Intensyvūs pirmieji Tauragės STEAM centro gyvavimo metai

Dovilė Šileikytė

Prieš metus atidarytas STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo) centrų tinklas: palaipsniui pradėjo veikti pirmieji regioniniai STEAM atviros prieigos centrai Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje. Jų tikslas – sudominti atskleidžiant visas šių mokslų ypatybes ir naudą, suteikti galimybes naudotis laboratorijomis. Šiandien pirmąjį gimtadienį švenčia Tauragės STEAM centras. Šia proga apie jo veiklos pradžią, lankytojų įspūdžius ir ateities planus „Švietimo naujienoms“ papasakojo vadovė Rita Katauskienė.

 

Kokios formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklos vyksta Jūsų centre? Kas ir kokia tvarka ten gali lankytis?

Tauragės regiono STEAM atviros prieigos centre veikia 3 laboratorijos. Dvi laboratorijos yra standartizuotos – tai gamtamokslinė ir mechatronikos laboratorijos. Trečioji laboratorija – specializuota tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija, kuri atspindi Tauragės miesto, patekusio į inovatyviausių ir klimatui neutralių Europos miestų šimtuką, veidą.

Visose laboratorijose vyksta veiklos pagal joms parengtą turinį ir tiriamųjų darbų aprašus. Taip pat centre siūlome atlikti brandos darbo praktinę dalį, teikiame individualias konsultacijas mokiniams ir mokytojams, vedame edukacinius ir pažintinius užsiėmimus, organizuojame STEAM ugdymą populiarinančius renginius, kvalifikacijos kėlimo renginius mokytojams.

Centro lankytojai – 0–12 klasių mokiniai, mokytojai, Trečiojo amžiaus universiteto studentai, įvairių projektų dalyviai, kiti centro vykdoma veikla besidomintys regiono gyventojai ir bendruomenių atstovai.

Nuo šių mokslo metų pradžios centre pradėjo veikti 3 neformaliojo vaikų švietimo programos: „Gamtamokslinės laboratorijos paslaptys“ (5–7 klasių mokiniams), „Jaunasis tyrėjas“ (8–10 kl.) ir „Smalsioji robotikos inžinerija: interaktyvūs pojūčiai“ (5–8 kl.).

Į visas STEAM centro vykdomas veiklas būtina registracija. Registruotis galima susisiekiant su centro darbuotojais el. paštu arba telefonu ir per laikiną registracijos sistemą, kuri yra prieinama visoms regiono ugdymo įstaigoms. Bendros registracijos sistemos dar vis laukiame. Tikimės, kad pradėjus veikti bendrai STEAM centrų registracijos sistemai registracijos procesas bus paprastesnis.

 

Kaip centrui sekėsi pirmaisiais gyvavimo metais? Ar sulaukiate daug lankytojų, ar dar reikia apie siūlomas galimybes papasakoti, pakviesti tuos, kam tai galėtų būti įdomu?

Pirmieji centro gyvavimo metai buvo labai intensyvūs. Daug mokėmės ir vyko daug veiklų, nes degėme noru, kad kuo daugiau regiono mokinių ir mokytojų susipažintų su centru ir jo galimybėmis.

Nuo veiklos pradžios centre apsilankė beveik 5 tūkst. lankytojų, iš jų apie 700 mokytojų ir 4 300 mokinių. Jeigu centras būtų turėjęs daugiau galimybių, jame būtų apsilankę dar bent tūkstantis lankytojų.

Pastebėjome, kad nemaža dalis mokinių, ateidami į centrą, atsineša didelę baimę suklysti, padaryti ką nors ne taip. Panaši ir kai kurių mokytojų reakcija: o jei ko nors nežinos, juk jie mokytojai. Iš pradžių labai sudėtingi atrodo ir tiriamųjų darbų aprašai. Tačiau baigus darbą emocijos keičiasi: jei nepavyksta, galima pakartoti, visada gali kreiptis pagalbos, atsiranda pasitikėjimas savimi, atsipalaidavimas, džiaugsmas rezultatais. Net išdykę ir abejingi mokiniai susidomi ir įsitraukia į veiklą. Akcentuodami įtraukųjį ugdymą, pastebėjome, kad ir SUP turintiems mokiniams STEAM centre pavyksta atlikti užduotis, patirti sėkmę. Mokytojai sako, kad neatsistebi savo mokiniais, kurie sugebėjo įsitraukti į veiklas, atlikti užduotis. Maloniai prisimename tas akimirkas, kai mokytojai stebisi savo mokiniais lyg išvydę juos kitoje šviesoje – vidutiniokai, niekuo neišsiskiriantys mokykloje, STEAM centre jie bando lyderiauti, tampa aktyvūs užsiėmimų dalyviai, siūlosi padėti kitiems ir pan.

