Įsigaliojo nauji reikalavimai dėl mokyklų vadovų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad liepą buvo pakeisti teisės aktai, reglamentuojantys švietimo įstaigų vadovų kvalifikacinius reikalavimus, veiklą ir jos vertinimą, konkursų eiti švietimo vadovo pareigas organizavimą ir konkurso laimėtojo skyrimą į pareigas.

 

Seimas paskutiniajame birželio mėnesio posėdyje priėmė Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą ir Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymą. Abiejų įstatymų nuostatos įsigaliojo liepos 11 d.

 

Įteisintos šios naujovės:

Švietimo įstatyme nebeliko nuostatų dėl tarnybinių patikrinimų švietimo įtaigų vadovams. Jas koreguoti reikėjo dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. priimto Konstitucinio  teismo nutarimo. Neteko galios švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarka.  Nuo šiol esant būtinybei patikrinimai turi būti atliekami Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

Švietimo įstatyme konkrečiau reglamentuotas švietimo įstaigų vadovų rezervas, todėl artimiausiu metu bus pakoreguotas ir švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamas Švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamentas, jame numatant daugiau galimybių naujai paskirtiems švietimo įstaigų vadovams ir ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais gauti pagalbos.

 

Sutrumpintas konkursų skelbimo terminas tais atvejais, kai švietimo įstaigos vadovas baigia savo kadenciją. Dabar konkursas turės būti skelbiamas ne prieš 6 mėnesius, bet prieš 4. Taigi konkurso procedūros trumpės.

 

Nuo šiol, jeigu asmuo vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 10 metų, jam galės būti atliktas prilygintas kompetencijų vertinimas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka (buvo 20 metų). Pretendentai, kuriems galioja minėta nuostata, nors konkursai buvo paskelbti ir anksčiau, gali rinktis prilygintą kompetencijų vertinimą darbo vietoje.

 

Nuo šiol savivaldybių švietimo įstaigų vadovų konkursus skelbti ir priimti į pareigas įgaliojamas savivaldybės meras. Paprastės ir trumpės tiek konkurso skelbimo, tiek konkursą laimėjusios švietimo įstaigos vadovo skyrimo į pareigas procedūros.

 

Nuo 2021 m. metų švietimo įstaigų vadovai rengs vieną ataskaitą, kurios reikalavimus nustatys švietimo, mokslo ir sporto ministras. Šiuo metu analizuojami švietimo įstaigų vadovų ataskaitų pavyzdžiai, o rudenį bus parengtas Reikalavimų švietimo įstaigų vadovų ataskaitoms projektas. Įgyvendinant pasikeitusias įstatymų nuostatas, buvo pakoreguoti du švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai: „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d98b7b0ca5011ea997c9ee767e856b4) ir įsakymas „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/044d7140ca5011ea997c9ee767e856b4).

 

Nuo liepos 1 dienos taip pat įsigaliojo du ankstesni šių įsakymų pakeitimai (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/843c0150967011ea9515f752ff221ec9 ir https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1019561095d511ea9515f752ff221ec9). Kadangi šie pakeitimai taps itin aktualūs rudenį vyksiančiuose konkursuose, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistai kartu su Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojais planuoja rudens pradžioje surengti seminarą savivaldybių administracijų atstovams, organizuojantiems švietimo įstaigų vadovų konkursus. Su naujovėmis detaliau atskirame renginyje planuojame supažindinti ir švietimo įstaigų vadovus. Apie tikslias renginių datas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuos vėliau.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.