Ginkūnai švenčia savo mokyklos jubiliejų

Daiva Jagminienė
,
mokyklos direktorė

Lapkričio 25–29 d. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla šventė įkūrimo 115 metų jubiliejų. Mokyklos veiklos pradžia skaičiuoja dar ilgesnius metus, tačiau leidimas veikti oficialiai išduotas 1904 m. Mokyklos įkūrėjai Sofija ir Vladimiras Zubovai – to meto aktyvūs visuomenės veikėjai, dosnūs švietimo mecenatai, visuose savo dvaruose steigę pradžios mokyklas valstiečių vaikams. Daugelis jų pradžioje buvo slaptos. Mokymas vyko lietuvių kalba. Būdami ne lietuvių tautybės Sofija ir Vladimiras Zubovai nebijojo žandarų persekiojimo, rūpinosi lietuviškos kultūros išlikimu ir plėtojimu.

 

Mokyklos kelias iš tiesų ilgas ir labai prasmingas. Šiandien mokykla išdidžiai nešiodama įkūrėjų vardą rūpinasi 301 ugdytiniu. Šis skaičius pastaruoju metu sparčiai auga. Mokykloje dirba 52 darbuotojai, iš jų 33 pedagogai. Mokykla kasmet atnaujina savo erdves, tobulina ugdomąsias aplinkas. Keičiasi ir ugdymo proceso organizavimas. Per jį išradingai naudojami šiuolaikiniai metodai, informacinės technologijos, kitos naujausios mokymo priemonės. Mokyklos pedagogai kūrybiškai išnaudoja įvairias netradicines erdves mokymui ir mokymuisi, aktyviai įsitraukia į tarptautinį bendradarbiavimą. Šiuo metu mokykla įgyvendina net 3 tarptautinius projektus. Tvirtėja bendruomeniniai ryšiai. Mokyklos gyvenime vis aktyviau dalyvauja tėvai ir socialiniai partneriai.

 

Minėdama savo 115 gimtadienį mokyklos bendruomenė nuo pat metų pradžios vykdė ilgalaikį projektą „Aš – zubovietis“. Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo paskaitose „Zubovai Šiaulių krašte“ ir „Ginkūnų šviesuoliai“, kurias vedė Šiaulių „Aušros“ Istorijos skyriaus darbuotojai, skaitė Sofijos Bilečičiūtės-Zubovienės knygą „Laimė“ ir pristatė ją kitų klasių mokiniams. Respublikiniam kūrybiniam žemėlapių konkursui pateiktas interaktyvus žemėlapis „Grafų Zubovų dvarai ir jų įsteigtos mokyklos Lietuvoje“, aplankyti mokyklos įkūrėjų kapai. Visi mokyklos ugdytiniai dalyvavo konkurse „Aš – linksmasis zubovietis“ ir kūrė klasių fotomozaikas.

 

Gimtadienio savaitė taip pat buvo kupina įspūdžių ir staigmenų. Pirmadienį mokykloje vyko kultūrinė-pažintinė diena, apibendrinanti projekto „Aš – zubovietis“ veiklas. Rytą pradėjome mokinių pasirodymais, dienos programos aptarimu. Vėliau klasėse svečiavosi buvę mūsų mokyklos mokiniai. Jie dalijosi prisiminimais iš mokyklinio gyvenimo, pasakojo savo sėkmės istorijas, motyvavo mūsų mokinius aktyviai veikti siekiant savo tikslų. Kiekviena klasė paruošė ir po dovaną mokyklai – šventiškai papuošė savo klasių duris. Dieną vainikavo staigmena – milžiniškas gimtadienio tortas! Antradienį visi rinkomės bendram šokiui „Linksma mokykloje“, jis buvo dar viena nepakartojama dovana mokyklai. Na, o trečiadienį mus visus suvienijo akcija „Apkabink mokyklą“. Ketvirtadienį paskelbti ir apdovanoti baudų metimų konkurso „115“ ir konkurso „Skaitome 115 knygų“ nugalėtojai.

 

Šventinę savaitę užbaigėme šiltu ir jaukiu renginiu. Į mokyklą penktadienio popietę pakvietėme savo geriausius draugus, kurie atvyko su gimtadienio dovanomis. Organizatorių prašymu, geriausia dovana mokyklai – knyga, todėl atsinaujinusios bibliotekos fondus papildė daug naujausios grožinės ir enciklopedinės literatūros. Svečius pasitiko „atgiję“ mokyklos įkūrėjai grafai Zubovai, įpareigodami mus atsakingai žiūrėti ne tik į mokyklos dabartį, bet jau šiandien rūpintis ir jos sėkminga ateitimi. Popietėje dalyvavo ir Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas Egidijus Venckus. Linkėdamas sveikatos ir sėkmės jis palaimino mokyklą ir jos bendruomenę. Po susitikimų mokykloje svečius pakvietėme į Ginkūnų dvaro salę, kur vyko šventinis koncertas. Šypsenos ir pasididžiavimo bei džiaugsmo ašaros kūrė jaukią atmosferą. Mokyklos pasveikinti atvyko Šiaulių r. savivaldybės atstovai – mero pavaduotojas Česlovas Greičius, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė, vyriausioji specialistė Elena Leparskienė. Sveikinimų sulaukėme iš artimiausių draugų – Ginkūnų seniūnės Vilijos Kvasienės, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialo renginių organizatorės Genovaitės Doftartaitės, Lietuvos krikščioniško fondo vadovo Valdo Vaitkevičiaus. Pasveikinti atvyko Ginkūnų lopšelio-darželio, Naisių mokyklos, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos atstovai. Džiaugėmės renginyje matydami savo ištikimus draugus ir rėmėjus.

 

115 metų mokyklos istorijoje – gražus, prasmingas ir drauge rimtai įpareigojantis ateičiai laikotarpis. Na, o bendrystė, susitelkimas ir ryžtas naujiems siekiams – šiandieninės Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos stiprybė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.