Integruoto ugdymo savaitė „Čia viskas sava“

Lina Norgailienė

Sužinoti, atrasti, tyrinėti ne vadovėliuose aprašytą teorinę medžiagą, bet supančią aplinką Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 5–8 klasių mokiniai galėjo birželio 10–14 d. per organizuotą integruoto ugdymo STEAM veiklą. Filosofas Antanas Maceina yra pasakęs, kad kraštotyros pažinimas prasideda namais ir baigiasi pasauliu. Taip kilo pavadinimas „Čia viskas sava“.

 

Pažinti savo kraštą ne tik iš vadovėlio yra didelis iššūkis. Reikia leistis į pažintinę kelionę po tą vietą, kur jau daugybę kartų ėjai, bet gal skubėdamas nesidairei, nepagalvojai, kokio paukščio balsas tave kasryt palydi į mokyklą, kodėl dažniau pasirenkame kelionę automobiliu, kai galime nueiti pėsčiomis, ir dar daug kitų mums pro akis ir ausis praslystančių nuostabių kasdienybės stebuklų. Stabtelėti, pažinti savo kraštą mokiniui yra būtinybė, padedanti suvokti savo tautinį tapatumą, save, savo vertybes ir pareigas. Visos savaitės tiek kūrybinės, tiek praktinės veiklos buvo pagal temines grupes suskirstytos skirtingoms amžių grupėms.

 

Penktų klasių mokiniams skirta tema „Paukščiai“. Savaitė mokiniams prasidėjo edukacine išvyka į Oko mišką, kur pažinti paukščius padėjo tikras gamtos žinovas Aleksandras Naryškinas. Atpažinti paukščių giesmes penktokams gal ir nebuvo sunki užduotis, bet nuo šiol jie žinos, kaip žiemą atskirti ančių patelę nuo patinėlio, kuo juodasis čiurlys skiriasi nuo kregždės ir dar daug kitų gudrybių. „Kartų parke“ gamtos tyrinėtojai mokėsi, koks inkilas tinka vienam ar kitam paukščiui, QR kodas padėjo atsakyti į klausimus, kam priklauso skirtingu numeriu pažymėtas inkilas. Paukščių plunksnų tyrinėjimas per mikroskopą ne vienam sužadino smalsumą, nes, pasirodo, plunksnos taip pat grupuojamos į skirtingus tipus. Patyrinėję gamtos gyventojus penktokai ėmėsi piešti metodinei priemonei skirtus paukščių trafaretus, juos pjaustyti ir spalvinti. O kiek dar žinių sudėta bekuriant viktoriną apie paukščius kitoms klasių komandoms! Karštas tą savaitę buvo ne tik oras, bet ir mokinių, atliekančių užduotis, emocijos.

 

Šeštų klasių mokiniams patikėta išsamiau ištyrinėti aplinkoje augančius medžius. Pasiskirstę veiklas ir teritorijas, šeštokai tyrinėjo augančius krūmus, medžius ir kitą augmeniją, sudarinėjo tirtų teritorijų žemėlapius. Ne mažiau atsakinga užduotis šeštokams pasirodė ir „Medžio paso“ pildymas. Kamienų matavimai, augalo amžiaus nustatymas, žievės, lapų tyrimai turėjo būti atlikti itin kruopščiai, nes pasas yra dokumentas, kuriame negali būti klaidų. Surinkta informacija apie apylinkės augmeniją buvo papildyta literatūros žiniomis apie Pasaulio medį ir išmokta nauja daina. Paruošę kitų klasių mokiniams viktoriną šeštokai suskubo braižyti, pjaustyti savo metodinės priemonės dalį – medžius, padėsiančius kuo tiksliau atkartoti aplinką ant bendrai sukurto metodinės priemonės stalo.

 

Septintokai savo temą „Mašinos“ pradėjo nuo tiriamųjų veiklų: statistikos duomenų rinkimo stovėjimo aikštelėse ir kitose vietose, kuro tipo, automobilio metų, spalvos surašymų, judriausios – Juozo Tumo-Vaižganto – gatvės užterštumo lygio nustatymo. Visi surinkti duomenys buvo reikalingi atliekant matematinius skaičiavimus, kuriant viktoriną ir sprendžiant judėjimo uždavinius. Nauja patirtis daugeliui buvo ir pažintis su mašinų istorija, pirmaisiais automobiliais ir jų kūrėjais. Emocijų daugėjo kiekvieną dieną, nes sukurti savo svajonių automobilį, paruošti jį tokį, kad būtų tiksli tikros mašinos kopija, pasirodė kietas riešutėlis ne vienam septintokui, pradžioje juokavusiam, kad užduotis pernelyg vaikiška.

 

Vyriausiems progimnazijos mokiniams, aštuntokams, kliuvo atsakingiausia užduotis – paruošti mūsų aplinkoje esančių pastatų maketus. Surinkę istorinius duomenis, paruošę interviu ir sukūrę viktoriną kitos klasės mokiniams aštuntokai ėmėsi darbo konstruoti pastatus. Kaip teigė veiklas užbaigę mokiniai, savaitės užduotys priminė stovyklą, kurioje visos veiklos organizuotos taip, kad jie pasijustų ne sunkiai ar nuobodžiai dirbantys, o tiesiog smagiai ir prasmingai leidžiantys laiką. Darbas komandoje, turimų ir naujai įgytų žinių pritaikymas, kūrybiškos užduotys įprasmino visus siekti bendro tikslo.

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų mokiniai puoselėja didžiulį norą pažinti aplinką, atsakingai vykdė jiems skirtas užduotis. Sukurta metodinė priemonė ateinančių metų veikloms yra ne tik bendras darbo rezultatas, bet kartu įrodymas, kad išradingai, kūrybiškai ir kryptingai veikdami galime pasiekti daug daugiau, nei gali pasirodyti idėjos pradžioje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.