Iniciatyva sulaukė palaikymo: trijų žodžių galia aktyviai išbandyta

Nijolė Achrem
,
Mažeikių rajono Viekšnių l.-d. „Liepaitė“ socialinė pedagogė, virtualios parodos koordinatorė

Daug gražių žodžių pasakyta apie lietuvių kalbą, bet pastaruoju metu vis labiau juntama pavojus jos išlikimui. Spartus išmaniųjų technologijų progresas ir itin aktyvus jų naudojimas mūsų gyvenime – išmanusis telefonas net kelerių metų vaikui tampa svarbiausiu žaislu ir bendravimo partneriu – neigiamai atsiliepia kalbai. Mąžta jos vaizdingumas, turtingumas. Vis labiau įprantame rašyti trumpiniais, o kalbėti štampais.

Paroda kalbai turtinti

 

Vertindami pasaulio tendencijas, kalbininkai neatmeta lietuvių kalbos nykimo grėsmės. Globalizacijos procesas, atverdamas platesnes galimybes didžiosioms kalboms, sparčiai tirpdo mažąsias. Pasaulio kalbininkų tyrimai rodo, kad išnyksta daugiau negu pusė pasaulio kalbų, nes nebelieka kam jų perduoti. Apskaičiuota, kad tik 600 iš maždaug 6 000 pasaulio kalbų kol kas negresia išnykimas. Šios tendencijos – akivaizdus įrodymas, kaip svarbu vaikus nuo mažens mokyti gerbti gimtąją arba tos šalies, kurioje jie auga, kalbą.

 

Vaikų ir jaunimo kalbos turtinimui ir buvo skirta Mažeikių rajono Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ inicijuota virtuali paroda „Trijų žodžių galia“, surengta kartu su naujienų portalų www.manokraštas.lt. Ši paroda buvo vienas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuojamų Lietuvių kalbos dienų renginių. Šią parodą globojo Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Seimo narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.

 

„Trijų žodžių galia“ yra anksčiau surengtų virtualių parodų tęsinys. Prieš porą metų, kai pandemija ir vaikus, ir suaugusiuosius buvo uždariusi namuose, pakvietėme dalyvauti parodoje „Pažink kalbos dalis“. Jos dalyviai fotografavo daiktus ir kūrė jiems tinkančius veiksmažodžius, neatsisakant ir sinonimų. Pernai pakvietėme nupieštą ar nufotografuotą daiktą apibūdinti būdvardžiais. Tai buvo itin didelio populiarumo sulaukusi paroda. Su didžiausiu dėkingumu prisimename darbus, atsiųstus iš Alytaus rajono Simno, Miroslavo ir kitų gimnazijų. Aktyviai į šią veiklą įsitraukė Panevėžio rajono Raguvos, Ramygalos, Smilgių gimnazijos. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Panevėžio miestų, Visagino, Telšių, Klaipėdos, Kretingos, Kauno ir kitų, beveik visų šalies rajonų ir savivaldybių ugdymo įstaigos. Į šią parodą aktyviai įsitraukė ir bibliotekos. Džiaugėmės, kad buvo surašyti ne tik dažnai vartojami būdvardžiai, bet ir prisiminti senieji, ypač jau primiršti spalvų pavadinimai. Po naujienų portale www.manokraštas.lt paskelbto pokalbio su habil. dr. Rita Miliūnaite apie naujažodžius, parodos dalyviai ir patys kibo kurti naujus žodžius, tuo įsitikindami, kad kiekvienas esame kalbos kūrėjas, kad kalba nėra baigtinis procesas, kad ji kinta, nes besikeičiantis gyvenimo būdas gimdo ir naujus žodžius.

 

Šiemet virtualia paroda „Trijų žodžių galia“ skatinome formuoti sakinius. Nesudėtingus. Tik iš trijų žodžių – daiktavardžio, būdvardžio, veiksmažodžio.

