Integruotų pamokų ciklas ir kaip pamokų kokybei padeda „Erasmus+“

Ramunė Juknelienė
,
istorijos mokytoja

Šių dienų mokytojas kiekvieną dieną ieško naujų mokymo būdų, kurie mokiniui būtų priimtiniausi, įdomiausi ir didintų mokymosi motyvaciją. Integruotos pamokos – vienas iš mokymo metodų, kuris didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą pamokose. Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokytojai yra susitarę ilgalaikiuose planuose susiderinti panašių temų dėstymo laiką, kad mokiniams sumažėtų mokymosi krūvis ir mokiniai pajaustų ugdymo proceso suderinamumą. Mūsų mokykla dalyvauja ir projekte „Kokybės krepšelis“, kurio finansavimo dėka mes galime dirbti su pačiomis naujausiomis išmaniosiomis lentomis bei „Mozabook“ mokymo programomis. Metodinėse grupėse mokytojai susitarė, kokias integruotas pamokas ves 2022–2023 mokslo metais. Šiuo metu vykdome ir 4 „Erasmus+“ projektus, kuriuose didelis dėmesys skiriamas integruotų pamokų svarbai. Projekto partnerių šalyse vedėme įvairias integruotas pamokas, kurių detalius pamokų planus galima rasti mūsų svetainėje pavadinimu „Multidisciplinary lessons plans (Hungary, Croatia, Bulgaria, Spain, Lithuania, Portugal).“

 

Gruodžio 1 ir 6 dienomis vyko 3 integruotos istorijos ir fizikos pamokos „XIX a. pramonės perversmo pokyčiai visuomenės gyvenime”. Pamokos tikslas buvo išsiaiškinti, kaip pramonės revoliucija paveikė visuomenės gyvenimą, žmonių mąstymą, o atlikus fizikos praktines užduotis padaryti išvadas apie pramonės perversmo sukeltus pokyčius technikos ir aplinkosaugos raidai. Kaip tęstinis ciklas toms pačioms klasėms vyko 3 integruotos istorijos ir IT pamokos, kuriose mokiniai pateikė daug pavyzdžių apie pramonės perversmo poveikį visuomenei, ūkiui ir gamtinei aplinkai bei kūrė XIX a išradimų technikos pažangos laiko juostas. Šiandien dalykinė integracija itin svarbi, nes leidžia atrinkti svarbiausias įvairių dalykų žinias, taip pasiekiant optimaliausią ugdymo rezultatą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.