Ikimokyklinukų mokymo(si) įgūdžiai

Natalija Zabolevičienė

Iš patirties augindama vaikus ir dirbdama ikimokyklinėje įstaigoje galiu teigti, kad noras mokytis, sužinoti, patirti kažką naujo, neišbandyto atsiranda jau tada, kai vaikas dar visai mažas. Kaip teigia psichologė Jūratė Bortkevičienė, visi vaikai nori mokytis. Ir tai žmogaus prigimtis. Taip pat visi yra be galo imlūs, kiekvienas vaikas protingas: tik vienam sekasi lengviau, o kitam reikia įdėti daugiau pastangų.

 

Tam, kad vaikas norėtų, degtų noru mokytis (ugdytis), nuo pat mažens reikia įskiepyti vidinę motyvaciją (ką šiandien turi mano grupės ugdytiniai), o tai itin sunkus procesas. Pasekmės, kai suaugusieji neišaiškina vaikams savimotyvacijos paslapčių, skaudina abi puses – didžiulė meškos paslauga vaikui, nes motyvų, kodėl reikia mokytis, kaupimas yra svarbi asmenybės formavimo dalis, o jeigu nemotyvuosi vaiko mokytis, neleisi ugdytis savarankiškumo ir atsakomybės jausmo. Tai ne kaip važiavimas dviračiu – išmokau ir nebepamiršiu. Kiekvieną dieną reikia mokytis.

 

Ikimokyklinio ugdymo svarbos akcentavimą mokymosi visą gyvenimą kontekste iš esmės lėmė globalus požiūris į vaiką kaip besimokantįjį, pripažįstant, kad ankstyvieji gyvenimo metai formuoja ilgalaikes vaikų nuolatinio mokymosi nuostatas (Conran, 1991; Woodhead, 2006; Bertrand et al., 2007). Tai, kad ikimokyklinis ugdymas mokymosi mokytis gebėjimo ugdymo(si) plotmėje yra labai reikšmingas, patvirtina ir L. A. Scott (2019) išsakyta mintis, kad vaikus, kurie ankstyvaisiais gyvenimo metais yra smalsūs ir aktyvūs besimokantieji, ateities iššūkiams reikia pradėti ruošti tada, kai jie dar yra maži.

 

Po didelio, kruopštaus darbo, reikalaujančio daug pastangų, laiko, minčių, idėjų, metodų ir būdų, galiu džiaugtis savo grupės ugdytiniais. Jie drąsiai, pasitikėdami savimi, savo gebėjimais ir noru mokytis žengs pirmą žingsnį – mokyklos slenkstį.

 

Pastebėjau, kad vaikams ugdantis mokymosi mokytis gebėjimą itin svarbus tėvų požiūris į mokymąsi, supratimas apie mokymosi mokytis gebėjimą ir jo ugdymą(si), partnerystė su pedagogais, mokymosi tikslų, veiklos inicijavimas, pagalba vaikui mokantis. Tėvų ir pedagogų partnerystė atsiskleidė ir vaikų patirtyse – įvardijo įgytą patirtį ir jos tęstinumą šeimoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.