Ikimokyklinio ugdymo įstaiga – patirtinio ugdymo(si) pradžių pradžia

Irena Girdvainienė
,
Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė

Kovo 31 d. Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ įvyko nuotolinė respublikinė konferencija „Ugdymas(is) iš patirties ir per patirtį edukacinėse aplinkose“. Konferencija numatyta 2020 m. įstaigos veiklos plane, nuostatai paruošti ir pateikti respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms vasario mėnesio pradžioje, o planus pakoregavus situacijai šalyje, surengėme ją nuotoliniu būdu. Manau, jei ne dabartinė situacija, kai kasdienį darbą ir ugdomąją veiklą organizuojame nuotoliniu būdu, nebūtume sulaukę tokio susidomėjimo ir tiek pranešėjų.

 

Konferencijoje dalyvavo Akmenės rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, pedagogai iš Šiaulių, Kuršėnų, Joniškio. Pristatyti 16 vaizdo pranešimų, skirti aptarti patyrimines ugdymo(si) veiklas edukacinėse ikimokyklinių ugdymo įstaigų vidaus ir lauko erdvėse, artimiausioje ir tolimesnėje vaiko aplinkoje. Pranešimus rengė 25 mokytojai.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų, pagalbos vaikui specialistų pranešimuose vyravo nuomonė, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai geriausiai mokosi asmenine patirtimi ir savo atradimais. Siekdami numatytų grupės ir kiekvieno vaiko ugdymo(si) rezultatų, pedagogai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) grupėse, kuria situacijas patirtiniam vaikų ugdymui(si), koordinuoja ugdymo(si) procesą. Patirtinis ugdymas(is) – vaiko ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo, vaiko ir vaiko, vaiko ir aplinkos sąveikos rezultatas. Vienas priimtiniausių ir paprasčiausių būdų ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus – ugdymas(is) gamtos pažinimo edukacinėse erdvėse, kad per įgytą patirtį vaikai pažintų supančią aplinką bei gamtos dėsningumus.

 

Patirtinis ugdymas(is) – sėkmingo vaikų ugdymo(si) strategija. Galima teigti, kad, jei patyriminis ugdymas – mokyklos ugdymo(si) sėkmės garantas, tai ikimokyklinio ugdymo įstaiga – tos sėkmės – pradžių pradžia.

Tik veikdamas vaikas kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, o stebėdamas bendraamžių bei suaugusiųjų pavyzdį, perimdamas jų patirtį, ugdosi gebėjimus ir vertybines nuostatas. Formuojama vaiko pasaulėjauta: jis mokosi bendrauti, bendradarbiauti, apibendrinti, įrodymais pagrįsti įgytas žinias. Šitaip ugdomos savimi pasitikinčios asmenybės, gebančios įveikti sunkumus, komunikuojančios, suvokiančios užduotį, naujas žinias siejančios su asmenine patirtimi. Tokia veikla stiprina ryšį su supančiu pasauliu, sudaro galimybę vaiko individualybės raidai.

Visi konferencijos „Ugdymas(is) iš patirties ir per patirtį edukacinėse aplinkose“ pranešimai buvo informatyvūs, dalyviai susidomėję klausėsi pranešėjų sėkmingai įgyvendintos gerosios patirties pavyzdžių su ankstyvojo ikimokyklinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais, su vaikais, turinčiais ugdymo(si) sunkumų, ugdant juos darželyje, darželio teritorijoje, pas socialinius partnerius, edukacinėse miesto ar rajono aplinkose, keliaujant, pažįstant, atrandant ir suvokiant supantį pasaulį, kaip derėtų teisingai elgtis patekus į vieną ar kitą neįprastą situaciją.

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos vaikui specialistai liko patenkinti susitikimu. Konferencija praturtino naujomis idėjomis, sumanymais, patyriminio ugdymo(si) pavyzdžiais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.