Ilgalaikis projektas „Klevelio kūrybinė STEAM laboratorija“

Inga Sorakienė
,
ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Dialeta Bendoraitienė
,
ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

Šiuo metu STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) ugdymas – aktuali tema tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika – tie dalykai, su kuriais vaikai susipažįsta jau ikimokykliniame amžiuje. Šis ugdymo metodas skatina vaikus žaismingai ir su malonumu tyrinėti realias problemas. STEAM ugdymas yra taikomasis ir vyksta kasdienėje vaiko rutinoje, kai šis žaidžia, veikia natūralioje ir virtualioje aplinkose, ar pasitelkus specialias priemones, projektus.

 

Tyrinėdami ir eksperimentuodami vaikai tampa aktyviais ugdymo proceso dalyviais, veikia savarankiškai ir grupelėmis. Kad STEAM iššūkis pavyktų, jiems privalu mokytis susikaupti, dirbti komandomis, suburti draugus, kantriai laukti bandymo pabaigos, dirbti atsargiai. Tai – svarbūs įgūdžiai šiuolaikiniam vaikui, kuriam būdingas individualumas, judrumas, greito rezultato siekimas.

 

Mums, Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ pedagogėms, kilo idėja imtis ilgalaikio STEAM projekto „Klevelio kūrybinė STEAM laboratorija“, kurio tikslai – ugdyti vaikų kritinį ir kūrybinį mąstymą, gerinti ugdymo(si) kokybę, skatinti ugdytinius kūrybiškai pažinti artimą aplinką naudojant STEAM metodiką. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvieną mėnesį apimtų visas STEAM sritis.

 

Analizuodamos gamtos mokslų sritį (Science) numatėme eksperimentavimą, naudodamosi knygelių serija „Pykšt ir Pokšt“ bei pačių atrastais ar sukurtais bandymais. Sniego dieną paminėjome įvairiais būdais eksperimentuodami su krakmolu – pasigaminome dirbtinio sniego. Atlikome įvairių bandymų žaisdami su spalvomis ir naudodami vašką, vandenį, krepinį popierių, guašą. Nuotolinio ugdymo metu vaikai kartu su tėveliais namuose kūrė žaliąsias palanges, susipažino su augalo dygimo ciklu, mokėsi juos prižiūrėti.

 

Gilinantis į gamtos mokslus gimė idėja, o tada – projektas „Kas gyvena po lapu?“, kuris, prisidėjus ir socialiniams partneriams Islandijoje, tapo tarptautiniu. Projektu skatinamas smulkiųjų pievos gyventojų tyrinėjimas, jų gyvensenos stebėjimas, pažinimas. Vaikai atrado daug įdomių dalykų, kuriuos užfiksavo fotografuodami ar filmuodami.

 

Viso technologijų (Technologies) projekto metu vaikai įvairiais būdais (grupėje ir lauke) taikė įgūdžius dirbdami su šviesos lentomis: statė, konstravo raides, namus, kūrė įvairius paveikslus. Kartu kūrėme ir sekėme pasakas naudodamiesi edukaciniu robotu „Ozobot“ bei sąveikiąja ugdymo priemone „Blue-Bot“. Šios priemonės vaikams suteikė daug džiaugsmo.

 

Ugdydamiesi programavimo įgūdžius dalyvavome programavimo savaitės „Europe Code Week 2020“ veiklose. Skaitėme ar kūrėme pasakas, naudojome sąveikiąją bitutę „Bee-Bot“ bei edukacinį „Ozobot“ robotuką. Šio projekto metu pedagogai sukūrė įvairių skaitmeninių matematinio ugdymo bei kitokių priemonių, kurios paįvairina ugdymo procesą.

 

Inžinerijos (Engineering) sritis – tikras iššūkis visiems, nes šių veiklų metu vaikai gali konstruoti pačių sugalvotus statinius net be išankstinių konstravimo įgūdžių. Šiltuoju metų laiku jaunieji inžinieriai ne tik statė smėlio pilis draugams, bet ir kūrybiškai bei originaliai kūrė raides gamtoje iš čia pat randamos medžiagos. Vaikai, susipažindami su laikrodžiu, jį konstravo iš gamtinės medžiagos, kūrė miestą: parduotuves, gatves, kitus naudingus statinius. Prieškalėdiniu laikotarpiu mažieji konstravo Kalėdų senelio namą, iš medžio šakų gamino Kalėdų eglutę.

