Interaktyus projektas „Spalvotoje knygelėje gyvena gražūs žodeliai”

Inga Sorakienė, Dialeta Bendoraitienė
,
Šakių l.-d. „Klevelis” ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės
Raimonda Žemaitienė
,
Šakių l.-d. „Berželis” priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Taikant patirtinio ugdymo(si) metodus, STEAM disciplinas, IT, eksperimentuojant, tyrinėjant, diskutuojant, atliekant kūrybines užduotis, vaikai naudojasi visais jutimais – regėjimu, klausa, lytėjimu, uosle ir kt. Taip ugdosi pasitikėjimą savimi ir kitais, gebėjimą kritiškai mąstyti ir sąmoningai pasirinkti sprendimus bei aktyviai veikti, mokosi dalytis patyrimais ir atradimais, pradeda suvokti tolerancijos kitam asmeniui svarbą.

 

Skaitymas – labai svarbi gyvenimo dalis. Skaitant ar klausantis skaitymo vaikai tobulina savo supratimą apie vidinį pasaulį, mokosi suprasti kitą žmogų ar jo poelgius, jausmus, ir mokosi spręsti problemas. Taip pat lavina vaizduotę, turtina žodyną, todėl mokosi bendrauti su kitais žmonėmis. Tačiau šiais  interneto ir kitokių modernių technologijų laikais knygos tampa ne tokia patrauklia ugdymosi ir laisvalaikio praleidimo forma. Pedagogo užduotis – ieškoti būdų, kaip sudominti vaiką knyga, skaitymu ir atverti vaikams vartus į stebuklais ir nuotykiais kvepiančią knygų šalį!

Remiantis tuo, Šakių lopšelio-darželio „Klevelis” „Smalsučių” lauko grupės ir Šakių lopšelio-darželio „Berželis” „Bitučių” grupės pedagogės organizavo interaktyvų projektą „Spalvotoje knygelėje gyvena gražūs žodeliai”, kuris vyko visą balandžio mėnesį ir buvo skirtas Tarptautinei knygos dienai paminėti. Projekto tikslas – atskleisti ir aktyvinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinius gebėjimus. Viso projekto metu vaikai domėjosi L. Žutautės Kakės Makės knygomis ir jas skaitė, išsirinko savo mylimiausią personažą bei jį piešė. Skaitydami Kakės Makės istorijas vaikai domėjosi raidėmis, tobulino savo skaitymo įgūdžius, pasirinkę labiausiai patinkančią Kakės Makės istoriją atliko STEAM iššūkį. STEAM iššūkio dėka – aktyvios, patyriminės veiklos – vaikai dar labiau įsitraukė į pasyvesnę knygų skaitymo, Kakės Makės istorijų aptarimo veiklą. „Bitučių” grupės vaikai gavo Kakės Makės iššūkį – pagaminti sveikus ledus, kurie nekenktų dantims. Vaikai pasirinko ir ledus gamino iš bananų. Informacijos, kaip gaminti ledus, ieškojo internete, pasirašė eigos planą ir kibo į darbus. O vėliau, kai ledai buvo paruošti, juos ragavo ir džiaugėsi rezultatu. „Smalsučių” grupės vaikai, naudodami įvairias priemones, statė labirintus, kuriais turėjo patekti pas Netvarkos Nykštuką, kaip ir. Kakė Makė, kai nesitvarkė savo žaisliukų.

 

Projekto pabaigoje, plėsdami savo bendruomeniškumo ryšius, visi kartu dalyvavo interaktyvioje viktorinoje, kurią vedė pati Kakė Makė. Visų veiklų užfiksuotas akimirkas vaikai galėjo dar kartą peržiūrėti sukurtoje interaktyvioje projekto knygoje „Spalvotoje knygelėje gyvena gražūs žodeliai“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.