Į muziejų – neišeinant iš namų

Dr. Nelė Kostinienė

Lietuvoje prasidėjus karantinui, ypač išryškėjo skaitmeninio mokymo(si) plėtros svarba ir informatyvių, patikimo turinio, gerai veikiančių skaitmeninių edukacinių platformų poreikis.

 

Lietuvos muziejai įgiję didelės patirties kuriant galimybes lankytojui muziejuje apsilankyti virtualiai. Dauguma muziejų jau ne pirmus metus praktikuoja įvairaus turinio virtualius turus, apžvalgines ekskursijas, edukacinius žaidimus, siūlo atsispausdinti edukacinės medžiagos paketus. Ekstremalios situacijos metu, nuotolinio ryšio galimybių su lankytoju padaugėjo – muziejai, negalėdami pakviesti atverdami duris, kviečia apsilankyti virtualiai: pasižvalgyti po ekspozicijas, pavartyti leidinių, atsispausdinti įvairių istorinių žaidimų, spalvinimo knygelių ar lavinamųjų užduočių.

Kuria įvairų virtualų turinį

 

Virtualius turus siūlo ne tik nacionaliniai, kelis filialus turintys didieji muziejai, nuotoliniu būdu pasižvalgyti galime ir po Angelų muziejų – Sakralinio meno centrą Anykščiuose, Biržų muziejų „Sėla“, Kelmės krašto, Rokiškio krašto, Raseinių krašto istorijos, Mažeikių, Nalšios, Šilalės Vlado Statkevičiaus, Zanavykų, Geležinkelių muziejus, Janinos Monkutės-Marks muziejų-galeriją.

 

Nuotolinei pažinčiai muziejai išnaudoja tris pagrindinius kanalus – interneto svetaines, socialinio tinklo „Facebook“ paskyras ir „Youtube“ platformą. Štai Lietuvos nacionalinis muziejus, prasidėjus karantinui, internetiniame puslapyje sukūrė atskirą skiltį „Ką veikti, kai neveikiame“ ir siūlo naują bei laiko patikrintą virtualų turinį, o muziejaus „Youtube“ kanalo paskyroje – daugiau nei 115 vaizdo įrašų: įvairaus turinio paskaitų, knygų pristatymų, pranešimų iš tarptautinių konferencijų.

 

Keliaudamas su muziejaus gidais, „Virtualiu Valdovų rūmų muziejumi“, lankytojas gali pasivaikščioti visais 4 muziejaus maršrutais, apžiūrėti virtualius eksponatus. Čia jis randa ir edukacinės medžiagos paketus, supažindinančius su istoriniais simboliais bei Gediminaičių dinastijos istorija.

 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus atvėrė savo lobius rubrikoje „Muziejus jūsų namuose“, muziejaus „Youtube“ kanalo ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. MO muziejus lankytojams siūlo filmuotas virtualias pamokas, susitikimus su menininkais.

 

Lietuvos jūrų muziejus savo veiklą orientuoja dar kryptingiau – tikslingai pradėjo kurti virtualias pamokas, kurių turinys ir veiklų strategijos orientuotos padėti mokytojui pasirengti pamokai, įdomiai ir sklandžiai organizuoti ugdymo procesą. Paskelbta pandemija Jūrų muziejui tapo nauju postūmiu greitai sureaguoti į pokyčius švietimo sistemoje, tad muziejus visą savo edukacinę patirtį operatyviai perkėlė į virtualias pamokas. Jau pirmą karantino savaitę muziejaus interneto puslapyje sukurta nauja platforma „Virtualios pamokos“, kurioje pateikiama 14 pamokų. Muziejaus darbuotojai džiaugiasi, kad pamokos sulaukė didelio dėmesio – užfiksuota, jog vienai pamokai tenka per 65 000 peržiūrų. Šiuo metu kuriama dar ne viena pamoka, tad artimiausiu metu virtualių pamokų sąrašą planuojama papildyti.

 

Šios krypties veiklos plėtra – itin aktuali ne tik gyvenant ekstremalioje situacijoje. Virtuali, į mokinį orientuota edukacija – būtina šiandienos muziejų edukacijos dalis, nes sudaro sąlygas susipažinti su muziejų ugdomosios veiklos strategijomis. Bet kurioje Lietuvos vietoje gyvenantis vaikas, atsidaręs vieno ar kito šalies muziejaus internetinį puslapį, gali ne tik susipažinti su muziejaus ekspozicijomis, sužinoti, kas jame saugoma, bet ir mokytis, įgyti naujų žinių, patirčių, savarankiškai arba padedami mokytojų ir artimųjų plėtoti bei gilinti  kūrybinius  gebėjimus.

 

Atrask savo kraštą muziejuje

 

Naujas žingsnis muziejų virtualioje aplinkoje – tikslingai ir kokybiškai parengtas virtualių edukacinių programų arba, su ugdymo programomis suderintų, pamokų rengimas ir kaupimas muziejų tinklapiuose ar „Youtube“ kanalo paskyroje.

