Humoreskos konkursas KVIETIMAS MOKYTIS LIETUVIŲ KALBOS

Vilniaus universiteto Kauno fakultetas kviečia moksleivius išbandyti kūrybines jėgas – dalyvauti humoreskos konkurse. Humoreska – trumpas komiškas kūrinys, dažniausiai parašytas proza, jam būdinga tikslinga kompozicija ir pasakojimas, kuriuo siekiama sukelti adresato juoką, šypseną arba pašaipą. Pasitelkiama ironija, kalambūras, parodija, šaržas, karikatūra ir kitos komizmo priemonės.

 

Skelbimas_Humoreskos konkursas

 

Konkurso tikslai

 • linksmai ir kūrybiškai skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, stiprinant lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją;
 • puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus;
 • dalyvauti Lietuvių kalbos dienose.

 

Konkurso rengėjai – Vilniaus universiteto Kauno fakultetas.

 

Konkurso dalyviai – visų amžiaus grupių mokiniai.

 

Konkurso sąlygos

 1. Konkursui kviečiama teikti autorinius kūrinius lietuvių kalba.

 

 1. Konkurse gali dalyvauti visų amžiaus grupių mokiniai. Skiriamos trys dalyvių grupės:
 • 1–4 klasių mokiniai;
 • 5–8 klasių mokiniai;
 • I–IV klasių gimnazistai.

 

 1. Kūriniai konkursui pateikiami Word formatu el. paštu šiuo adresu humoreska@knf.vu.lt nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. kovo 24 d.

 

 1. Atskirame el. laiško priede Word formatu pateikiami šie duomenys: kūrinio pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokykla, el. paštas, telefonas. Jei darbą padėjo atlikti mokytojas, nurodomas mokytojo vardas, pavardė, el. paštas.

 

 1. Teikiamo kūrinio apimtis turi būti iki vieno A4 formato puslapio (Times New Roman 12 pt šriftu, tarpas tarp eilučių – 1,0). Kūrinys gali būti iliustruotas.

 

 1. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad kūrinio intelektinė nuosavybė priklauso jam ir nepažeidžia jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir / ar asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties.

 

 1. Konkurso dalyviai sutinka leisti savo asmeninius duomenis naudoti tiek, kiek tai būtina konkursui įgyvendinti. Dalyviai sutinka, kad jų konkursiniai darbai būtų publikuojami viešai.

 

Vertinimas

 1. Kūrinius vertina konkurso organizatorių sudaryta komisija.
 2. Konkurso laimėtojai išrenkami balsų dauguma. Laimėtojai bus išrinkti kiekvienoje amžiaus grupėje.
 3. Vertinimo kriterijai:
 • žanro reikalavimų laikymasis;
 • turinio originalumas, aktualumas;
 • raiškos savitumas.

 

Konkurso rezultatai bus paskelbti internetiniame VU KnF puslapyje, o laimėtojai informuoti asmeniškai 2023 m. kovo 31 d. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Vilniaus universiteto įsteigtais prizais ir padėkos raštais.

 

Organizatorių inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.