Interaktyvus rytmetys „Kaip pažinti Lietuvą“

Erika Steponaitienė
,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinukai su savo mokytoja Erika Steponaitiene dalyvavo Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių interaktyviame rytmetyje „Kaip pažinti Lietuvą“, kurį inicijavo Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“. Virtualiame rytmetyje dalyvavo 12 Šiaulių miesto švietimo įstaigų, iš kurių atsitiktine tvarka buvo sudarytos 6 dalyvių poros. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos PUG-2 komanda dalyvavo kartu su Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ vaikais ir pedagogais.

 

Erikos Steponaitienės nuotraukos

Rytmetys „Zoom“ platformoje prasidėjo kartu giedant Lietuvos Respublikos himną, vėliau sekė abiejų komandų prisistatymai. Priešmokyklinukai, padedami pedagogių, parengė ir uždavė vieni kitiems po tris klausimus apie Lietuvą. Ugdytiniai gebėjo suskirstyti Lietuvą į penkias etnografines dalis, įvardijo Lietuvos valstybės simbolius, atpažino lakūnus – Steponą Darių ir Stasį Girėną, lietuvių liaudies instrumentus (skudučius, kankles, skrabalus), prisiminė lietuvių kalendorines šventes ir jų simbolius. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai noriai bendravo, buvo drąsūs ir aktyvūs, vieni kitus palaikė ir skatino plojimais už teisingus atsakymus. Lopšelio-darželio „Žirniukas“ ir Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vaikai žinias apie Lietuvą įtvirtino dalyvaudami „Kahoot“ viktorinoje. Kad geriau pažintų Lietuvą, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos PUG-2 komanda pasitelkė STEAM užduotį – iš cukraus gabaliukų vaikai sudėliojo saulės simbolį, jį nudažė pipetėmis lašindami dažus. Ugdytiniai prisiminė, kad saulė – ne tik Šiaulių miesto simbolis, bet ir ženklas, kuris vaizduojamas lietuvių tautiniuose raštuose.

 

Interaktyvus rytmetys „Kaip pažinti Lietuvą“ buvo puiki proga pabendrauti su kitų švietimo įstaigų ugdytiniais, įtvirtinti žinias apie savo gimtąjį kraštą bei jo simbolius, prisiminti Lietuvos valstybingumui svarbias datas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.