Išieškoti žodžiai

 

Kūrusieji darbelius parodai puikiai įsitikino, kiek daug galima pasakyti trumpu sakiniu. Juk neatsitiktinai sakoma, kad vienas genialumo požymių – gebėjimas trumpai ir aiškiai reikšti mintį. Kiek daug ir kokių puikių sakinių, suderintų su nupieštu ar nufotografuotu vaizdu, sukūrė parodos dalyviai, galima įsitikinti apsilankius virtualioje parodoje „Trijų žodžių galia“. Sakiniams parinkti žodžiai atskleidžia kūrusiojo kalbos turtingumą. Ar ne gražu? Baltakojis katinukas miaukia. Mėlynakis katinėlis mąsto. Geltoni laukai banguoja. Žali medžiai linguoja. (Kėdainių šviesioji gimnazija); Raudonsparnis paukštis tupi. Gėlėtas paukštis klausosi. Laiminga antis peri. Pasipūtęs žvirblis striksi. (Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija);Storas mišriadantis galvoja. Morkaėdis pilkis sėdi. Pilkas kreivaakis mąsto. (Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras); Šaltas mėnulis šviečia. (Mokolų progimnazija); Šoklusis svečias beldžiasi. Juodas katinas tinginiauja. (Telšių „Atžalyno“ progimnazija). Pliušinis meškiukas svajoja. Marga vištaitė tupi. (Vilkaviškio pradinė mokykla);Baltas angelas meldžiasi. (Alytaus šv. Benedikto gimnazija); Mielas pavasaris atėjo. (Biržų lopšelis-darželis „Genys“); Prispaudė storą katiną (Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija); Rubuilis Harlis laknoja.(Želsvos progimnazija); Žalias driežas spokso. Raumeningas žmogus žaidžia. (Kavano lituanistinė mokykla „Gintarėlis“); Tamsus dangus miega. Žėrinti pilnatis spindi. (Drameno lituanistinė mokykla).Galima būtų cituoti ir cituoti lietuvišką žodį puoselėjančių parodos dalyvių surašytus sakinius, nes kiekvienas sakinys prasmingas, puikiai suderintas su vaizdu.

Plati dalyvių geografija

 

Kitas šios parodos ypatumas – plati dalyvių geografija. Darbų sulaukėme iš Akmenės r. Ventos gimnazijos, Alytaus Dainavos progimnazijos, Alytaus Jotvingių gimnazijos, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos, Alytaus r. Simno gimnazijos, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ir Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro, Biržų ,,Aušros” pagrindinės ir Kaštonų pagrindinių mokyklų, lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ ir „Genys“, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos ir pradinės mokyklos, Gargždų „Kranto“ progimnazijos, Gargždų lopšelių-darželių „Naminukas“ (Kvietinių skyrius) ir ,,Ąžuoliukas”, Joniškio r. Žagrės gimnazijos, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos, Kauno r. Karmėlavos  Balio Buračo ir Babtų (Panevėžiuko skyrius) gimnazijų, Kulautuvos ir Šlienavos pagrindinių mokyklų, Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“,  KTU Inžinerijos licėjaus, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos, Martyno Mažvydo progimnazijos, Nemuno ir Kauno šv. Roko mokyklų, lopšelių-darželių „Naminukas“, „Giliukas“, „Liepaitė“, „Šnekutis“, „Žuvintas“, „Gintarėlis“, Šančių, Tirkiliškių mokyklos-darželio, Prano Daunio ugdymo centro, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelio-darželio „Pušelė“, Kėdainių šviesiosios gimnazijos, Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Klaipėdos „Medeinės” mokyklos, „Gilijos“ pradinės mokyklos, Liudviko Stulpino progimnazijos, lopšelių-darželių „Alksniukas, „Liepaitė“, „Nykštukas“, „Obelėlė“, „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, Marijos Montessori mokyklos-darželio, Prano Mašioto progimnazijos, Mažojo Klaipėdos Licėjaus, Klaipėdos r. Agluonėnų mokyklos-darželio, Ketvergių pagrindinės mokyklos, Sendvario progimnazijos, Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pasagėlė“, Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyriaus ir Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Rasa“, Lazdijų r. Šventežerio mokyklos, Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos Pašvitinio pradinio ugdymo skyriaus, Rozalimo pradinės mokyklos, lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Marijampolės ,,Saulės‘‘ pradinės mokyklos, Marijampolės sav. Mokolų ir Želsvos  progimnazijų, Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“, Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos, Henriko Nagio viešosios bibliotekos Balėnų  filialo, lopšelių-darželių „Pasaka“, „Žilvitis“, „Saulutė”, ,„Bitutė“, „Eglutė“, Mažeikių r. Šerkšnėnų darželio-daugiafunkcio centro, Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“, Viekšnių gimnazijos, Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro, lopšelių-darželių „Vyturėlis“, „Žvaigždutė“ ir „Sigutė“, Vytauto Žemkalnio gimnazijos, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“, Vaižganto progimnazijos, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos, Rokiškio lopšelių-darželių „Varpelis“ ir „Pumpurėlis“, Rokiškio r. Juodupės gimnazijos, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus, Skuodo Bartuvos progimnazijos, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos, lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Vyturėlis“, Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos, Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“, Kužių mokyklos, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos, Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos ir Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio, Telšių „Atžalyno“ progimnazijos, lopšelio-darželio „Mastis“, Vincento Borisevičiaus gimnazijos, Trakų pradinės mokyklos, Trakų r. Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“, Senųjų Trakų  lopšelio-darželio, Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos, Utenos Krašuonos progimnazijos, Utenos lopšelių-darželių „Voveraitė“ ir „Želmenėlis“, Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos, Vilkaviškio lopšelio-darželio „Eglutė“, Vilkaviškio pradinės mokyklos, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos, Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Alvito skyriaus, Kybartų „Saulės” progimnazijos, Sūdavos pagrindinės mokyklos, Vilniaus Antakalnio pradinės mokyklos, lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Justinukas“, „Spygliukas“, „Vėjelis“, ,,Mažylis“, „Rūta”, „Kaštonas“, „Daigelis“, Santariškių, „Žilvinėlis“, Maironio ir Vydūno progimnazijos, Žaliakalnio darželio-mokyklos, Visagino lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Auksinis raktelis“, „Verdenės“ gimnazijos, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos Magučių ugdymo skyriaus ir „Santarvės“  pradinės mokyklos.

