Inovatyvių technologijų naudojimas geografijos pamokose

Nijolė Birštonienė
,
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės m-klos vyresnioji geografijos mokytoja

Mokytojo misija – paimti ranką, atverti protą, paliesti širdį, formuoti ateitį.

 

Šiuolaikinis mokytojas turi būti tikras ekspertas. Jo kompetencija yra ne tik dėstomų dalykų žinios, bet ir gebėjimas tas žinias perteikti, nuolatinis keitimasis, augimas ir tobulėjimas. Dabartiniai mokiniai apie vaizdo techniką, informacines technologijas išmano daug. Todėl šiandien pamokoje jau nebeužtenka vien vadovėlio ir sąsiuvinio. Mokytojas turi nuolat atsinaujinti, keisti savo darbo stilių, taip pat įvairinti ir mokymosi metodus. Pamokoje tradicinį mokymą turėtų keisti nauji ugdymo metodai, skatinantys dirbti kūrybiškai ir žaismingai.

Dirbame su šiuolaikiniais vaikais, kurie dar vadinami technologijų pasaulio čiabuviais, būtina kalbėti jų kalba. Kiekvieno mokinio rankose dabar yra išmanieji telefonai, kurie dažnai naudojami žaidimams žaisti. Turbūt esate girdėję apie QR kodus – „juodi kvadračiukai“, kuriuos įmonės naudoja jau daug metų. Tereikia nuskenuoti kodą naudojant išmanųjį telefoną ir programa nukreips į interneto svetainę arba straipsnį.

 

Skubėdama išnaudoti gražų rudens orą, kartu su bibliotekos darbuotoja Laima Vaičiūniene vedžiau pamokas lauke. Mokyklos teritorijoje buvo sukabinti kodai. Per geografijos pamokas mokinai ieškojo šių kodų ir juos skenavo: rasdavo klausimą ir nuorodą į galimą atsakymą internete. Mokiniai dirbo grupėmis ir patys pasidalijo pareigomis, kuris skenuos, kuris ieškos atsakymų internete, o kuris užrašinės atsakymus. Greitesni ieškojo paslėptų kodų. Pirmieji surinkę atsakymus buvo apdovanoti papildomu balu. Su malonumu stebėjau bėgiojančius po mokyklos teritoriją vaikus, kurie su užsidegimu atliko pateiktas užduotis.

Jau antri metai mokiniai gali dalyvauti geografijos konkurse ir gauti papildomus įvertinimus. Ant geografijos kabineto durų pakabinu geografinį klausimą su paveikslėliu. Mokiniai turi surasti teisingą atsakymą internete. Dažnai jiems tai būna iššūkis, nes teisingai pateikti užklausą internete nėra lengva, o ir atsakymas tada būna klaidingas. Šiais metais prie klausimo pridėjau ir QR kodą, kuris nukreipia į internetinę paiešką. Pastebiu, kad savo mobiliuosius telefonus mokiniai per pertraukas dabar panaudoja informacijai surasti. Dažnai girdžiu diskusijas už durų, kai pateikiu naują klausimą. Tas šurmulys man yra malonus, nes jie kalbasi, diskutuoja, ieško teisingo atsakymo.

 

Esu dėkinga ir mokyklos administracijai, kad kabinete turiu išmaniąją lentą, kurią naudoju savo pamokose. Teko ir man mokytis dirbti su naujomis technologijomis, naujomis programomis. Bet iššūkių aš nebijau. Darbas su išmaniąja lenta leidžia visą dėmesį skirti mokiniui, suteikia galimybę jam aktyviai mokytis, skatina mokymosi motyvaciją. Mokiniai geriau įsimena medžiagą ne tik todėl, kad ši technologija yra nauja ir įdomi, bet ir todėl, kad joje pateikiama informacija yra aiški, vaizdinga.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.