Informatika pradiniame ugdyme Tauragės „Šaltinyje“

Vilma Kačiušė
,
Tauragės „Šaltinio“ prog-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skaitmeninis raštingumas – gyvybiškai svarbi kiekvieno XXI amžiaus žmogaus kompetencija. Tauragės „Šaltinio“ progimnazija informacines technologijas pradiniame ugdyme aktyviai diegia jau nuo 2010 m. Progimnazija yra viena iš šešių mūsų šalies pilotinių mokyklų, kūrusių ir jau 2010–2012 metais išbandžiusių „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme“ organizavimo metodiką. Progimnazijos mokytojų patirtis aprašyta tuometinio Ugdymo plėtotės centro leidiniuose „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymas“ bei profesorės Valentinos Dagienės teikimu UNESCO švietimo informacinių technologijų instituto elektroninėje knygoje.

 

Pradinio ugdymo mokytojų komanda rengia seminarus-mokymus mokyklos, rajono, apskrities ir respublikos pradinių klasių mokytojams, dalijasi gerosios praktikos sklaida rajono ir respublikiniuose leidiniuose, jau kelintus metus organizuoja IT olimpiadas rajono 1–4 klasių mokiniams.

 

Informatika integruota į visus pradinio ugdymo dalykus. Nuo 2021–2022 mokslo metų programavimo pradinukai mokysis papildomoje informatikos pamokoje.

 

Po pamokų mūsų progimnazijos pradinukai mokosi inžinerijos pagrindų, problemų sprendimo, kūrybinio bendradarbiavimo robotikos būreliuose.

 

Mokykloje robotikos būrelis vyksta nuo 2015 metų. Užsiėmimų metu mokiniai mokosi programuoti naudodami „Užburtasis miškas“, „Scratch. mit. Edu“, „CoSpaces.edu“ programas. 1–2 klasių mokiniai konstruoja su WeDo1, WeDo2, o 3–4 klasių mokiniai — su EV3 konstruktoriais. Mokiniai noriai dalyvauja būrelių užsiėmimuose, varžybose. Kiekvienais metais „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokinių komanda vyksta į Robotiados varžybas. Jas organizuoja Robotikos akademija Vilniuje. Dalyvauja FIRST LEGO LEAGUE robotikos varžybose. 2019 metais regioninėse varžybose Klaipėdoje laimėjo pirmą vietą, buvo apdovanoti diplomu už ryškiausią pristatymą.

 

Visi progimnazijos pradinių klasių mokytojai dalyvauja TLT technologinio kūrybinio programavimo tęstinėse studijose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.