Integruotų pamokų diena „Tvarus pasaulis“

Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė
,
 Vilniaus „Laisvės“ g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kaip ir visame pasaulyje, Lietuvoje vis dažniau kalbama apie būtinybę plėsti atsinaujinančios energijos vartojimą ir gamybą, išvystyti švarią ir patogią viešojo transporto sistemą, dviračių takų infrastruktūrą, gyventojams prieinamas ir subalansuotas žaliąsias zonas, pažangias atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemas ir kitus veiksnius, kurie padėtų kurti tvaresnį pasaulį. Balandžio 28 d. Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje organizavome integruotų pamokų dieną „Tvarus pasaulis“. Nuotolinis ugdymas gimnazijoje vyksta per „MS Teams“, tad šioje platformoje pamokų tvarkaraštis vienai dienai buvo pakoreguotas taip, kad pamokas kiekvienai klasei galėtų vesti du skirtingų dalykų mokytojai.

 

Integruotose informacinių technologijų ir matematikos pamokose gimnazistai skaičiavo, kiek jų klasė per mėnesį gali sutaupyti plastiko, ką su juo galima būtų nuveikti (perdirbti ir sukurti) ir kaip toks kiekis išmesto plastiko pakenktų vandenynams; vėliau mokiniai apibendrino rezultatus trumpame animaciniame filmuke. Ekologiniai sielos labirintai buvo etikos ir dailės pamokų tema, tvaraus pasaulio sąsajas su asmens kultūra gimnazistai analizavo matematikos ir lietuvių kalbos integruotose pamokose, užsienio kalbomis diskutavo apie tvariausius pasaulio miestus ir svarstė, ką jų pavyzdžiu būtų galima įgyvendinti Vilniuje. Tvaraus pasaulio tema pasirodė esanti ne tik plati, bet ir labai įdomi. Integruotos pamokos priartino gimnazistus prie pasaulinių problemų ir suteikė progą susimąstyti, kokia didelė kiekvieno mūsų asmeninė atsakomybė už pasaulį, kuriame gyvename.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.