Grinkiškio gimnazijos mokinių iniciatyva „Gyvybė“ pristatyta respublikinėje konferencijoje

Silva Morkūnienė
,
Grinkiškio g-jos mokytoja

Kovo mėnesį Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje vyko nuotolinė respublikinė 8–12 klasių mokinių tiriamoji-praktinė gamtos mokslų konferencija „Stebiu. Kuriu. Analizuoju.“ Į virtualų renginį mokiniai ir mokytojai atvyko net iš 39 Lietuvos mokyklų. Konferencijos metu 90 mokinių septyniose sekcijose pristatė net 72 pranešimus.

 

Renginio pradžioje mus sveikino ir naujų idėjų linkėjo Juozo Miltinio gimnazijos direktorius Vytautas Raišys. Įdomiai žavus ir įkvepiantis tolimesniam darbų analizavimui buvo Igno Gaižiūno, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studijų kokybės specialisto, plenarinis pranešimas. Po įžanginės dalies mokyklų jaunieji tyrėjai dirbo sekcijose ir pristatė įvairių temų biologijos, chemijos ir fizikos projektinius darbus. Gimnazistai, skaitydami pranešimus, siekė spręsti ekologines, socialinių tinklų ir kitas problemas. Susirinkusiems į konferenciją mokiniams tikrai rūpėjo gyvybė, baltymų paieška, vegetarizmas, namų ūkio atliekų rūšiavimas ir kitos sritys.

 

Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos atstovai renginyje taip pat dalijosi kūrybine veikla ir džiaugėsi įgyta nauja patirtimi bei atrastais metodais ateities darbų tęstinumui. Pranešimą „Gyvybė“ skaitė Grinkiškio gimnazijos devintos klasės mokinės Andrėja Čichunovaitė ir Sonata Čichunovaitė, o konsultavau aš, šio teksto autorė. Mūsų gimnazistės džiaugėsi pristatydamos savo originalų darbą, nes jų projektas „Gyvybė“ sudomino ne tik mūsų mokyklos jaunimą, bet ir dalyvius iš kitų šalies įstaigų. Konferencijoje pateikta iniciatyva „Gyvybė“ šiais mokslo metais buvo vykdyta Grinkiškio gimnazijoje. Tai pristatymas instaliacijos, filosofiškai keliančios gyvybės pradžios ir baigties probleminius klausimus, bet kartu ieškančios atsakymų keliaujant per trapaus gyvybės stebuklo egzistencinę prizmę dabarties žmonių elgsenos ir atsakomybės kontekste.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.