Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Žaidimas – tai…“

Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė, Donata Liauksminaitė, Simona Gedminė
,
Mažeikių l.-d. „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

Vasario 28 d. Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“ bendradarbiaudamas su Mažeikių švietimo centru organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinę-praktinę konferenciją „Žaidimas – tai…“. Konferencijos iniciatorė – direktorė Ingrida Mažeikienė, koordinatorė – direktorės pavaduotoja ugdymui Ligita Narutavičienė. Konferencijos organizatorės mes, mokytojos Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė, Donata Liauksminaitė, Simona Gedminė. Šio renginio tikslas – skatinti ugdymo įstaigų pedagogų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja darbo patirtimi apie žaidimo svarbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si).

 

Žaidimas – vaiko gyvenimo ir ugdymosi būdas. Žaidimas vaikui naujo ir dažnai paslaptingo pasaulio pažinimo būdas. Per juos įgyja naujų sugebėjimų, įgūdžių, vertybių, naujos patirties, ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, socialiniai-emociniai įgūdžiai, lavinami protiniai sugebėjimai, įsisąmoninamos elgesio normos, taisyklės, vertybės. Žaidimų metu atsiskleidžia vaiko žinios, gebėjimai, patirtis, norai, svajonės, atsakomybė, jėga, atrandami bendravimo būdai.

 

Konferencijoje nagrinėtos šios sritys: žaidybinių metodų taikymas vaiko ugdymo(si) procese; IKT – žaidžiu ir mokausi; žaidimas kaip vaiko pasiekimų vertinimo metodas; žaidžiame teatrą; laisvas žaidimas; edukaciniai, mokomieji, didaktiniai, naratyvinis, vaidmeniniai, siužetiniai žaidimai; vaikų kalbą ugdantys žaidimai.

Žaidimų klasifikacija

 

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei šimtas dalyvių iš visos Lietuvos ir per ją pristatyti 24 pranešimai. Aptarta žaidimo reikšmė ir svarba. Pabaigoje apžvelgtos išvados ir įžvalgos, kad žaidimas suprantamas kaip:

  • vaizdingas, veiksmingas gyvenimo atspindys, sąmoninga, kryptinga veikla, prasidedanti vaikystėje ir lydinti žmogų visą gyvenimą;
  • esminė vaiko ugdymo(si) priemonė;
  • socialinis reiškinys;
  • žaisdamas vaikas atvaizduoja gyvenimo tikrovę ir kartu pasitelkęs vaizduotę žaidime sukuria kažką naujo, savito;
  • žaidimų metu vaikai įgyja naujų sugebėjimų, įgūdžių, vertybių, naujos patirties, ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami protiniai sugebėjimai, įsisąmoninamos elgesio normos, taisyklės, vertybės;
  • žaidimas nuo kitos vaiko veiklos skiriasi motyvuotu pasitenkinimu;
  • vaikai patys suteikia žaidimui prasmę ir kontroliuoja savo žaidimą;
  • žaisdami laisvai vaikai gerina socialinius dalijimosi, veikimo paeiliui ir derybų įgūdžius, išmoksta spręsti konfliktus bei gerina bendravimo ir kalbos žinias.

Mokytojų išradingumas, kūrybiškumas, informacijos gausa per pranešimų pristatymus pranoko organizatorių lūkesčius. Jų gebėjimas ir noras dalytis gerąja patirtimi dar kartą įrodė, kad geras mokytojas – tai kartu ir mokinys. Tai žmogus, kuris yra kūrybiškas, kuris nebijo rizikuoti, atrasti, nebijo mąstyti ir veikti kitaip, kuris yra nuolatiniame tobulėjimo ir paieškų kelyje. Tad mūsų kaip mokytojų užduotis yra sudominti ir motyvuoti vaikus mokytis, veikti, kurti ir, žinoma, žaisti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.