 

Menų sritis (Art) – įdomiausia vaikams, kadangi jie gali išlaisvinti kūrybines galias. Pavasarį, sužydėjus augalams, vaikai kūrė žolynų apyrankes, kuriomis pasipuošė patys ir nupynė savo šeimos nariams. Vasarą, naudodami įvairius trafaretus, vaikai ieškojo mįslingiausių spalvų ir formų gamtoje. Klausydamiesi skirtingų stilių muzikos, tapė ant maistinės plėvelės ir bandė suvokti, kaip keičiasi jų nuotaika. Rudenį, iš įvairiausių vaisių, daržovių ir kitokios gamtinės medžiagos,vaikai kartu su pedagogais kūrė skirtingų dydžių, formų bei spalvų mandalas.

 

Matematikos (Mathematic) mokymasis netradiciniu būdu – daug įdomiau bei veiksmingiau. Vaikai matematikos mokėsi verdami spalvotus rudeninius lapus. Vykdydami bendrą grupių projektą „Moliūgas – daržo švyturys“ susipažino su moliūgo sandara, svėrė, matavo ilgį ir dydį, skaičiavo moliūgus ir jų sėklas, lygino moliūgus pagal formą, svorį ir dydį. Moliūgo apimtį išmatavo įvairių dydžių sėklomis, palygino, kokių sėklų telpa daugiau ar mažiau. Be to, matematiniams gebėjimams ugdyti pasitelkiami ir judrieji žaidimai lauke, kurių metu vaikai rinko įvairią gamtinę medžiagą ir užpildydami indelius nurodytu daiktų kiekiu. Taip pat žaidė žaidimą, kurio metu reikėjo padėti puodelį su skaičiumi ant kilimėlyje pažymėto skaičiaus. Matematikos mokėsi ir šaukštu samstydami įvairias kruopas, sėklas bei rinkdami jas pincetu į puodelius su nurodytu kiekiu.

 

Į projekto veiklas įsitraukė ir tėvai: drauge tyrinėjo ir lipdė natūralų molį, atliko įvairių eksperimentų su ankstyvojo amžiaus vaikais. Nuotolinio ugdymo metu tėvai kartu su vaikais atliko eksperimentų, tyrinėjimų, dalyvavo grupių projektuose, pagelbėjo priemonėmis ir medžiagomis kalėdinių vainikų, žaisliukų gaminimui.

 

Gruodžio mėnesį dalyvavome Tarptautiniame „eTwinning“ projekte „Kalėdos su STEM / Christmas STEM“, kurį surengė Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“. Projekto metu vaikai gilino žinias apie žiemą, advento ir Kalėdų tradicijas. Veiklų metu vaikai tyrinėjo, konstravo, eksperimentavo, atliko kūrybines bei praktines užduotis. Be to, ugdėsi problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, hipotezių kėlimo, tyrinėjimo ir kitus įgūdžius bei gebėjimus. Dalyvaudami šiame projekte vaikai džiaugėsi kiekviena veikla bei patyrė daug teigiamų emocijų. Pasibaigus projektui visi dalyviai sukūrė sąveikiąsias projekto veiklų knygas.

 

Projekto įgyvendinti nesukliudė net paskelbtas karantinas šalyje, nuotolinis ugdymas bei rudenį įvestas antrasis karantinas. Visos veiklos buvo orientuotos į pažinimo sritį, tačiau neabejotinai šalia ugdėsi ir kitos kompetencijos – komunikavimo, socialinė, meninė, sveikatos saugojimo. Ugdytiniai gilino žinias apie metų laikus, pokyčius gamtoje, aplinkoje, apie advento laikotarpį, galėjo patirti, jog laikas darželyje gerokai prasmingesnis, kai įgyvendinamos įdomios, dar neišbandytos STEAM veiklos, kurias vaikai atliko ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose.

 

Kasdieniame ugdymo(si) procese nuolat taikomos projekto veiklos jį paįvairino ir praplėtė. Projekto metu bendradarbiavome su šalies ir užsienio pedagogais bei tėvais. Mums pavyko sėkmingai įgyvendinti projektą, nes dirbome komandoje, todėl tikime, kad tai puikus startas naujiems kūrybiniams darbams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.