Išmokome mokytis kitaip!

Asta Jankauskienė
,
projekto koordinatorė

Dėl pasaulį apėmusios pandemijos programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerystės projektas „Learning differently!“ (Nr. 2018-1-LT01-KA229-047007_1) buvo pratęstas metams. Gaila, kad taip ir nepavyko partneriams daugiau susitikti gyvai, tačiau projekto veiklos įgyvendintos labai sėkmingai.

 

Dėl pandemijos teko organizuoti 3 virtualias tarptautines mokytojų ir mokinių mokymosi veiklas. Paskutinę mokymosi veiklą, kuri vyko gegužės 31 d. – birželio 2 d., organizavo Klaipėdos Gedminų progimnazija. Šioje veikloje dalyvavo 60 mokinių bei mokytojų iš Bulgarijos, Kroatijos, Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos. Per tris veiklos dienas nuveikta išties daug: partneriai susipažino su Klaipėdos miesto ir Lietuvos istorija, kultūra, gamtos unikalumu, nacionaliniais patiekalais, kitais šalį reprezentuojančiais dalykais, netgi virtualiai keliavo po Klaipėdą ir „aplankė“ mažąsias skulptūras. Istorijos pamokos (tema „Baltijos kelias“) metu dalyviai susipažino su šiuo Lietuvai svarbiu istoriniu įvykiu. Savo žinias apie Klaipėdą, Lietuvą mokiniai įsivertino dalyvaudami interaktyviose viktorinose; diskusijų metu išsakė savo nuomonę apie tai, kas jiems buvo nauja, įdomu, svarbu.

 

Žinoma, didžiausias dėmesys buvo skirtas mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimams ugdyti, todėl mokiniai atliko daug kūrybinių veiklų: dirbdami grupėse pagal duotą istorijos pradžią pasirinktinai kūrė scenarijų socialinei reklamai, scenarijų vaikiškam vaidinimui arba tęsinį su netikėta pabaiga (savo kūrybą vizualizavo interaktyvioje knygelėje); mokiniai atliko kūrybinę užduotį – sukūrė pasakojimus pagal paveikslėlius, kurie atsitiktine tvarka (lankstant kubelių, pagamintų projekto metu, plokštumas) atiteko kiekvienos šalies komandai; visiems dalyviams labai patiko dar viena kūrybinė užduotis – monologo kūrimas pagal pasirinktą savo šalies dailininko paveikslą; netradicinės anglų kalbos pamokos metu mokiniai klausė dainų, skaitė istoriją, po to patys kūrė istorijos apie superherojų pabaigą.

 

Šio projekto metu stengėmės, kad partnerių šalių mokiniai kuo daugiau sužinotų apie kiekvienos šalies liaudies kūrybą, vaikų rašytojus, tad šios virtualios mokymosi veiklos metu šalių komandos nupiešė ir pristatė kelis šalies liaudies pasakų veikėjus. Buvo sudarytas elektroninių kortelių rinkinys – įdomi mokymosi priemonė, kurią mokytojai panaudos ne tik supažindindami su kitų šalių pasakų veikėjais, bet ir skirdami mokiniams kūrybines užduotis. Mūsų mokyklos komanda partneriams pristatė lietuvių pasaką „Eglė žalčių karalienė”, kalbėjo apie pasakos unikalumą, žalčio reikšmę lietuvių mitologijoje; visų partnerių šalių mokiniai iliustravo pasaką, piešiniais išreiškė, kaip ją suprato.

 

Viena iš labai svarbių šio projekto veiklų buvo mokymosi priemonių, padedančių ugdyti skaitymo ir rašymo gebėjimus, kūrimas. Mokiniai, padedami mokytojų, iš įvairių medžiagų kūrė mokytis padedančius žaidimus, mokomąsias korteles. Taigi paskutinės mokymosi veiklos metu šalių komandos pristatė naujausias sukurtas mokymosi priemones, pakomentavo mokymosi priemonės idėją, tikslą, pristatė naudojimosi instrukcijas. Virtuali mokymosi veikla užbaigta įsivertinimu, ką apie partneres šalis mokiniai sužinojo projekto metu – šalių komandos kūrė ir pristatė plakatus apie paskirtą šalį.

 

Mokinių ir mokytojų refleksija atskleidė, kad mokymosi veikla buvo ne tik įdomi, bet ir labai prasminga, naudinga. Projekto dalyviai džiaugėsi puikiu partnerių bendradarbiavimu, indėliu ir labai sėkmingais projekto rezultatais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.