 

 

Dėkojame savivaldybių Švietimo skyriams, padėjusiems paskleisti mūsų idėją šalies ugdymo įstaigoms.

 

Malonu, kad į parodą įsitraukė ir užsienyje veikiančios lituanistinės mokyklos. Puikių darbų sulaukėme iš Bostono (JAV), Drameno (Norvegijos), Kavano (Airija) lituanistinių mokyklų. Pasiekti šias ugdymo įstaigas mums padėjo Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ direktorė, Lituanistinių mokyklų asociacijos koordinatorė Donata Simonaitienė. Jos iniciatyva šių metų Lietuvių kalbos dienos, be sostinės Gargžduose, turėjo ir mažąją sostinę – Kavaną.

 

Parodai pateikta per tūkstantį darbų. Didžioji dalis parodai atsiųstų darbų – individualūs, bet dalis jų – bendra grupės ar klasės kūryba.  Ugdytiniams padėjo apie 240 pedagogų.

Dėkojame už palaikymą

 

Mums, parodos organizatoriams, buvo be galo malonu sulaukti ne tik darbų, bet ir pedagogų atsiliepimų apie šią idėją.

 

„Sudomino viekšniškių inicijuota virtuali paroda „Trijų žodžių galia“. Pasirodo, ne taip paprasta sugalvoti darbeliui pavadinimą, kur būtų 3 skirtingos kalbos dalys (veiksmažodis, daiktavardis ir būdvardis). Bet tuo pačiu dalyvavimas parodoje padėjo mokiniams pasikartoti kalbos dalis“, – teigia Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija mokytoja Rima Zakarienė.

 

„Nuoširdus ačiū parodos iniciatoriams ir organizatoriams už gražų, kūrybišką, gerai organizuotą darbą. Sėkmės, ieškant naujų idėjų“, – dėkoja ir naujoms idėjoms skatina Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” pedagogė Ona Meškienė.

 

„Ačiū. Prasmingų darbų Jums ir visai komandai“, – linki Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pedagogė Joana Gutmanienė.

 

„Kaip malonu! Širdis dainuoja!!! Nuoširdžiai dėkojame už šią galimybę dalyvauti, ir žinoma, už labai gražias padėkas“, – Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ pedagogė Brigita Povilavičienė

 

„Ačiū už organizuotą parodą ir padėkas. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos mokytoja Genė Vilkelienė ir mokiniai“, – širdį glosto malonus atsiliepimas.

 

Mieli kolegos, daugelio jūsų parašyti žodžiai „Ačiū už galimybę dalyvauti virtualioje parodoje“ mus drąsina naujiems sumanymams ir labai tikimės, kad ir toliau sulauksime jūsų palaikymo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.