„Interaktyvių metodų taikymas pamokoje – būdas sudominti mokinį“

Giedrė Kielaitė
,
Fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Kasdien vis labiau suprantame, kad šiuolaikiniam vaikui tradicinės pamokos tampa nuobodžios, neinformatyvios. Todėl mes, mokytojai, nuolat turime ieškoti būdų, kuriais galėtume sudominti šiuolaikinį mokinį, kelti jo mokymosi motyvacijos lygį. To siekdami Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendrojo ugdymo mokytojai sausio 6 d. organizavo nuotolinę respublikinę mokytojų konferenciją „Interaktyvių metodų taikymas pamokoje – būdas sudominti mokinį“, kurios tikslas – plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, siekiant tobulinti šiuolaikinę pamoką.

 

Plenarinėje konferencijos dalyje sveikinimo žodį tarė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos direktorė dr. Regina Marozienė, ji skaitė pranešimą „Inovatyvus mokymas(is) XXI a. ugdymo kontekste“. BMK edukacinių sprendimų skyriaus vadovė Rūta Kairytė pristatė hibridinio mokymo priemones, o Šiaulių techninės kūrybos centro direktorius Romanas Šarpanovas pranešime „Papildančios realybės taikymas pamokoje“ pasidalijo naujausiomis IT programomis, kurios įtraukia mokinius į ugdymo procesą.

 

Džiugu, kad šioje konferencijoje dalyvavo itin didelis būrys pedagogų iš visos Lietuvos. Jie dalijosi gerąja patirtimi apie tarptautinių projektų integravimą į ugdymo procesą, tai yra visos mokyklos kaitos stimulas, skatinantis pedagogų iniciatyvumą, savęs įgalinimą tobulinti užsienio kalbos žinias, stiprinti tarpkultūrinius ryšius europiniame kontekste, kalbėta apie mokymosi personalizavimą, individualizavimą ir diferencijavimą, kokios to personalizuoto ugdymo inovacijos, kaip IKT taikomos įvairių dalykų pamokose ir kokie yra sėkmingi mokymo(si) aktyvinimo metodai, kokios patirtys ugdant kritinį, analitinį, kūrybinį mąstymą. Konferencijos metu ne vienas šalies pedagogas pasidalijo gerąja patirtimi, kaip per pamokas integruojamos STEAM veiklos.

 

VšĮ Lietuvos verslo kolegijos docentė Raimonda Tamoševičienė dalydamasi mintimis mums visiems tarsi uždavė klausimą: „Inovacija ir tradicija: ar nežinoma nauja geriau nei patikrinta sena ?“

Kaip matome, juodas lentas, baltas kreidas, pluoštus plonų sąsiuvinių vis dažniau pakeičia modernios užrašinės kietais viršeliais, interaktyvios elektroninės lentos, virtualūs modeliai, o teorijos dėstymui mokytojas vis dažniau pasitelkia kompiuterines ir kitokias vizualines priemones.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.