Į Anykščius, į literatūros sostinę!

Raimonda Rumbinaitė
,
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Nė vienas Lietuvos regionas negali pasigirti tokia kūrėjų gausa kaip Aukštaitijos regiono centras Anykščiai. Iš Anykščių krašto yra kilę daugiau negu 50 žymių Lietuvoje kūrėjų. Čia gyveno rašytojai Antanas Baranauskas, Jonas Biliūnas, Antanas Vienuolis-Žukauskas, Bronė Buivydaitė ir kt. Tad iš Kultūros paso pasirinkę dvi edukacines programas – „Jono Biliūno tiesos idealai“ ir „Siauruko atradimai kiekvienam smalsuoliui“ – rudenėjančiu keliu 45 Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai, lydimi savo klasių vadovų – Florentinos Navickienės, Laimos Jonušaitės ir šių eilučių autorės Raimondos Rumbinaitės – išvyko į ekskursiją po šį kraštą.

 

Mokiniams, dar besimokantiems ar bebaigiantiems gimnaziją, neaplankyti Anykščių, kai daugelis esame nemažai keliavę po Europą, tiesiog nepadoru. Tad visi pasitarę ir suskubome į Anykščius!

 

Pirmasis sustojimas – Siauruko muziejus. Kelionėje po muziejų mus lydėjo autentiškai apsirengęs XX a. konduktorius ir to paties laikotarpio aprangą vilkintys geležinkelio stoties darbuotojai. Gimnazistai ne tik domėjosi garvežiu „Kukuška“, siaurojo geležinkelio riedmenimis, klausėsi pasakojimo apie tremtį į Sibirą, matė iš duonos gabaliukų anykštėnų tremtinių iš Sibiro parsiveržtą jų suvertą rožančių, t. y. tikėjimo simbolį, kad viskas bus gerai, bet ir stotyje užsuko į laukiamojo salę, aplankė tarpukario Lietuvos stoties viršininko kabinetą, išbandė veikiančius eksponatus – rankinę dreziną ir triratį ant bėgių. O kiek daug teigiamų emocijų sukėlė mašinų ekspozicija!

 

Mokinių apžiūrėta ir A. Baranausko klėtelė, kurioje per dvejas vasaros atostogas gimė poema „Anykščių šilelis“, pavaikščiota po rašytojo A. Vienuolio-Žukausko kiemą, pastovėta prie jo kapo, aplankyti J. Biliūno gimtieji Niūronys, išklausyta edukacinė paskaita apie Joną Biliūną, jo kūrybą, čia gimusius jo novelių siužetus, nusifotografuota rašytojo tėvų kieme. Paskui užkopta ant Liudiškių kalvos, nusilenkta rašytojui, išgirsta istorija apie paskutinę J. Biliūno valią – norą būti palaidotam Lietuvoje. Juk J. Biliūnas yra rašęs: „Kad numirsiu man pakaskit / Ant Šventosios upės kranto: / Kad matytų kapas sodžių, / Kūdikėlis kur užaugau“. Tad tik po daugelio metų įvykdyta rašytoja valia ir jo palaikai parvežti ir perlaidoti Anykščiuose, ant Liudiškių piliakalnio.

 

 

O ekskursijos pabaigoje Anykščių krašto pakraštyje, kur susikerta Šventosios ir Anykštos upės, iš tolo gimnazistus viliojo Kalito klanas. Kadaise, pasak A. Vienuolio-Žukausko, čia stovėjo bajorui Nykščiui priklausęs dvaras. Dvaro nebėra, bet dabar čia įsikūręs lankomiausias objektas – vasaros rogučių trasa su penkiais posūkiais, tramplynais ir kilpa. Ją kuršėniškiai gimnazistai irgi išbandė – skriejo 40 km/val. greičiu net 500 ilgio m trasa. Leistis rogutėmis, pasak gimnazistų, buvęs didžiulis malonumas.

 

Tad, pasisėmę žinių ir įspūdžių, bendravę ir prisibendravę, grįžome namo. Važiuodami į Kuršėnus džiaugėmės, kad Lietuva tokia graži savo istorija ir žmonėmis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.