Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinys ilgalaikiuose projektuose

Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtojos, aptardamos metodo „Kolega – kolegai“ naudą, priėjo prie išvados, kad daugiausia naudos vaikų patirtiniam ugdymuisi, pedagogių bendravimui turi ilgalaikiai projektai. 2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai, todėl visus metus darželyje vyko kalbiniam ugdymui skirtas projektas „Pažinsim raidelę – skaitysim knygelę“.

 

Pasak kalbininko Jono Jablonskio, „maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“. Pedagogės stengėsi kuo dažniau vaikams garsiai skaityti jų mėgstamus kūrinius, derinti skaitymo, rašymo, piešimo, pasakojimo veiklas. Mažieji visus metus buvo skatinami domėtis knygomis, pasakoti apie savo mėgstamiausius kūrinius, veikėjus, jų nuotykius, poelgius, klausytis skaitomų tekstų, žaisti naujus kalbinius žaidimus. Vaikai nuo mažumės pradeda domėtis raidėmis: keverzoja, kopijuoja, jas rašo, bando skaityti, todėl grupėse įrengtos skaitymo erdvės. Priešmokyklinukams nupirktos skiemeninės knygelės, kurias jie mokosi skaityti.

Ugdomosios veiklos vyksta ir jaukioje, žaismingoje bibliotekoje: susipažįstama, kaip reikia elgtis bibliotekoje, kaip joje saugomos ir tvarkomos knygos. Vaikai sužino, kad mokyklos bibliotekoje yra įvairių leidinių: knygų, žurnalų, enciklopedijų, žodynų, vadovėlių, užduočių sąsiuvinių. Čia ne tik susipažįstama su knygomis, bet ir vyksta įvairūs kalbiniai edukaciniai užsiėmimai. Vaikai noriai dalyvauja bibliotekos veiklose, susidomėję knygute, ją trumpam parsineša į grupę.

Mokykloje vaikų kalba lavinama ir ugdoma ne tik grupėse, bibliotekoje, bet ir per muzikinius užsiėmimus su mokytoja Valerija Bulkauskiene, per logopedines pratybas su mokytoja Virginija Vandzinskiene.

 

Vykdydami projekto uždavinius, dalyvavome Švietimo centre surengtoje pedagogų metodinių priemonių parodoje apie raideles. Paruoštas metodines priemones naudojome ugdymo procese. Užbaigiant projektą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams visą savaitę mokyklos bibliotekoje vyko edukacinės pamokėlės su bibliotekininke. Priešmokyklinukai bandė atskirti ir palyginti spausdintines bei rašytines lietuvių kalbos abėcėlės raides, susipažino su pirmos klasės knygomis.

Darželinukai, pedagogių paskatinti, kartu su tėveliais kūrė savo pirmąją knygą, kurioje pasakojo svarbią istoriją jiems priimtiniausiu būdu: piešinėliais, užrašydami žodžiais, pavaizduodami simboliais, ženklais. Vėliau surengė sukurtų knygelių parodą.

 

Pirmąją žiemos dieną personažu Knyga apsirengusi auklėtoja Erika Tumbrotienė (viena šio teksto autorių) sukvietė vaikus į salę pašokti, padainuoti, pasekti pasakų ir padeklamuoti ketureilių apie knygeles. Darželinukai ne tik dainavo, šoko, deklamavo, bet ir prisiminė, kur mes gyvename, ką mėgstame veikti. Pabaigę „skaityti“ didžiulę knygą, sulaukė dovanų iš administracijos: kalbančių ir grojančių pasakų knygų, auklėtojos padovanojo po skirtuką su raidelėmis.

 

Renginio simbolis – didžiulė knyga – iškeliavo į mokyklos biblioteką. Čia atėję vaikai galės ją papildyti savo piešinėliais, kurtomis pasakomis ar savo mintimis. Gerbdami ir puoselėdami savo kalbą išliksime tikrais lietuviais.

 

Aldona TAMOŠAUSKIENĖ, Erika TUMBROTIENĖ

Telšių „Saulėtekio“ prad. m-klos priešmokyklinio ugdymo pedagogės

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.