Integruota STEAM metodikos programa darželyje

Rima Lučinskienė
,
logopedė, spec. pedagogė metodininkė

Kėdainių r. mokyklos-darželio „Obelėlė” bendruomenė džiaugiasi kieme įrengta nauja edukacine aplinka „Atradimų laboratorija“. Tai –  inovacijų namelis, skirtas vaikų tyrinėjimams ir bandymams su įvairiomis priemonėmis ir inovatyviais žaislais, kur vaikai mokosi per pažinimą, patyrimą ir eksperimentavimą. Namelis jau tapo visų vaikų mėgstama vieta ir įvairiai pritaikomu traukos centru, kuriame vyksta ne tik pamokos, edukacinės veiklos, bet ir parodos, šventės bei pramogos. Ši edukacinė erdvė bei sukurta savita STEAM metodikos programa yra 2019–2021 m., kartu su  partneriu – Kėdainių lopšeliu-darželiu „Pasaka“, vykdyto iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“ (projekto kodas Nr. Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0006) rezultatas.

 

Ikimokyklinio ugdymo poreikis bei lūkesčiai ugdymo kokybei nuolat auga, todėl yra didelis poreikis naujiems ugdymo organizavimo modeliams, papildantiems šiuo metu įprastinį ugdymo procesą. Apie STEAM ugdymą ir jo naudą vaikams teoriniame ir praktiniame lygmenyje kalbama labai daug, tačiau pedagogai, dirbantys su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, susiduria su STEAM ugdymo praktinės patirties ir žinių trūkumu ilgalaikėje perspektyvoje. T. y. STEAM metodikos pavienius elementus kasdieniame darbe taiko daugelis, tačiau nuosekliam ir sistemingam ugdymo procesui, kuris tikslingai skatintų mokinius tyrinėti ir pažinti pasaulį, sudarytų sąlygas patirtiniam ugdymuisi, reikalinga inovatyvi programa.

 

Sukurta savita mokyklos-darželio „Obelėlė“ STEAM metodikos programa atnaujina bei papildo ugdymo procesą, o taikomi metodai yra patrauklūs ir paveikūs ikimokyklinio amžiaus mokiniams. Testuojant STEAM metodikos programą, grupėse taikyti inovatyvūs bei atrasti saviti mokymo(si) metodai, išbandytos įvairių STEAM sričių ugdymą inspiruojančios užduotys, veiklos bei priemonės pagal temas „Vanduo“, „Sodas ir daržas“, „Kiemas”. Temos programoje parinktos tikslingai, pateikiamos nuosekliai, su loginį pagrindimą turinčiomis ir vaikų patirtį bei gebėjimus atitinkančiomis veiklomis.

 

Pripažįstant, kad darželio slenkstį peržengia vaikai, kurių pasaulis nebeįsivaizduojamas be kompiuterio, interneto ir kitų technologijų, šiuolaikiniams vaikams reikalingi ir interaktyvūs žaislai bei inovatyvūs žaidimai, kompiuteriai, planšetės. Siekiame atrasti balansą ir kurti aplinkas bei sąlygas pačioms įvairiausioms mokinių veikloms. Kompiuterinių technologijų dėka kuriamos netipinės aplinkos – virtualios kelionės, tiesioginiai vaizdo susijungimai. Programa yra dinamiška ir taikoma kūrybiškai – modeliuojant, keičiant, sujungiant ar atsisakant kai kurių siūlomų veiklų, todėl gali būti pritaikoma ir nuotolinio mokymo(si) sąlygomis. Tikslingos edukacinės programėlės, mokomieji žaidimai nėra „vitaminai“ geresniems mokymosi rezultatams pasiekti. Jais praturtiname savo STEAM metodikos programą bei plėtojame inovatyvią, technologijų sritį ugdančią pedagogiką.

 

Eksperimentai, tyrinėjimai, kūrybiniai sumanymai, įvairūs žaidimai, spontaniškos veiklos, priemonių įvairovė leidžia kiekvienam vaikui patirti atradimo džiaugsmą bei sėkmę. Geros emocijos ir laisvė veikti bei kurti – svarbiausia, kas leidžia sėkmingai mokytis ir pažinti, nes kokybiškų STEAM programos veiklų rezultatai yra ir pažintiniai, ir emociniai.

 

Įvairių mokslinių tyrimų įžvalgos, švietimo profesionalų mintys, pedagogų patirtys kalba apie aktyvaus, patirtinio, moksliniu metodu grįsto ugdymo bei savaiminio mokymosi naudą ikimokykliniame amžiuje. Kokybiškas ugdymasis vyksta vaikui sąveikaujant su aplinka, kuri turi būti pritaikyta vaiko kūrybai, tyrinėjimams, mokymuisi. Įstaigos vidaus patalpos bei kieme puoselėjamos edukacinės lauko erdvės „Daržas”, „Sodas”, „Arbatos sodelis”, „Basakojų takas” yra pritaikytos patirtiniam mokinių mokymuisi. STEAM programoje pojūčiams lavinti – gebėjimui klausytis, stebėti, liesti, ragauti, uostyti – skiriame daug dėmesio: per patirtinį ugdymą mokiniai ekologiškai augina įvairias daržoves, vaisius, uogas, arbatžoles. Šiltojo sezono metu vaikai lauke įrengtoje Arbatinėje geria savo užaugintų vaistažolių arbatą, valgo savo užaugintas daržoves, patys ruošia ir gamina nesudėtingus užkandžius. Taip mokiniai mokosi žinias pritaikyti kasdieniame gyvenime.

 

STEAM metodikos programos sukūrimą priėmėme kaip iššūkį, kurio hipotezė – mokiniams mokytis bus įdomu ir mokymosi rezultatai pagerės, taikant STEAM metodiką. Metus laiko testuota STEAM metodikos programa 4–6 metų amžiaus vaikų grupėse įrodė, kad ugdymas mokiniams tampa patrauklesnis ir paveikesnis, o mokymai, pedagogių patirtys ir įžvalgos palengvina ugdymo turinio planavimą bei aplinkų pritaikymą inovatyvių ugdymo strategijų taikymui darželyje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.