Graži mūsų šeimynėlė

Aurelija Dirginčienė, Diana Kontrimienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje pasibaigė pirmasis pusmetis. Pradinukai užpildė įsivertinimo lenteles, mokytojos papildė vaikų MAP-us, rezultatus su tėveliais aptarė susirinkime. 1a ir 3c klasių mokiniai dalyvauja bendruose „Erasmus+“ „Alisa stebuklų šalyje“, „Nordplus“ „Skaitmeninio pasaulio stebuklai“, „Sveikatiados“ ir „eTwinning“ projektuose. Puikus laikas ne tik aptarti ir pasidžiaugti pusmečio rezultatais, bet ir artimiau visiems susipažinti – vaikams, tėveliams ir mokytojams. Parodyti, ko išmokome, pasiekėme per pusmetį, suplanuoti būsimus bendrus renginius ir  projektines veiklas.

 

Ar jums teko kada nors vakare sveikintis „Labas rytas“? Ne? O štai 1a klasės mokinukai taip sveikinosi ketvirtadienio vakarą, pradėdami vakaronę „Graži mūsų šeimynėlė“. Vakaronėje dalyvavo vyresnieji draugai trečiokai, pradinukų tėveliai, broliukai ir sesutės. Vaikai tėveliams pristatė projektus, kuriuose dalyvauja.

 

Visas pasaulis susirūpinęs klimato kaita. Projektinių veiklų metu vaikai daug apie tai kalba bei mokosi išsaugoti švarią gamtą. Pristatydami šią veiklą, pirmokai skyrė „Žalią dainelę“ apie gėrį, grožį, gamtą.

Sausio–vasario mėnesiais pirmokų ir trečiokų dėmesys sutelktas į vandenį: skaičiuojama, kiek jo išgeriama per dieną, aiškinamasi, kodėl gyvūnijai, kaip ir žmogui, kenkia užterštas vanduo. Po švarų ežerėlį „plukdydami“ žąselę („Plaukė žąselė“), vaikai pakvietė kartu dainuoti ir tėvelius, taip tarsi sugrąžindami juos į vaikystę ir dar labiau priartindami prie savęs.

 

Kaip graži, didelė šeimyna vakaronės dalyviai žaidė ratelį „Graži mūsų šeimynėlė“, tikrino batų stiprumą trepsėdami ratelį „Šiaudų batai“. Nuo pirmokų neatsiliko ir trečiokai – jie atliko nuotaikingas daineles ir melodijas, kurias padėjo išmokti muzikos mokytojai Loreta Stankuvienė, Loreta Mikutienė, Laimonas Tamošiūnas. Žaidimas vijo žaidimą: „Skrido žvirblis per ulyčią“, „Upytėlė teka“, „Oira“… Pradinukai džiaugėsi, galėdami išmokyti tėvelius mėgstamų žaidimų, o tėvai jaudinosi ir nuoširdžiai džiaugėsi, kad jų atžalos žino daugiau, nei jie, didžiavosi, kad auga Lietuvos patriotai. Smagu, kai ir vaikai, ir tėvai gyvena tomis pačiomis mintimis, dainuoja ir žaidžia tuos pačius žaidimus. Vakaronę pabaigėme dainuodami „Šių naktelę, per naktelę“. Vieningai nutarėme, kad tai taps klasių bendrų susirinkimų, renginių daina. Šią liaudies dainą vakaronės dalyviai skyrė artėjančioms Lietuvos valstybės šventėms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.