Grįžus iš mokymų Islandijoje

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė, geografijos mokytoja Ina Gailiūnienė ir informacinių technologijų mokytoja Asta Fjellbirkeland balandžio 21–29 d. dalyvavo „Erasmus+“ projekto „Įtraukiantys mokymo metodai aktyvių mokinių ugdymui“ mokymuose Islandijoje, per kuriuos kartu su kolegomis iš Estijos, Olandijos, Vokietijos, Prancūzijos, Kroatijos, Italijos ir Ispanijos sėmėsi idėjų, patirties ir būdų, kaip organizuoti ugdymo procesą netradicinėse erdvėse ir skatinti mokinius aktyviai įsitraukti į ugdymo(si) procesą. Dar prieš mokymus dalyviai studijavo senąsias islandų sakmes.

 

Islandijoje mokytojai keliaudami palei vakarinę ir šiaurės vakarinę Islandijos pakrantę tyrinėjo kraštovaizdį ir naudojo jį kaip foną sakmėms išreikšti įvairiomis formomis: teatru / drama, fonų tapyba (vaizdiniai menai), dainavimu ir kt. Buvo išbandytos labai skirtingos ugdymosi aplinkos – muziejai, meno galerijos, bibliotekos, Reikjaviko miesto istoriniai objektai ir savita gamtinė aplinka.

 

 

Mokymai buvo įtraukiantys ir netradiciniai, sukėlė daug emocijų. Stebėjomės, kad lyg ir visai meninių gabumų neturintis žmogus gali vaidinti, dainuoti, skaityti poeziją ir net piešti. Susibūrus į grupes, išnaudojant komandinio darbo galimybes ir nuolat repetuojant, viskas pasiekiama. Pagrindinis mokymų akcentas – kryptingas tikslo siekimas. Visų mokymų metu kursų organizatoriai drąsino, motyvavo pagirdami už padarytą pažangą. Įsimintiniausi momentai buvo poemų skaitymas vulkano keteroje ir Islandijos sagų ištraukų vaidinimas Vestmanaejaro salos amfiteatro scenoje kalno papėdėje.

 

Per intensyvius mokymus Islandijoje, kur gyvenimo tempas lėtas, mažiau žmonių ir streso, vyrauja pasitikėjimo kultūra, įgyta daug naudingos ir unikalios patirties, kuri bus taikoma planuojant ir organizuojant ugdymo procesą gimnazijoje. Islandijoje buvo mokomasi, kaip sukurti įtraukią ir kūrybingą mokymosi aplinką tiek formalioje, tiek neformalioje aplinkose, įsisavinti nauji bendravimo ir bendradarbiavimo įrankiai. Mokytojai susipažino, kaip veiksmingai organizuoti mokymąsi ir išmokimą, kuriant veiksmingas mokymosi strategijas, būsimų rezultatų numatymo ir tinkamų priemonių tikslams pasiekti pasirinkimo pavyzdžiais, kaip skatinti mokinius ugdytis kūrybiškumą ir norą tobulėti pasirinktomis sąlygomis.

 

Mokymų dalyviai neliko abejingi Islandijos gamtovaizdžiui – unikaliam ir nuolat besikeičiančiam, vietomis primenančiam Mėnulį ar dar neatrastą planetą. Kriokliai, ledynai, kalnai, vieniši nameliai pakelėje, uolingos vandenyno pakrantės, karštosios kalnų upės ir garuojanti žemė – visa tai galima pamatyti šioje šalyje. Kalnai ir visur plytintys lavos laukai be jokių medžių, neaukštų medžių ploteliai – tai Islandijos kraštovaizdis. Islandai sako: „Jei pasiklysi miške, atsistok.“

 

Džiaugiamės programos „Erasmus+“ suteiktomis galimybėmis tobulinti įgūdžius, mokytis ir dalytis patirtimi su kitų Europos šalių mokytojais.

 

Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.