Džiaugiamės, kai iš užsiėmimo išeinantis mokinys priėjęs pasako: „Aš čia tikrai sugrįšiu dar ne vieną kartą“ arba „Mano svajonė išsipildė“.

Vienu labiausiai pavykusių STEAM ugdymą populiarinančių renginių laikome konferenciją-kūrybines dirbtuves „STEAM – rytojaus pasaulio kūrėjams“. Vasarą organizavome 5 dienų dieninę stovyklą pradinių klasių mokiniams (tarp jų – ir ukrainiečių vaikams) „STEAM atostogos“, kurią finansavo Tauragės rajono savivaldybė.

Džiugu, kad žinutė apie STEAM centrų veiklą ir jų siūlomas galimybes iškeliavo plačiai ir sulaukėme didelio ne tik pedagoginės bendruomenės susidomėjimo. Tačiau suprantame, kad vis dar lieka nemaža dalis visuomenės, kuri apie centro buvimą sužino naujai.

 

Su kokiomis ugdymo įstaigomis dažniausiai bendradarbiaujate? Ar centre lankosi tik Jūsų miesto ir rajono švietimo bendruomenių nariai, ar sulaukiate ir svečių iš toliau?

Džiaugiamės kad susidomėjimas STEAM centru Tauragėje yra didžiulis. Centras atviras visiems: ir kaimo, ir miesto, ir Tauragės regiono bei šalies mokyklų mokiniams, mokytojams kitų bendruomenių nariams. Sulaukiame lankytojų iš įvairaus tipo ugdymo įstaigų: darželių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, tarptautinio bakalaureato programos mokinių. Lankytojai atvyksta ne tik iš Tauragės regiono, kuris apima Tauragės, Pagėgių, Šilalės ir Jurbarko kraštą. Sulaukėme centro lankytojų ir iš kitų miestų bei rajonų. Centre lankėsi mokiniai, mokytojai ir mokyklų vadovai iš Raseinių, Gargždų, Šilutės, Kaišiadorių, Radviliškio, Panevėžio, Klaipėdos rajono.

Per pirmuosius veiklos metus STEAM centre apsilankė bent po keletą klasių ar grupių iš visų Tauragės rajono ugdymo įstaigų.

Sulaukėme svečių ir iš kitų valstybių, nes bendradarbiavome su regiono mokyklomis, kurios įgyvendina „Erasmus+“ projektus. Su centro veiklomis susipažino mokinių ir mokytojų komandos iš Rumunijos, Vokietijos, Italijos, Turkijos, Ukrainos, Sakartvelo.

Bendradarbiaujame ne tik su regiono ir šalies mokyklomis, bet ir su Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos universitetais, Tauragės krašto muziejumi, VšĮ „Tavo robotas“, VšĮ „Kūrybinių technologijų akademija „bit&Byte“, Tauragės apskrities verslininkų asociacija, STEAM centrais ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis.

 

Jeigu apsilankymus pavaizduotume skaičiais:

  • Centre lankėsi mokiniai iš mažiausiai 44 skirtingų ugdymo įstaigų, mokytojai ir mokyklų vadovai iš daugiau kaip 70 skirtingų ugdymo įstaigų.
  • Vienokiose ar kitokiose veiklose dalyvavo vaikai ir mokiniai iš daugiau kaip 170 klasių ar grupių (centre lankėsi ne tik mokyklų, bet ir darželių auklėtiniai).

 

Įdomi ir praktinė dalis: kaip organizuojamas mokinių pavėžėjimas, kas jį finansuoja? Papasakokite, kokia STEAM veiklų situacija buvo Jūsų mieste? Kokiomis galimybėmis naudojosi mokiniai ir mokytojai? Kaip manote, kokios pridėtinės vertės mokinių ugdymui ir pedagogų veiklai suteikia Jūsų centras?

Apie praktinius-organizacinius dalykus kalbėti šiek tiek sunkiau. Džiaugiamės ir esame dėkingi Tauragės rajono savivaldybei, kad STEAM centrą Tauragės miesto ir rajono mokyklų mokiniai gali lankyti nemokamai. Rajono ugdymo įstaigų mokiniams ir mokytojams į centrą atvykti tikrai nėra sudėtinga, nes didžioji dalis ugdymo įstaigų turi mokyklinius autobusus. Be to, Tauragės rajono gyventojai gali džiaugtis dar vienu Tauragės r. savivaldybės sprendimu – viešuoju transportu miesto ir rajono teritorijoje važiuoti nemokamai. Autobusų stotelės vieta yra prieš STEAM centro pastatą.

Regiono mokyklų atstovams atvykimas į centrą sudėtingesnis, nes yra didesni atstumai, sunkiau planuoti laiką ir kartais kyla sunkumų dėl finansavimo.

