Gimnazija apdovanota 12-ąja gamtosauginių mokyklų vėliava

Audronė Joana Rainienė
,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Romutė Stankevičienė
,
biologijos mokytoja

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Kauno r. Neveronių gimnazija šia programa vadovaujasi ne vienerius metus. Šį pavasarį Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas Renaldas Rimavičius, koordinuojantis Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą, mūsų gimnazijai už gamtosauginę veiklą įteikė dvyliktąją Žaliąją vėliavą.

 

Neveronių gimnazijoje gamtosauginė veikla plėtojama labai plačiai. Visi gimnazijos bendruomenės nariai džiaugiasi gražiai tvarkoma aplinka, pradinukų kiemelyje įrengtu sveikatingumo taku, žaidimų aikštele, žaliąja klase. Per pertraukas mokiniai gali atsikvėpti ant suoliukų, tiek pernai vykusio tarptautinio medžių drožėjų plenero skulptorių padovanotų, tiek pačių mokinių pagamintų. Po truputį gražėja ir vidaus erdvės: sutvarkyti koridoriai, įrengti poilsio kampeliai. Mokiniai turi veiklos ir gimnazijos koridoriuose bei sporto salėje: žaidžia tenisą, gimnazistai savanoriai rengia judriąsias pertraukas visiems, norintiems šokti. Ugdymo procese gamtosauginė veikla integruojama į klasių valandėles (klasių vadovai su auklėtiniais vyksta į gyvūnų prieglaudas, senelių namus, ligonines, vaikų globos namus, dalyvauja įvairiausiose akcijose: „Užkrėsk gerumu“, „Atverkime širdis“, „Gilė“, „Diena be automobilio“ ir kt.). Per mokslo metus mokiniai vyksta į Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo universitetų, Žemės ūkio akademijos laboratorijas atlikti įvairiausių bandymų ir tyrimų. Tiek per gamtos mokslų, tiek per kitų dalykų pamokas gimnazistai įgyvendina projektus „Gėrimai“, „Sveiko maisto piramidė“, „Rūkai – save žudai“, „Patyčios“, „Nes bendrauti gera 2018“, „Nedelsk“ ir kt., atlieka tyrimus „Man patinka, kai sakai…“ (šis rajone įvertintas II vieta), „Paukščiai prie mano namų“, „Vienos dienos meniu“ ir kt., dalyvauja protų mūšiuose, konkursuose, viktorinose, akcijose. Jau antrus metus mokslo metų pabaigoje Birštone ir Varėnos rajone rengiamos 2–3 dienų aplinkotyros ir gamtosauginės stovyklos „Tyrinėju ir pažįstu Lietuvą“. Gimnazistai mielai kasmet dalyvauja Kauno r. visuomenės sveikatos biuro organizuojamose varžybose „Išgelbėk draugą“. Jau trečius metus iš eilės mūsų gimnazijos mokiniai dalyvauja nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ pusfinalyje, kurį organizuoja VšĮ „Žaliasis taškas“ ir aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“.

Ypač aktyviai į gamtosauginę veiklą įsitraukia priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir pradinių klasių mokiniai. Jie dalyvauja ne tik gimnazijos renginiuose, bet ir respublikiniuose projektuose „Rodos, jau girdžiu, kaip sunkiai kalas žodis, daigas, paukštis ir gerumas“, „Sniego karalystė 2019“, konkursuose „Vakaro žvaigždelė“. Pradinių klasių ir priešmokyklinės grupės mokytojai kartu su sveikatos priežiūros specialiste rengia daugybę projektų: „Mano klasės mėgstamiausia daržovė ar vaisius“, „Pamokos be kėdžių“ ir kt.

 

Atliekų tvarkymo politika siekiama sumažinti atliekų žalą aplinkai ir visuomenės sveikatai bei padidinti resursų veiksmingumą. Projektu „Gražią aplinką puoselėkime nuo mažens“ siekėme skatinti pilietinę iniciatyvą tvarkant Neveronių gyvenvietės aplinką, kad mokiniai ir jų šeimų nariai taptų sąmoningais atliekų rūšiuotojais ir tvarkytojais. Mokiniai balandį ir gegužę tvarkė aplinką Neveronių seniūnijoje ir gimnazijos teritorijoje. Džiugina, kad kasmet šiukšlių randame vis mažiau. Per dailės ir technologijų pamokas kūrybinėse dirbtuvėlėse „Kuriu iš to, ką turiu“ vaikai mokėsi išmestus daiktus prikelti antram gyvenimui. Žaliojoje klasėje jie vykdė oro, dirvožemio ir vandens taršos tyrimus, o septintokai skaičiavo, kiek ir kokių rūšių transporto priemonių prarieda pro mokyklą, tyrė jų poveikį aplinkai. Pasidžiaugėme, kad gimnazija įsikūrusi vidutinės ir mažos taršos zonoje. Šį projektą pristatėme Neveronių seniūnijos ir gimnazijos bendruomenėms. Bendruomenė pasidžiaugė pagražėjusia aplinka, pagerėjo mokinių ir visos Neveronių bendruomenės ekologinė kultūra ir atliekų rūšiavimo įgūdžiai. Visos projekto veiklos buvo įgyvendinamos taikant netradicinio ugdymo formas: mokymąsi tyrinėjant, darbo terapiją, žaidimus, akcijas, parodas. Smagu, kad mūsų gimnazijoje daug dėmesio kreipiama į gamtamokslį mokinių ugdymą, gražios aplinkos puoselėjimą.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.