Iš mįslių kraitelės

Mįslė – alegorinis posakis, kurio reikšmę reikia įminti, įspėti. Jos priklauso trumpiesiems posakiams, pagal funkciją yra uždaviniai. Mįslės tradiciškai gyvavo kaip varžymosi forma. Svarbiausi mįslių požymiai, išskiriantys jas iš kitų žanrų, yra dvinarė struktūra ir būtinybė pateikti atsakymą į pirmojoje dalyje iškeltą klausimą. Tradicinėje vartosenoje šiam žanrui atlikti reikalingas aktyvus dialogas.

 

Mes, Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ pedagogės, ne tik skatinome domėtis mįslėmis savo ugdytinius, bet ir organizavome respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektą „Iliustruojame mįslę“. Šiais mokslo metais daug dėmesio skiriame etnokultūros krypčiai, siekiame, kad vaikai ugdytųsi gebėjimą kūrybiškai priimti pasaulį, puoselėdami lietuvių tautos tradicijas, papročius.

Projekto „Iliustruojame mįslę“ tikslas – padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams suvokti metų, mėnesių ir savaičių struktūrą bei tarpusavio ryšius, informaciją perteikiant per smulkiąją tautosaką ir vaizduojant meninės raiškos priemonėmis.

 

Projekte dalyvavo didelis būrys pedagogų, jų ugdytinių iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų. Sulaukėme daug originalių ir nuostabių plokštuminių ir erdvinių darbų, kurie sužavėjo dėl dailės raiškos bei kūrybos ir leido pasidžiaugti įgyvendintu projekto „Iliustruoju mįslę“ tikslu ir uždaviniais. Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ projekto iniciatoriai parengė elektroninę iliustruotų mįslių pristatymo versiją, kuria pasidalijo su projekto dalyviais.

 

Savo įstaigoje, atsižvelgdami į vaikų amžiaus galimybes, aptarėme mįsles, bandėme drauge jas įminti, taip pat sulaukėme ir iš kitų ugdymo įstaigų sukurtų bei savaip iliustruotų mįslių. Tikime, kad pedagogai norėjo ne tik pasidalyti, bet ir pasidžiaugti ugdytinių susidomėjimu šiuo smulkiosios tautosakos žanru – mįslėmis.

Džiaugiamės atsiųstų darbų gausa, kad pedagogai su vaikais analizuoja mįsles, atitinkamai pagal amžių bando išsiaiškinti, kuo jos skiriasi nuo kitų smulkiosios tautosakos žanrų ir kt.

 

O gal įminsite mįslę ir jūs?

„Stovi medis su dvylika šakų, ant kiekvienos šakos po keturis lizdus, kiekviename lizde – po šešis vaikus ir septinta motina“. Kas?

Manome, kad aptarus, ką simbolizuoja medis (metai), šakos (mėnesiai), lizdai (savaitės), vaikai ir motina (savaitės dienos), padės vaikams geriau įsisavinti mėnesių pavadinimus, savaitės dienas, taip pat suteiks daugiau žinių apie gamtos kalendorių ir aplink esantį pasaulį.

 

Pastebėjome, kad mįslių minimas praturtina vaiko vaizduotę, suaktyvina mąstymą, plečia žodyną, žadina smalsumą ir kt. Mįslės – įdomi ir linksma lietuvių tautosakos dalis, tad jas minti vaikams ne tik įdomu, bet ir labai smagu.

Metų medžio vaizdinį sugretinti su Gyvybės medžio simbolika – tai „paslapčių skraistė“, kurią norisi atskleisti, o ir puiki galimybė lavinti pažintinius procesus, įminti mįsles, su kuriomis susiduriame kiekvieną dieną, įveikti savo smalsumą ir sužadinti ugdytinio norą labiau domėtis supančiu pasauliu – tai iššūkis!

 

Nuoširdžiai dėkojame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniams ir pedagogams, dalyvavusiems Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ organizuotame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte „Iliustruojame mįslę“.

Smulkioji tautosaka lavina, plėtoja natūralų smalsumą, vaizduotę, kūrybines galias, per ją vaikas sužinos apie tautos papročius, tradicijas.

 

Sigita Žusinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Valerija Vinciūnienė, mokytoja metodininkė
Jurgita Vasiliauskienė, vyr. mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.