 

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos iniciatyva 2019 m. pradėtas vykdyti projektas „Atrask savo kraštą muziejuje“, kurio rezultatas – 10 virtualių pamokų 7–11 klasių mokiniams, parengtų atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo programų turinį ir integruojant keletą mokomųjų dalykų. Pamokų turinys ir metodinė struktūra tikslingai orientuota nuotoliniu būdu susipažinti su muziejų atveriamomis galimybėmis ir gilinti bendrojo ugdymo metu mokinių įgyjamas kompetencijas.

 

Virtualias pamokas kūrė: Lietuvos dailės, Lietuvos jūrų, Kretingos, Kelmės, Kėdainių krašto, Rokiškio krašto, Respublikinis Vaclovo Into akmenų, Maironio lietuvių literatūros muziejai; Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija ir Nacionalinė dailės galerija; Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys – S. Nėries memorialinis muziejus; Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir kt. Rengiant pamokas siekta formuoti tik patikimą, kokybišką turinį. Pamokų scenarijuose pateiktos metodinės rekomendacijos, garso, vaizdo ir fotomedžiaga, sukurta žinių įsivertinimo galimybė. Pamokos sudėtos internetinėje svetainėje: MUZIEJUS-MOKYKLA-MOKSLEIVIS  (http://www.muziejuedukacija.lt/lt/virtualios_pamokos).

 

Edukacinę medžiagą mokytojas gali naudoti, kaip vaizdinę, pamokoje arba mokiniui mokytis individualiai. Pavyzdžiui, rengiant pamoką „Lietuvos kūrimo istorija arba Maironis Kaune“, siekta, kad pristatant pamokos turinį ir naudojant muziejaus eksponatus, rašytinius šaltinius, autoriaus kūrybą, biografijos detales, mokiniai suvoktų istorinį ir kultūrinį poeto palikimą, literatūrą pažintų kaip tautos kultūros dalį, suvoktų kultūros tradicijas, ugdytųsi pagarbą visuomenės ir valstybės vertybėms – žmogaus laisvei, orumui, lygybei, puoselėtų tėvynės meilę, jaustų atsakomybę už tautą ir valstybę.

 

Pamoka „Tik viena pėda, pusė uncijos, ir tu jau pažįsti Rokiškio krašto senuosius matavimo vienetus“ parengta naudojant Rokiškio muziejuje saugomus įvairius matavimui skirtus eksponatus ir atsižvelgiant į 7–8 klasių matematikos ugdymo programą. Edukacinė medžiaga mokinius ne tik supažindina su matų ir saikų formavimosi raida, bet ir ugdo sąmoningą matematinių sąvokų vartojimą, o užduotys skatina pasitikrinti žinias, ir spręsti gan sudėtingas matematinio skaičiavimo problemas.

Projektas bus tęsiamas

 

Šiais metais numatoma šią virtualių pamokų kūrimo patirtį plėsti, įtraukiant daugiau Lietuvos muziejų ir tinkamiau pritaikant skaitmeninės platformos galimybes. Muziejai, numatantys rengti naujas virtualias pamokas, turėtų gerai apgalvoti siūlomas temas, dalykų integraciją, mišraus mokymo(si) modelius ir konkrečią pagalbą būtent lokalios aplinkos mokyklų bendruomenėms.

Aktualu ir skatintina, kad kuo daugiau muziejų tikslingai formuotų nuotoliniu būdu pasiekiamus, su bendrojo ugdymo turiniu suderintus, edukacinio turinio paketus. Taip bus formuojama tikslingos ir kryptingos pagalbos mokyklos bendruomenėms tradicija, kai muziejų parengta ir virtualiai pateikta mokymo(si) medžiaga siekiama praplėsti, papildyti ir pagilinti Bendrojo ugdymo programų turinį. Muziejus kviečiame bendradarbiauti su mokyklomis, įtraukti įvairių dalykų mokytojus ir drauge ieškoti sprendimų, kaip, muziejų kuriami, edukaciniai produktai, taptų neatsiejama bendrojo ugdymo dalimi.

Numatoma kultūros skaitmeninio turinio kūrimo plėtra

 

Lietuvos kultūros įstaigos kviečiamos pasinaudoti dar viena atsiveriančia perspektyva – LR Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos siūlymui kompleksinei kultūros sektoriaus skatinimo programai karantino metu papildomai skirti 5 mln. eurų, iš jų 3 mln. eurų bus paskirstyti per Kultūros rėmimo fondą skubiai kultūros produktų ir paslaugų perkėlimo į skaitmeninę erdvę programai. Priemonė skiriama skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų kūrimui, būtinų pasikeitus kultūros vartojimo poreikiams karantino metu ir po jo. Teikti paraiškas dėl finansavimo galės visos kultūros organizacijos, taip pat ir muziejai. Priemonės įgyvendinimą numatyta pradėti jau balandžio mėnesį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras