Integracijos galimybės rusų kalbos pamokoje – kelionėje „Auksinis Rusijos žiedas“

Larisa Tichonova
,
Rokiškio r. Pandėlio g-jos rusų kalbos mokytoja

Pamokų integracija – neatsiejama ugdymo grandis, be kurios pamokose išsiverčiame retai. Kadangi dalis šiuolaikinių inovatyvių metodų yra glaudžiai susiję su informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymu, todėl rusų kalbos pamokoje kalbant apie populiarų Rusijos turistinį maršrutą „Auksinis Rusijos žiedas“ integracijai pasirinkome informacines technologijas.

 

Pamoka vyko Ig klasėje, Pandėlio gimnazijoje. Pamokoje mokiniai kalbėjo apie Vladimirą, Suzdalę, Sergijev Posad, Kostromą, Jaroslavlį ir kitus miestus. Pamokoje gimnazistai sužinojo, kas yra finift puošyba, kur yra matrioškos muziejus, kur karūnuotas Rusijos caras Michailas Romanovas ir daug kitų dalykų, kurie praplečia mokinio akiratį. Per rusų kalbos pamoką mokiniai rinko informaciją rusų kalba, rengė žodinius pristatymus, dirbo poromis ir individualiai. Per IKT pamoką gimnazistai rinko vizualinę informaciją, mokėsi dirbti su programa „Canva“ .

 

Projekto pristatymo pamokoje mokiniai dirbo grupėmis: rusistų ir informatikų. Rusistų grupė pristatinėjo vieni kitiems savo pasirinktus miestus, rodė miestų įžymybes, pasakojo apie žymius žmones, kurie ten gyveno arba veikė. Informatikų grupė taip pat pristatė savo parengtą medžiagą skaidrėmis. Šioje pamokoje atsiskleidė užduočių diferencijavimo galimybės. Mokiniai galėjo pasirinkti sakinių skaičių, kalbėti ar skaityti, rinktis teksto sudėtingumo lygį. Juk ne visi gali drąsiai kalbėti prieš klasę, ne visiems pavyksta taisyklingai kalbėti. Ypač nudžiugino mokiniai, kurie dirba pagal pritaikytas programas. Jie turėjo galimybę rinktis lengvesnę užduotį rusų kalba, bet pamokoje parodė, kad gali siekti ir aukštesnio lygio.

 

Pamokos rezultatas pasimatė per refleksiją ir mokinių įsivertinimą. Visi mokiniai atliko užduotis ir pristatymus gerai ir labai gerai, jie liko patenkinti savo pamokos rezultatais, savijauta. Taigi IKT taikymas rusų kalbos pamokoje padėjo geriau atskleisti Rusijos sociokultūrinį kontekstą, mokinių gebėjimus, palaikyti mokymo(si) motyvaciją ir buvo labai naudingas. Mokytojų strategijos buvo pasirinktos tinkamos, tikslai įgyvendinti, vyravo darbinga atmosfera. O gera pamoka, patirta mokinio sėkmė žadina mokinio motyvaciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.