Informacinių komunikacijos technologijų naudojimo ugdymo procese galimybės

Monika Gaurilčikienė
,
anglų kalbos mokytoja

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pedagogės Naujus metus pradėjo darbingai. Sėkmingai įvaldžiusios nemažai skaitmeninių priemonių, išbandžiusios jas ugdymo procese, mokytojos savo patirtimi pasidalijo su kolegomis.

 

Istorijos mokytoja Vitalija Samuilytė, informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė bei aš, anglų kalbos mokytoja Monika Gaurilčikienė, pakvietėme Lietuvos pedagogus į nuotoliniu būdu rengiamą seminarą „Praktinės rekomendacijos inovatyviam mokymui(si) pasitelkiant informacines ir komunikacines technologijas“.

 

Atsižvelgiant į pastarojo meto ugdymo(si) proceso organizavimo galimybes, renginio dalyviams sudarytos galimybės tobulinti kompetencijas, informacines ir komunikacijos technologijas taikant ugdymo procese, siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo ir mokymosi proceso kaitos.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos nuotr.

Lektorėms dalijantis gerąja patirtimi, dalyviai ugdė savo įgūdžius bei gebėjimus įgyvendinti ugdymo procesą, išnaudodami skaitmeninių priemonių (Classtime.com, Quizizz.com, LearningApps.org, Piktochart.com, Padlet.com, Mentimeter.com) galimybes sinchroninėje (suderintu laiku) ir asinchroninėje (patogiu metu) mokymo(si) aplinkoje. Suteiktos žinios leidžia mokytojams didinti nuotolinio ugdymo(si) efektyvumą, kuriant mokiniams naujas mokymos(si) erdves dirbti savarankiškai ar grupėmis, vertinti ar įsivertinti daromą ugdymo(si) pažangą, pamokos refleksijai pateikti.

 

Gausus seminaro dalyvių būrys džiaugėsi įgytomis, praktika paremtomis, patobulintomis žiniomis ir darbingai praleistu laiku.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.