Inovatyvus ir kūrybiškas informacinių ir ryšių technologijų naudojimas ugdant vaikų informatinį mąstymą

Dr. Renata Kondratavičienė, Inga Bertašienė
,
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas
Asta Januškevičiūtė
,
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Vilniaus Santariškių l.-d.

Balandžio 21 d. Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus į mokslinę-praktinę konferenciją „Inovatyvus ir kūrybiškas informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) naudojimas ugdant vaikų informatinį mąstymą“ subūrė bendras tikslas – stiprinti mokslo ir praktikos sąveiką, dalinantis moksliniais tyrimais, kūrybiškais ir inovatyviais IRT naudojimo ugdomajame procese sprendimais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, ugdant vaikų informatinį mąstymą.

 

Konferencijos organizatoriai (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas ir Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis) bei konferencijos partneriai (Vilniaus lopšelis-darželis „Lazdynėlis“, Vilniaus lopšelis-darželis „Pakalnutė“) džiaugiasi, kad konferencijoje dalyvavo daugiau nei 190 dalyvių: švietimo ekspertai, mokslininkai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, studentai, švietimo įstaigų vadovai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, neformaliojo ugdymo švietimo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė tarė sveikinimo žodį ir pasidžiaugė, kad projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ metu išleisti ir jau ugdymo įstaigas pasiekę metodinės medžiagos rinkiniai ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės” sėkmingai išbandyti pedagogų-praktikų. Liucija Jasiukevičienė pasidžiaugė kuriama mokytojų patirties sklaidos praktika ir pakvietė pedagogus įsitraukti į Švietimo plėtros programos pažangos priemonės skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“) projekto veiklas: 1) nuo 2022 m. išbandyti EdTech kūrėjų teikiamas skaitmenines mokymo priemones, kurios padėtų įgyvendinti ugdymo turinį, būtų pritaikomos įvairių poreikių vaikams, įtraukiančios, motyvuojančios ir padedančios siekti aukštesnių rezultatų; 2) nuo 2023 m. dalyvauti skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose (40 val. kompetencijų tobulinimo programa, parengta atsižvelgiant į Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos programą (European Digital Education Content Framework)).

Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė padėkojo už gražią iniciatyvą ir palinkėjo kūrybingo darbo inovatyviai ir atsakingai ugdant vaikų informatinį mąstymą. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto prodekanė Inga Bertašienė akcentavo, kad pačių pedagogų gerosios patirties sklaida, mokymasis vieniems iš kitų – esminis momentas, siekiant sėkmingo pokyčių įgyvendinimo.

 

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto informacinių technologijų dalyko lektorės dr. Renatos Kondratavičienės nuomone „IRT pakeitė mūsų pasaulį. Šiandieną jomis naudojamasi dirbant, ilsintis, mokantis, bendraujant. IRT skirtingai naudojasi ne tik suaugusieji, bet ir vaikai. Jiems technologijos tampa vis svarbesnės, nes tai – reikšminga pasaulio pažinimo, kūrybos ir saviraiškos priemonė, keičianti kasdienę jų veiklą, ugdymąsi, bendravimą, laisvalaikį, padedanti spręsti problemas. Todėl siauro ir savitikslio IRT naudojimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme samprata keičiasi į daug platesnę – kai IRT ugdyme suprantamos, kaip priemonė, padedanti integraliai ugdyti informacinius gebėjimus visose ugdymo srityse. Informatinio mąstymo ugdymas apima šias sritis: skaitmeninio turinio, algoritmų ir programavimo, problemų sprendimo, duomenų informacijos apdorojimo, virtualaus komunikavimo, saugumo ir teisės.“

 

