Integruota lietuvių kalbos ir prancūzų kalbos pamoka „R. Gary. Romanas „Aušros pažadas“. Gyvenimo nuostatos“

Nijolė Žukienė
,
Klaipėdos „Saulėtekio“ prog-jos mokytoja

Nuotolinis mokymas – ne kliūtis tarpdalykinei integracijai. Ugdymo turinio integravimas užtikrina daugialypius ryšius tarp įvairių ugdymo sričių, padeda mokiniui susiformuoti platesnį žiūros lauką. Pagrindinė sąlyga integracijai – mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas. Jau įprasta integruoti dalykų ir informacinių technologijų pamokas, literatūros pamokas sieti su istorija, muzika, etnokultūra. Lietuvių kalbos ir prancūzų kalbos integruota pamoka – ne toks dažnas reiškinys mokymo procese. Tam reikalingos ir tam tikros sąlygos, nusiteikimas, noras į dėstomas disciplinas pažvelgti kitokiu aspektu.

 

Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos 8a klasėje prancūzų kalbos mokosi tik nedidelė mokinių grupė, daugumos pasirinkta 2-oji užsienio kalba yra rusų. Toks kontekstas lėmė ir užduočių mokiniams parinkimą, reikėjo labiau apgalvoti, kokius mokymo metodus taikyti, kaip nuotoliniu būdu inovatyviau perteikti dėstomą medžiagą. 8 klasės literatūros kursas įdomus ir įvairiapusis. Vienas ryškiausių nagrinėjamų kūrinių taikyti R. Gary romanas „Aušros pažadas“. Literatūros vadovėlyje esančios šio romano ištraukos skatina diskutuoti apie gyvenimo nuostatas, vertybes. Taigi pasirinkta pamokos tema „R. Gary. Romanas „Aušros pažadas“. Gyvenimo nuostatos“ atvėrė galimybę pasireikšti tiek prancūzų kalbos besimokantiems mokiniams, tiek tiems, kurie šios kalbos nemoka.

 

Pirmojoje pamokos dalyje mokiniai lietuvių kalba pristatė R. Gary biografiją. Pagrindinis akcentas – rašytojo sąsajos su Vilniumi. R. Gary (tikrasis vardas – Romain Kacew) apie gyvenimą Didžiosios Pohulankos gatvės 16 name (dabar J. Basanavičiaus gatvė) rašė ir knygoje „Aušros pažadas“. Mokiniai, išklausę ištrauką apie pagrindinio romano veikėjo mamos konfliktą su kaimynais, patirtą gėdos jausmą, svarstė, kokia yra juoko galia, kada jis gniuždo, kada – padeda. Visus pralinksmino epizodas, kuriame rašoma, kaip vaikas, norėdamas įrodyti mergaitei, jog karštai ją myli, pažada iš meilės suvalgyti kaliošą. „Aušros pažadas“ siejamas ir su nūdiena. Pamokoje prisiminta, kad į Lietuvą atvykusiam Prancūzijos prezidentui E. Macronui buvo įteikta R. Kvinto skulptūra „Berniukas su kaliošu“. Ši dovana – simbolis, primenantis, kad R. Gary, vienas garsiausių prancūzų rašytojų, vaikystę praleido Vilniuje. Taigi R. Gary tarsi dar kartą sujungė abi šalis.

 

Antrojoje pamokos dalyje prancūzų kalbą mokantys mokiniai pristatė sentencijomis virtusius „Aušros pažado“ sakinius, juos išvertė į lietuvių kalbą, kalbėjo apie prestižinę Goncourt’ų (Gonkūrų) premiją. R. Gary – vienintelis rašytojas, ją gavęs du kartus. Pamoką paįvairino ir filmukas apie senąjį Vilnių. Aštuntokai galėjo susidaryti vaizdą, kaip miestas atrodė rašytojo vaikystėje. Filmuką įgarsino patys vaikai. Pamokos pabaigoje mokiniai pasidalijo patirtais įspūdžiais, ką naujo sužinojo, kas jiems įstrigo, svarstė, kokiomis gyvenimo nuostatomis, iškilus sunkumams, reikėtų vadovautis. Aštuntokai klausėsi E. Piaf atliekamos dainos „Non, je ne regrette rien” įrašo (nemokantys prancūzų kalbos galėjo skaityti titrus). Kaip sakė mokiniai, E. Piaf daina turi gražių sąsajų su R. Gary kūrybos filosofine gelme.

 

Integruota pamoka atvėrė mokiniams platų kultūrinį akiratį, parodė, koks turtingas yra literatūrinis pasaulis, kaip prasmingai jis gali būti siejamas su nūdienos aktualijomis. Ne vienam ši pamoka buvo ir stimulas mokytis prancūzų kalbos. Pamoką sumanė, idėjas realizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Žukienė ir prancūzų kalbos mokytoja Ramunė Klimienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.