Ikimokyklinėje įstaigoje – vaikų ugdymas apie valstybines šventes

Natalija Zabolevičienė
,
vyr. mokytoja

Tam, kad mūsų vaikai būtų pilietiški, suprastų, kas apskritai yra pilietiškumas, ir turėtų bent kiek supratimo apie valstybines šventes, mes, suaugusieji, tėvai, pedagogai, neturėtume pamiršti savo pareigų. Pirmiausia, užtikrinti vaiko saugumą ir apsaugoti jį nuo neigiamų išgyvenimų, emocinės įtampos, tinkamai įvertinti brandą – ar supranta aplinkui vykstančius veiksmus, ar jo įsitraukimas saugus ir būtinas. Kartu turime mokyti vaikus taikiai reikšti savo valią, aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, mylėti savo šalį ir gerbti šalia esančiuosius, tik taip mažieji gali užaugti brandžiais pilietinės visuomenės nariais. Kaip teigia I. Skodienė: „Vaikas kaip asmenybė bręsta per patirtis, pažinimą, bendravimą, perimdamas visuomenėje puoselėjamas vertybes, elgesį, pilietiškumo ir įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą sampratas“.

 

Mano manymu, tėvų ir pedagogų pareiga ugdyti vaiką, kad jis taptų atsakingu visuomenės nariu, bet nuo pat pradžių prioritetu turėtų būti paties vaiko fizinis ir emocinis saugumas. Turime ugdyti, mokyti vaiką taip, kad jis, naudodamasis savo teisėmis ir laisvėmis, laikytųsi visuotinai pripažintų elgesio normų.

 

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, atsižvelgdami į vaiko amžių gilinome žinias apie valstybines šventes, jų reikšmę mums, tautai, kalbėjomės, kas yra Vasario 16-oji, prisiminėme Sausio 13-ąją. Taip pat „Bitučių“ grupės vaikai (5–6 metų) išmoko giedoti Lietuvos himną, atliko ne vieną ugdomąją veiklą, susijusią su valstybine švente, įtraukiant STE(A)M metodą. Vaikai susipažino su Vilniaus sukūrimo legenda ir dabar žino, kas buvo Lizdeika, kad kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių (vaikai klausėsi sekamos legendos).

 

Mūsų, Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ bendruomenė papuošė įstaigos lauko teritoriją (pagamino Gedimino pilį, užrašą „Vasario 16“), o vidinę erdvę papuošė vaikų piešiniai apie Lietuvą ir viskas, kas susiję su ja. Mūsų darželis nuo pat lopšelio savo ugdytiniams suteikia daug dėmesio, minčių, idėjų, organizuoja daug veiklų, projektų, orientuotų į pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei.

 

Esu įsitikinusi, kad vaikams nėra per sunkių ar neįdomių temų – reikia tik surasti įdomių būdų ir veiklų formuoti tautinio identiteto pradmenis. Dirbdama su savo ugdytiniais, nuolat stengiuosi ugdomąsias veiklas, projektus, išvykas, tautinį pažinimą paversti smagiais potyriais. Be abejo, nemažai įtakos turi ir tėvų bendradarbiavimas, įsitraukimas į ugdomąsias veiklas (už ką aš esu labai dėkinga savo „Bitučių“ grupės tėveliams). Vaikams itin svarbu, kai tėvai klausinėja, domisi jų žiniomis, gautomis ikimokyklinėje įstaigoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.