Įgyvendintas „Cook It Forward“ „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas

„Cook It Forward“ projekto idėja kilo per diskusiją, ką paliksime po savęs ateinančioms kartoms. Diskutuojant prieita prie bendros nuomonės, kad ypač svarbi asmens laisvė, nevaržoma kūryba, bet kartu svarbu suprasti ir suvokti: kas aš, iš kur atėjau, kas buvo mano protėviai, kuo jie gyveno, kaip kito paveldas ir vertybės. Todėl projektas ėmė lipdyti mintis apie kulinarinį paveldą, jo išsaugojimą, perkėlimą į šių dienų kontekstą.

 

Kulinarinis paveldas – vienas išskirtinių tautos, šalies bruožų, todėl jo išsaugojimas ir puoselėjimas labai svarbus. Juk maitinimosi būdas itin glaudžiai siejasi, koreliuoja su gyvenimo būdu. Kintant gyvenimo būdui, natūralu, kad kinta ir mitybos įpročiai, atitolstame nuo įprastos tradicinės virtuvės. Taigi kulinarinio paveldo išsaugojimas tampa labai svarbiu veiksniu, norint pažinti savo šaknis, esmę, papročius – tradicinį savo tautos gyvenimo būdą. Kulinarinio paveldo puoselėjimas ir sklaida daro mūsų tautą įdomią ir užsienio svečiams, ir mums patiems. Kita vertus, maistas yra vienas iš sveiko gyvenimo būdo ir geros fizinės ir psichinės sveikatos garantų. Todėl atsigręžti į savo senolių būdą, kai aplinkos teikiamos galimybės buvo ir maistas, ir vaistas, yra aktualu. Kaip vieno pristatymo metu sakė profesorius Rimvydas Laužikas, kad „nematerialus paveldas – tai gyvas procesas, kur kiekviena karta ne aklai atkartoja, o kūrybiškai interpretuoja tradiciją, sukurdama ir palikdama ateities kartoms vis ką nors naujo“.

 

 

Koncentruojantis į jauną asmenį, kaip viena iš tikslinių grupių buvo pasirinkti gastronomijos (virėjai, viešojo maitinimo specialistai, šefai ir kt.) mokymo programų mokiniai, taip pat į projektą įtraukėme ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius asmenis.

Projekto rezultatai:

  1. Sukurtas „Praktinis žinynas“, kuriame aprašoma „Cook It Forward“ programa ir nuoseklios gairės, kaip ją įgyvendinti profesinio mokymo įstaigoje.
  2. Profesinio mokymo įmonės bendradarbiavimo rinkinys. Pagalba maisto produktų sektoriui dirbant su mokiniais ir mokytojais. Rinkinys pateikia kulinarijos specialistams, ūkininkams ir kitiems veiklų, kurias jie gali pateikti mokiniui, apžvalgą ir gaires, leidžiančias jiems vadovauti mokiniams.
  3. Mokomoji medžiaga mokiniams, „Receptų knyga“. Mokiniai turėjo atlikti užduotis virtuvėje, kurios priartino juos prie darbo rinkos. Pagrindinis „Cook It Forward“ mokinių veiklos aspektas – platesnis požiūris ir ryšys su gastronomijos sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis.
  4. Kulinarinio paveldo sąjungos. Regioniniai suinteresuotųjų šalių darbo rinkos tinklai, apimantys kulinarinį paveldą. Siekiant, kad „Cook It Forward“ pasiteisintų, mums reikia įtraukti suinteresuotąsias šalis. Sukurtas priemonių rinkinys, kuris padėjo profesinio mokymo įstaigoms įkurti kulinarinio paveldo sąjungas savo regionuose, užtikrinant, kad projektas tikrai butų sėkmingas.

Projekto rezultatus galite rasti interneto svetainėje www.cookitforward.eu/.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Kauno technologijų mokymo centro inf.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.