būti suprastam.

 

Antra stotelė buvo Vokietijoje. Aspach miestelio Conrad-Weiser mokykloje į savo krepšelį įsidėjome idėjų įtraukiajam ugdymui, tarpusavio susitarimams, mokytojų ir mokinių santykiams gerinti, savanorystei plėtoti ir emociniam raštingumui didinti.

 

Estijoje, Keeni pagrindinėje mokykloje, buvo trečiasis pedagogų komandos sustojimas, per kurį mokėmės kurti saugias edukacines aplinkas, stebėjome pagalbos mokiniui ir mokytojų bendradarbiavimą ugdant mokinių emocinį intelektą.

 

Ketvirtoji stotelė, vainikuojanti patirtį, buvo Ispanijoje, Barselonoje. Mokyklos komanda dalyvavo mokymuose „Emocinis intelektas: atpažinti, panaudoti ir valdyti emocijas“. Mokymuose radome atsakymus į klausimus: kodėl mums reikia EQ? Kokie EQ požymiai? Kuriose srityse EQ pasireiškia? Kokios galimybės ir būdai auginti savo EQ? Po kursų grįžome aiškiai žinodami, kaip EQ turi būti ugdomas namuose, o kaip – mokykloje.

 

 

Apie šias keturias patirtis ir kalbėjomės konferencijoje. Progimnazijos bendruomenė, apibendrinusi įgytą patirtį, sukūrė savitą emocinio intelekto ugdymo sistemą, kurią sudaro keturi pagrindiniai etapai: 1) jausmų atpažinimas ir įvardijimas; 2) jausmų tinkamas išreiškimas, valdymas; 3) empatija; 4) tinkamas problemų sprendimas. Visi etapai glaudžiai tarpusavyje susiję, kiekvienam etapui įgyvendinti ir praktinei raiškai mokykla turi susikūrusi pavyzdžius.

 

Konferencijos pabaigoje kalbėjusi Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė dr. Daiva Šukytė teigė, kad mokyklos sukurta EQ ugdymo sistema glaudžiai susijusi su atnaujinama „Socialine, emocine ir sveikos gyvensenos (SESG) kompetencija“. Minėta kompetencija apima savimonę ir savitvardos įgūdžius, empatiją, socialinį sąmoningumą ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimą, atsakingą sprendimų priėmimą ir rūpinimąsi sveikata.

 

Tobulėti dar turime kur, bet pamoką išmokome: emocinis intelektas yra neatsiejama ugdymo dalis. Turime dirbti taip ir būti tokia mokykla, į kurią mokinys norėtų eiti ir lauktų kiekvieno pirmadienio. „Erasmus+“ projektas „Šiuolaikinės mokyklos iššūkis – EQ“ geras startas ir ilgo kelio pradžia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.