Gyvenimiškų įgūdžių ir bendruomeniškumo ugdymas 5 klasėje

Jurgita Girdvainienė
,
tikybos ir SEU mokytoja, 5c klasės vadovė

2022–2023 m. m. Salduvės progimnazijoje įgyvendinamos klasės kryptys. 5c klasės mokiniai, galvodami apie naujos bendruomenės telkimo svarbą, sėkmingą adaptaciją naujoje ugdymosi aplinkoje, santykių su klasės draugais ir naujais mokytojais kūrimą, pasirinko klasės kryptį „Gyvenimiškų įgūdžių ir bendruomeniškumo ugdymas“. Siekiant įgyvendinti šią kryptį į pagalbą pasitelkti progimnazijos socialiniai partneriai – Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Šiaulių teritorinis skyrius. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais veiklos ne tik praturtina ugdymosi aplinką, bet ir padeda mokiniams ugdytis bendrąsias kompetencijas bei pasiruošti 2024-aisiais prasidėsiančiam visuotiniam įtraukiajam ugdymui. Jau dabar penktokai supranta saugios ugdymosi aplinkos, kurioje mokymosi sėkmę patirtų kiekvienas, nepriklausomai nuo jo socialinių, kultūrinių, religinių įsitikinimų ar turimos negalios bei dėl to kylančių individualių poreikių, kūrimo svarbą.

 

Pirmojo susitikimo su Lietuvių gestų kalbos vertimo centro atstovėmis – gestų kalbos vertėjomis – metu penktokai susipažino su kurčiųjų kultūra, vyraujančiais stereotipais bei gestų kalba, turėjo galimybę pamatyti įprastą girdinčiojo ir negirdinčiojo bendravimą bei patys komunikuoti gestų kalba su kurčiuoju. Miklino pirštus bandydami pasakyti savo vardą gestais, o žaisdami įvairius žaidimus patys bandė suprasti kurčiųjų gyvenimo subtilybes ir jiems kylančius iššūkius. Antrasis susitikimas vyko Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centre. Jo metu mokiniai aktyviai mokėsi gestų, sužinojo apie veido mimikos svarbą gestų kalboje, taip pat kaip atsiranda kai kurie gestai ir kaip jais pakeičia žmonių vardus, susipažino su centro veikla, gestų kalbos vertėjo darbu bei jo aplinka.

 

Šios patirtys padėjo penktokams pažinti kurčiųjų gyvenimą, mokiniai įgavo drąsos komunikuoti gestais, galėjo išgirsti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, patyrė teigiamų emocijų. Šis bendradarbiavimas bus tęsiamas, mokiniai ir toliau ugdysis gyvenimiškus įgūdžius, įgyvendins savanorystės idėjas, praktinės veiklos padės formuotis vertybinėms mokinių nuostatoms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.