Interaktyvios klasės – sumanūs mokiniai

Ieva Ivanauskaitė, Gintarė Daubarienė
,
projekto vykdytojos

Balandžio 30 d. – gegužės 4 d. Vilniaus Užupio gimnazijoje vyko „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA219) tarptautinio bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projekto „Interaktyvios klasės – sumanūs mokiniai“ (angl. „Smart Classrooms Smart Students“) mokymo, mokymosi ir dėstymo C2 veiklos.

 

Viena pagrindinių projekto krypčių – skatinti 15–17 metų mokinių įsitraukimą į ugdymo(si) procesą kuriant interaktyvias matematikos, literatūros ir tikybos pamokas, gerinti mokymosi metodų ir mokomosios medžiagos kokybę, ugdyti matematinį raštingumą, iškalbos meną ir kūrybiškumą, toleranciją.

Projekto partneriai – profesinės mokyklos iš Turkijos, Italijos, Makedonijos, Bulgarijos – susibūrė iš įvairių sociokultūrinių aplinkų. Vienas iš projekto siekių – skatinti tarpkultūrinį dialogą, siekiant užkirsti kelią tautinių mažumų diskriminacijai. Makedonijos ir Lietuvos mokyklos nesusiduria su tautinės ar religinės diskriminacijos klausimais, bet Italijos, Bulgarijos ir Turkijos mokyklų mokiniai – religinių ir etninių grupių atstovai, kuriems šis klausimas itin opus. Dvejų metų trukmės projekto tikslas – įgyvendinant numatytas veiklas, ugdyti atvirą, tolerantišką, be išankstinių nuostatų jaunąjį Europos pilietį, gebantį atstovauti savo šaliai ir atsiskleisti įvairiakultūrėje aplinkoje.

 

Per vizitą Vilniaus Užupio gimnazijoje mokiniai iš partnerių mokyklų rodė pasirinkta matematikos tema parengtus namų darbus infogram.com, prezi.com ir powtoon.com programomis. Atsižvelgdamos į mokinių polinkius ir gebėjimus, projekto partnerės pasiūlė šias temas: „Kvadratinės funkcijos f(x) = ax2 + bx + c, kai a ≠ 0, grafikas“ (Bulgarija), „Tiesės krypties koeficiento reikšmė ir jo nustatymas“ (Italija), „Geometrinių figūrų ploto radimas“ (Makedonija), „Statistikos ir tikimybių panaudojimas praktikoje“ (Turkija), „Simetrija lietuvių liaudies ornamentikoje“ (Lietuva). Praktiniam darbui įvairiakultūrėse grupėse pasirinktos šios temos: „Tiesinė lygtis“, „Dekarto koordinačių sistema. Atstumas tarp dviejų taškų“, „Trikampio elementų priklausomybės stačiajame trikampyje. Pitagoro teorema“, „Trikampio sritis. Trikampių tipai“, „Geometrinės figūros Užupio architektūroje, Užupio pastatų tūris ir paviršiaus plotas“. Plačiau skaitykite: http://erasmus-plius.vug.lt/c1-c4-veiklos/c2-rezultatai/.

 

Kurdami interaktyvias matematikos pamokas, mokiniai tapo aktyviais ugdymo(si) proceso dalyviais. Mokymosi bendradarbiaujant įvairiakultūrėje aplinkoje džiaugsmas, turimų žinių pritaikymas praktikoje, pasitikėjimo savimi jausmas, ugdantis komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, – tai rodikliai, kurie atspindi projekto prasmę.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.