Inžineriniai projektai įveikia nuotolį

Daiva Railienė
,
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos IT mokytoja ekspertė
Jūratė Burneikienė
,
technologijų mokytoja metodininkė, inžinerinės programos gimnazijoje koordinatorė  

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje integralaus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo (STEAM) veiklos vyksta jau nuo 2016 m., kuomet gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) ir įsteigė inžinerinę klasę.

 

Šiaulių miesto savivaldybei skyrus finansavimą STEAM programoms, inžinerinėms veikloms atsirado naujų galimybių: bendradarbiaujant su Šiaulių valstybine kolegija, Šiaulių universitetu, inžineriniai projektai tapo gimnazijos kasdienybe. Gal dėl to, prasidėjus karantinui, veiklos ne tik buvo sėkmingai tęsiamos, bet įgavo naujų formų – praktiškai pritaikant nuotolinį bendradarbiavimą.

STEAM veiklas įvardijus vienu iš prioritetinių gimnazijos tikslų, bendradarbiavimas su Vilniaus Gedimino technikos universitetu tapo dar prasmingesnis. Minėtos aukštosios mokyklos organizuotose paskaitose ir laboratorijose ne tik mokiniai, bet ir mokytojai galėjo stebėti darbą bei atlikti sudėtingus bandymus savarankiškai.

Gimnazijoje komplektuojamos inžinerinės krypties klasės, o inžinerinės krypties programa integruojama į mokomuosius dalykus. Daug veiklų vykdoma bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, pasinaudojant Socialinių kompetencijų modelio (SKU), STEAM programų bei vykdomų tarptautinių projektų galimybėmis. Gimnazistai, projektinių darbų metu, išbando programavimą, modeliavimą, tokiu būdu tobulindami darnios raidos ir kūrybiškumo kompetencijas.

Integruojant skirtingų mokomųjų dalykų (technologijų, informacinių technologijų, fizikos, braižybos, dailės, dizaino, užsienio kalbų) žinias ir gebėjimus, ugdomos ir kitos bendrosios kompetencijos. Lavinant inžinerinį mąstymą, STEAM gebėjimus, puikiai pasitarnauja tarptautiniai projektai. Šiuo metu gimnazijoje vykdomas „Erasmus+“ KA2 programos projektas „Matematika, inžinerija, technologijos klasėje“, skirtas praktinės, patirtinės veiklos skatinimui.

 

Jau ketvirtus metus mokiniai ir mokytojai dalyvauja VGTU organizuotame projekte „Ateities inžinerija“. Šiemet žiemos sesijoje pristatyti du gimnazistų projektiniai darbai. Aistė (4B kl.), Benas ir Povilas (3C kl.), pasirinko temą „Naujo pramonės gaminio modeliavimas (AutoCad)“ ir pademonstravo savo darbą „3D metodinės priemonės braižybos pamokoms“ (vadovė – technologijų mokytoja metodininkė Jūratė Burneikienė), o Modestas (4B kl.) pristatė gaminį „Dance Pad“, kurio tematika – „Roboto prototipo kūrimas“ (vadovė – informacinių technologijų mokytoja ekspertė Daiva Railienė).

Pavasario sesijoje, vykusioje jau nuotoliniu būdu, pasirinkęs tematiką „3D spausdintuvo konstravimas“, mūsų gimnazistas Modestas (4B kl.), pristatė projektinį darbą „Atspausdintas 3D spausdintuvas“ (vadovė – D. Railienė).

 

Nuotoliniu būdu, naudojantis „Zoom“ programa, vyko ir kitų mokinių įgyvendinamų inžinerinių projektų pristatymas. Gimnazijos bendruomenei pateikti projektai: „Bioninė ranka“, „Praėjimo kontrolė“, „Filmo kūrimas mobiliuoju įrenginiu“; „Android“ programėlių kūrimas – „Gimnazijos evakuacijos žemėlapis“, „Aplinkosauga – baldai iš knygų“, „Dizaino inovacijos – šviestuvas“. Nors dėl karantino teko kai kuriuos planus pakoreguoti, bet projektai įgyvendinti sėkmingai, o mokinių gebėjimai ir pastangos – įvertinti.

 

STEAM ugdymas įvairiose integruotose pamokose sukuria mokiniams tinkamas sąlygas lavinti mokinių kūrybiškumą, gebėjimus teoriją taikyti praktikoje. Tokios pamokos įdomios, skatina inovatyviai mąstyti, įgytas žinias pritaikyti kitose pamokose ir pasijausti kūrėjais.

 

Dalyvavimas projektinėse veiklose skatina tobulėti mokytojus ir mokinius, atveria naujų galimybių horizontus. Gimnazijos bendruomenė nuolat priima iššūkius, dalyvauja įvairiose veiklose, naudoja netradicinius ugdymo metodus. Taip mokantis kyla mokinių motyvacija mokytis geriau, jų noras ieškoti, atrasti, sužinoti, išmokti, formuojamos tinkamos sąlygos mokiniui bręsti kūrybinga, kritiškai mąstančia, gebančia įgyti inžinerinių kompetencijų, asmenybe. Tai ir yra visų mūsų tikslas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.