„Idėja organizuoti tokią konferenciją kilo norint skleisti žinią apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gebėjimą ir norą tikslingai, kūrybiškai ir inovatyviai taikyti IRT ugdomajame procese ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, ugdant vaikų informatinį mąstymą“, – pasakojo konferencijos idėjos autorė, Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio direktorė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Asta Januškevičiūtė. Pedagogams svarbu apgalvoti, kaip galėtų siekti numatytų ugdymo tikslų (vaikų kompetencijų ir bendrųjų gebėjimų), integruojant informatinį mąstymą į ugdomąsias veiklas. Tam turi būti parenkami tinkami IRT naudojimo būdai, priemonės, programos ir kt. Galimybė laisvai naudotis IRT leidžia patiems vaikams kurti ugdomąjį procesą, skatina jų susidomėjimą, iniciatyvą, pažintinį aktyvumą ir problemų sprendimą kartu su bendraamžiais, padeda į ugdymo(si) procesą įsitraukti visiems vaikams.

Konferencijos dalyviai išgirdo keturiolika pranešimų aktualiomis temomis. Pranešėjai dalinosi patirtimi iš įvairių Lietuvos miestų. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto informacinių technologijų dalyko lektorė dr. Renata Kondratavičienė atkreipė dėmesį, jog svarbiausia ugdant informatinį mąstymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse yra tai, kad ugdomajame procese skaitmeniniai ištekliai puikiai papildo aktyvias vaikų veiklas. T. y., vaikai nepasodinami prie kompiuterio, o priešingai – skatinami aktyviai veikti ir kurti. Konferencijos pranešėjai pademonstravo, jog  informatinį mąstymą galima ugdyti ir be kompiuterio.

 

Konferencijos dalyviai susipažino ne tik su IRT, kvadratinio kodo (QR), algoritmavimo ir programavimo taikymu informatinio mąstymo įgūdžių ugdymui, bet ir pristatė, kaip plėtojamas 4–6 m. vaikų informatinis mąstymas remiantis metodinio leidinio „Žaismė ir atradimai“ rekomendacijomis. Gerąja patirtimi dalijosi projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ lektorės-pedagogės Sigita Norvilienė ir Virginija Dagilienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“), Jūratė Vileikienė (Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“), Lina Tamošaitytė ir Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė (Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“), Jurgita Jurevičienė ir Vaida Burbaitė (Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis).  Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius dr. Sergejus Neifachas pasidalino teorinėmis-praktinėmis įžvalgomis apie informatinį mąstymą vaikystėje. Pranešime atskleidė kintančius ikimokyklinio ugdymo didaktikos aspektus, skaitmeninės aplinkos pažinimo būdus ugdymo praktikoje.

 

Kaip inovatyviai, įdomiai ir kūrybiškai ugdyti vaikų informatinį mąstymą naudojant Kahoot programą, kalbinius, programavimo gebėjimus naudojant programuojamus edukacinius „Blue-bot“ robotus pristatė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Diana Arlauskienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Pakalnutė“), Jolita Stankevičiūtė ir Inga Budrytė (Vilniaus lopšelis-darželis „Aušrelė”), Aušra Vitkauskienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Pakalnutė“), Indrė Stravinskienė (Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis), Nijolė Civilkienė ir Aistė Aleknavičiūtė (Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis), Vilija Gerasimovičienė (Vilniaus kolegija Pedagogikos fakultetas, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“), Izabelė Šidlauskienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“), Skaistė Rukšėnaitė ir Elinga Bogdanovaitė (Vilniaus lopšelis-darželis „Lazdynėlis“), Jolita Stanevičienė ir Rūta Katkevičienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“).

Konferencijos organizatoriai džiaugiasi, kad informatinio mąstymo ugdymo temos Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms yra aktualios. Pedagogai noriai dalijasi gerąja patirtimi, semiasi idėjų ir siekia, kad kasdienė vaikų veikla taptų įdomi, šiuolaikiška ir inovatyvi.

 

Tikimės, kad ateityje galėsime plėtoti šias idėjas ir suteikti vaikams galimybę atrasti, patirti ir pažinti atsakingai ir kūrybiškai naudojant informacinių ir ryšių technologijas.

 

Konferencijos akimirkas galima rasti čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.