Ilgalaikis ugdymosi projektas, skirtas ugdyti kalbinius įgūdžius

Inga Kabakaitė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Kalba – bendravimo priemonė, padedanti vaikui įgyti žinių apie jį supantį pasaulį, išsakyti norus, jausmus ir mintis. Klausydamasis artimųjų pašnekesių, žaisdamas, stebėdamas aplinką, vaikas susipažįsta su žodžių reikšmėmis, mokosi tarti garsus, žodžius, pradeda kalbėti frazėmis ir sakiniais, todėl labai svarbu skatinti vaiko kalbos raidą kuo ankstyvesniame amžiuje.

 

Atsižvelgus į 5–6 metų vaikų kalbinės raidos rekomendacijas bei ugdymo įstaigos (Jonavos lopšelio-darželio „Žilvitis“) logopedei įvertinus grupės ugdytinių kalbinius gebėjimus, nuspręsta vykdyti ilgalaikį grupės ugdymo(si) projektą „Mano vasaros atostogos“. Vaikams suteikta puiki proga dar kartą prisiminti praėjusių atostogų įspūdžius.

Projekto metu siekta ugdyti vaikų sakytinės kalbos gebėjimus, mokytis papasakoti savo patirtį, išgyvenimus, mokytis išgirsti, išklausyti draugą, daugiau laiko praleisti bendraujant su tėveliais.

 

Savo „Vasaros atostogų“ pristatymus, vaikai, padedami tėvų, paruošė namuose. Paruošus pasakojimą, tėveliai informuodavo grupės pedagogus ir, dažniausiai penktadieniais, vienas grupės draugas pristatydavo ir papasakodavo apie savo vasaros atostogas, jų metu aplankytas vietas ir nuotykius. Pristatymų forma įvairi: plakatai, nuotraukos, skaidrės ir kt.

 

Grupę lanko dvidešimt vienas vaikas. Pristatymus sukūrė ir „Vasaros atostogų“ įspūdžius papasakojo – keturiolika. Dažniausiai pasakotojai rinkosi šias pristatymo formas: plakatai su nuotraukomis bei aprašais, jų buvo net dešimt ir keturios skaidrių demonstracijos.

 

Pristatymų metu, vaikai sužinojo, kur grupės draugai pabuvojo, kiek daug įdomių veiklų nuveikė, išmoko daug naujų vietovardžių, žinomų objektų bei lankytinų vietų pavadinimų. Klausytojai mokėsi ne tik kantriai išklausyti draugo istoriją, bet ir sugalvoti bei užduoti klausimų. Pastebėta, kad su kiekvienu nauju pristatymu vaikai tapo drąsesni, noriau kalbėjo, pasakojo, atsakinėjo į užduodamus klausimus. Atsiskleidė net droviausi, ši kalbėjimo forma leido laisvai jaustis ir drąsiai reikšti mintis. Džiugu, kad keli vaikai, tėvų padedami, paruošė pristatymus „Power Point“ programa. Jų metu vaikai ne tik lavino kalbėjimo prieš auditoriją, sakytinės kalbos, pasakojimo įgūdžius, bet ir susipažino su informacinių technologijų valdymo pradmenimis.

 

Paskutinis atostogų pristatymas įvyko nuotoliniu būdu. Esant tokiai situacijai šalyje, kai švietimo įstaigos uždarytos ir vyksta nuotolinis darbas, grupės ugdytinė, padedama tėvų, surado būdą, kaip sudalyvauti grupės projekte. Mergaitė namuose pristatė savo plakatą, nusifilmavo ir vaizdo įrašu pasidalijo uždaroje socialinio tinklo „Facebook“ grupėje, tad jį galėjo pasižiūrėti visi grupės draugai.

 

Projekto metu, vaikai išmoko lengviau ir laisviau pasakoti ir atpasakoti savo išgyvenimus, patirtus įspūdžius, išklausyti ir išgirsti draugą. Dauguma vaikų praturtino pasyvųjį ir aktyvųjį žodynus, pasakodami vartojo įvairias sąvokas, vietovardžius. Pristatymų metu po truputį lavėjo viešojo kalbėjimo pradmenys, oratoriniai gebėjimai: tinkamo tono pasirinkimas, akių kontaktas, laikysena ir kt.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.