Kalbant apie STEAM veiklų situaciją mieste ir rajone, ji labai skirtinga. Visose ugdymo įstaigose STEAM ugdymui yra skiriama nemažai dėmesio, tačiau materialinė bazė ne visada leidžia tai daryti kokybiškai. Tik kelios miesto mokyklos turi gamtos mokslų laboratorijas, kurių įranga yra gana paprasta. Likusiose mokyklose laboratorijų nėra visai arba jos yra senos ir trūksta elementarios įrangos. STEAM centro atsiradimas mieste labai praplėtė visų mokyklų galimybes dalyvauti turtingesnėje ir gilesnėje STEAM veikloje. Atsirado galimybės eksperimentuoti, mokytis ir tyrinėti ne tik gamtos mokslų laboratorijoje, bet ir IT, fizikos, technologijų ir kitose srityse. Vienoje vietoje atsirado daug dalykų integracijos galimybių.

 

Įžvelgiame daug STEAM centrų kuriamos pridėtinės vertės naudos:

  1. Mokiniai įgyja teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių, gali pasitikrinti save, ar siūlomos veiklos jiems patrauklios, įdomios, ar norėtų sieti savo ateitį su STEAM ugdymo srities dalykais. Mokiniai, atlikdami praktinius darbus, ieško, bando, klysta, tyrinėja, sprendžia realaus pasaulio problemas. Įgytas žinias ir įgūdžius gali pritaikyti realiame gyvenime. Individualus darbas arba darbas mažose grupėse skatina prisiimti atsakomybę už savo rezultatus. Darbas grupėse skatina draugiškumą, bendradarbiavimą, bendro sprendimo paiešką, gebėjimą dalytis atsakomybėmis. Gavus rezultatą, pasigirsta ir matomos emocijos: „vau, ups, nu geras, super“, plojimas rankomis, šypsenos, nuostaba, džiaugsmas veiduose. Kyla noras dirbti toliau, gilintis į nagrinėjamas temas.
  2. Mokytojai susipažįsta su STEAM ugdymo metodais, įgyja papildomų kompetencijų, praktinių įgūdžių, geriau pažįsta savo mokinius, patiria daug teigiamų emocijų.
  3. Mokinių tėvai, artimieji, verslo, kitų įstaigų atstovai, visuomenė sužino apie STEAM ugdymo metodą, jo teikiamą naudą, kodėl jis toks populiarus. Sulaukiame daug džiaugsmingų reakcijų, kad toks centras yra Tauragėje, kad jaunoji karta turi puikias galimybes ugdytis savybes, kurios bus reikalingos ateities profesijoms.

 

Pradedamos tvirtinti atnaujintos bendrosios programos. Kaip su jomis siejamos STEAM veiklos? Kokias mokinių kompetencijas ketinama ugdyti?

STEAM veiklų metu ugdomos bendrosios (kūrybiškumo, komunikacinė, pažinimo ir asmeninė, mokėjimo mokytis, kultūrinė, socialinė ir pilietinė) ir dalykinės (gamtos mokslų, skaitmeninė, matematikos) mokinių kompetencijos.

Atnaujintose ugdymo programose daugiau dėmesio skiriama integruojamam ugdymo turiniui, o 30 proc. dalyko pamokų mokytojai gali vesti kitose erdvėse, atitinkamai pritaikydami turinį, o tam puikiai pasitarnauja STEAM centro laboratorijos ir jų įranga bei siūlomi tiriamieji darbai, edukaciniai užsiėmimai. STEAM centre įveiklinama tam pritaikyta erdvė, mokyklos įgyvendina ilgalaikius projektus, tobulinamos mokytojų STEAM kompetencijos, kuriamos naujos ir kitokios ugdymo turinio formos, naujos STEAM ugdymo metodinės priemonės.

 

Kokių ateities planų turite?

Organizuosime STEAM populiarinimo renginius regiono mokyklų mokiniams ir mokytojams, tėvams, visuomenei, kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojams, spalio 27 d. švęsime STEAM centro vienerių metų gimtadienį, STEAM centro lankytojams pasiūlysime naujų edukacinių užsiėmimų ir tiriamųjų darbų, plėsime NVŠ pasiūlą, dalyvausime lapkričio 21–25 d. vyksiančioje suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Mokymosi siluetai“. Tęsime jau pradėtą bendradarbiavimą su mokyklomis, universitetais, įstaigomis bei organizacijomis ir plėsime socialinių partnerių tinklą, rengsime arba dalyvausime projektuose STEAM ugdymo tematika, kartu su mokytojais entuziastais STEAM centre įgyvendinsime jų pasiūlytas idėjas.

 

Dėkoju už pokalbį ir linkiu dar daug ilgų ir prasmingų veiklų kupinų metų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.