Gyvūnai – ne tik mūsų draugai, bet ir…

Justė Staponkienė

Kovą vyko trečiasis „Erasmus+“ projekto „The Power of Animal – Assited Intervetions“ dalyvių iš Šiaurės Makedonijos, Portugalijos, Turkijos ir Lietuvos susitikimas. Šį kartą visi projekto dalyviai vyko į Stambulą. Projekto tikslas – pagerinti mokinių, turinčių skirtingų poreikių ir negalių, skaitymo, kalbėjimo, matematikos gebėjimus, asmeninę pažangą, ugdyti socialinius įgūdžius, didinti mokymosi motyvaciją, akademinę sėkmę ir pasitikėjimą savimi, į ugdymo(si) procesą integruojant gyvūnų asistavimo terapiją. Šio vizito akcentas – žuvų ir paukščių terapija ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus, bet programa buvo papildyta ir šunų bei žirgų terapijomis.

 

Šiaulių sanatorinės mokyklos 5 mokytojų komanda turėjo galimybę apsilankyti Stambulo Gazikent pradinėje mokykloje. Čia stebėtos turkų mokytojų ir specialiųjų pedagogų vestos pamokos, skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Pamokų temos įvairios: prielinksnių, skaičių sudėties ir atimties, įvairių gyvūnų lizdų, gyvenamųjų teritorijų pažinimo mokymasis pasitelkiant paukštelius ir žuvytes, programavimo pagrindai, naudojant boružėlę-robotuką. Akivaizdu, kad mokiniams darbas pamokoje tampa įtraukesnis, įdomesnis, pavyksta labiau sutelkti dėmesį ir suteikia daugiau motyvacijos, kai šalia jų – gyvūnėliai.

Mokyklos kiemo erdvėje vyko kaniterapijos užsiėmimas, per kurį vaikai buvo įtraukti į žaidimus su šunimis: tam tikrų komandų davimas, kamuoliuko metimas, atsargus fizinis prisilietimas prie gyvūnų. Tai tarsi reabilitacija, suteikianti ne tik gerų emocijų, bet ir pasitikėjimo savimi, bendravimo laisvumo.

Apsilankymas žirgyne yra skirtas hipoterapijai stebėti, fizinei ir emocinei vaikų sveikatai gerinti. Mokiniai, turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, autizmo spektro ar kitų motorikos bei koordinacijos sutrikimų, užsiėmimo metu jodinėjo žirgais ir atlikinėjo tam tikrus mokytojo rodomus pratimus tiesiog sėdėdami ant gyvūno. Ši terapija labai vertinama ne tik dėl natūralaus žirgo eisenos poveikio žmogaus organizmui, bet ir dėl teigiamos socialinės bei psichologinės įtakos. Pastarasis, stebint užsiėmimą, matėsi puikiausiai – nuolatinės mokinių šypsenos veiduose neblėso per visą užsiėmimą.

 

Dar viena ypatinga patirtis – privačiame autizmo sporto klube. Čia vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų, gauna akademinę pagalbą, pagrindinius ir specialius sporto įgūdžius, elgesio ir socialinių įgūdžių terapiją, savarankiško gyvenimo įgūdžius. Klubo veikla sužavėjo ypač pritaikyta aplinka ir dideliu komandos susitelkimu visapusiškai ugdant savo mokinius.

 

Penkios dienos Turkijoje leidžia džiaugtis, kad specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai gauna ypatingą dėmesį tiek lankytoje pradinėje Gazikent mokykloje, tiek ir už jos ribų. O taikoma gyvūnų terapija neabejotinai teikia visapusišką fizinę, emocinę ir akademinę naudą mokiniams. Gyvūnai ne tik mūsų draugai, bet ir daugiau – pagalbininkai, mokytojai, terapeutai, gydytojai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.