Integruotų pamokų nauda ugdymo procese

Loreta Bielskė
,
Klaipėdos Vitės prog-jos pradinių klasių mokytoja

Ar integruotos pamokos teikia naudą ugdymo procese kitose šalyse? Tai išsiaiškinti turėjo Klaipėdos Vitės progimnazijos mokytojos: projekto vadovė Lina Bružienė, Rasa Kastėnienė, Regina Bagdonaitė, Loreta Bielskė, kurios vyko į „Erasmus+“ projekto „Connection of different subjects: we did it“susitikimą Bulgarijoje. Projekte be Lietuvos, dalyvavo Bulgarijos, Rumunijos, Graikijos, Turkijos mokytojų komandos.

Pažintis Bulgarija prasidėjo susitikimu su Strumyani miesto savivaldybės mero pavaduotoja, kuri papasakojo apie savivaldybės infrastruktūrą, bendradarbiavimą su kitomis šalimis, apie krašto kultūrą ir tradicijas. Atsisveikinę su savivaldybės darbuotojais, vykome į pagrindinį mūsų kelionės tikslą – į St. Paisty Hilendarski mokyklą Mikrevo kaime. Tą dieną stebėjome pirmą integruotą pamoką „Tradicijos ir folkloras“, kurią pravedė mokyklos šeimininkai. Pamokoje panaudotas daugiadalykinis integravimo būdas: pamoka vesta anglų kalba, pasirinkta tradicija, kai gimusiam vaikui pranašaujama ateitis, duonos dalijimas projekto svečiams, įtrauktos dainos, kurias atliko folklorinio ansamblio narės. Po stebėtos pamokos projekto dalyviai susipažino su komandų nariais, peržiūrėjo atliktus namų darbus – vaizdo įrašus, taip supažindino su projekto komandų šalimis bei jų švietimo sistemomis.

 

Kitą dieną komandos pristatė sukurtus projekto logotipus. Slapto balsavimo būdu išrinktas graikų kurtas logotipas – geltoname apskritime užkoduoti galimi integruoti mokomieji dalykai. Stebėjome antrą bulgarų integruotą pamoką „Mitai, legendos ir etninė tolerancija“. Šioje pamokoje irgi panaudotas daugiadalykinis integravimo būdas. Joje dalyvavo įvairaus amžiaus vaikai: mokiniai vaidino, skambėjo tradicinės romų dainos, šokiai.

 

Po šios pamokos lietuvių komanda vedė integruotą lietuvių kalbos ir muzikos pamoką „Mano šeima“. Pamokoje taikytas tarpdalykinis integravimo būdas, ją vedė dvi mokytojos (L. Bielskė, R. Bagdonaitė), panaudoti keli ugdymo metodai – ryto ratas, kuriame bulgarų vaikai išmoko lietuviškai pasisveikinti, bei susipažinimas, kuris padėjo išmokti visą lietuvių kalbos sakinį. Pamokoje buvo pristatytas žodynėlis, mokomasi šeimos narių pavadinimų, praktinėje dalyje pildomas genealoginis medis, dainuojama lietuviška daina „Mano šeima“, įsivertinama naudojant „Šviesoforo“ metodą bei reflektuojama panaudojant tris nykščių pozicijas. Pamokos fragmentus galima pažiūrėti internete čia ir čia.

 

Projekto dėka galėjome ne tik pasimokyti iš kolegų bulgarų, bet ir pasidalyti savo darbo patirtimi, tobulinti anglų kalbos žinias, bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje, susipažinti su kitos šalies kultūra. Stebėtos integruotos pamokos padėjo įsitikinti, kad integravimas tampa vis svarbesniu reiškiniu šiuolaikinėje švietimo sistemoje ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Integravimas padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus, greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina bei išplečia mokinių žinias bei gebėjimus, žadina mokymosi motyvaciją, ugdo bendravimą ir bendradarbiavimą, skatina mokytojus dirbti komandoje.

Integruotų pamokų stebėjimą tęsime kitame projekto susitikime Turkijoje!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.