Interaktyvaus ekrano panaudojimo galimybės priešmokykliniame amžiuje

Ramunė Eidėnienė
,
Klaipėdos l.-d. „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vyko mokytojų metodinis susirinkimas, kurio metu priešmokyklinio ugdymo mokytojai pristatė „SMART“ interaktyvaus ekrano panaudojimo galimybes vaikų ugdymo(si) procese. Ši priemonė skatina vaikų aktyvų dalyvavimą veiklose, dalijimąsi, komandinį darbą, padeda dinamiškiau, produktyviau ir įdomiau įgyti žinių. Vaikai geba patys išsirinkti norimą dėlionę (www.jigsawplanet.com; www.digipuzzle.net) ir pasikviesti draugus bendrai veiklai. „SMART“ ekrano įrankių juostoje moka išsirinkti reikiamas spalvas ir piešti, rašyti lentoje. Vaikai labai įdomiai išmaniajame ekrane pristato savo kartu su šeima kuriamus projektus.

 

 

Ugdytiniai, atlikdami užduotis ekrane, gali geriau susipažinti su technologijomis, įgyti skaitymo ir rašymo pradmenų, įgyti matematinių įgūdžių, susipažinti su įvairiomis sąvokomis, kūrybiškai save išreikšti, spręsti problemas.

 

Mūsų ugdytiniams labai patinka integruoti užsiėmimai, kai muzika derinama su daile ir sportu. Vaikai mokosi nusiraminti, medituoti skambant relaksacinei muzikai, žiūrint meditacinius paveikslėlius. Po įvairių edukacijų vaikams labai smagu interaktyviame ekrane prisiminti akimirkas iš ekskursijų, įvairių veiklų, peržiūrėti filmuotą medžiagą iš koncertų ir kt.

 

Džiugu, kai lankydamiesi muziejuose, kur yra IKT technologijų, vaikai geba saugiai naudotis išmaniosiomis priemonėmis ir įgyti žinių.

 

„SMART“ interaktyvaus ekrano nauda ir pagalba mokytojams: palengvina mokymo veiklą, skatinamos naujovės ir modernizuojamas mokytojo darbas, leidžiama geriau valdyti ir naudoti mokytojo laiką; pasiekti užsibrėžtų tikslų, uždavinių, individualizuoti veiklas, tobulinti mokymąsi ir vertinimą, stiprinti mokymo motyvaciją. Informacinės technologijos skatina dirbti, tobulėti, matyti daugiau, nei galima, integruoti daugiau dalykų į vieną vietą, padeda patiems mokytojams ruoštis veiklai. https://www.wordwall.net – viena populiariausių nemokamų programų. Platformoje mokytojai gali laisvai naudotis kitų mokytojų paruoštais interaktyviais mokymo ištekliais, kurti savo žaidimus ir dalytis su mokytojais.

 

IKT stiprina ugdymo procesą ir daro teigiamą poveikį fizinei ir psichologinei plėtrai, žinoma, jei tai naudojama tinkamai ir ribotai. Išmanusis ekranas kaip pagalbinė priemonė ugdymo procese reikalinga vaikams sudominti, komunikacijai su vaikais, tėvais, socialiniais partneriais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.