Gerosios patirties sklaida Airijos lituanistinių mokyklų mokytojų kongrese

Vilija Butikienė
,
Šakių l.-d. „Klevelis“ direktorė
Inga Sorakienė
,
vyr. ikimokyklinio ugdymo pedagogė

XXI a. vienas iš pedagogų iššūkių – nuolatinis tobulėjimas, ieškojimas naujų ir įdomių darbo metodų bei dalijimasis patirtimi su kolegomis. Saugant tautiškumą ir kultūrą 2019-ieji yra paskelbti Pasaulio lietuvių metais. Šakių lopšelis-darželis „Klevelis“ nuolat ir įvairiomis formomis bendradarbiauja su Dublino „4 vėjų“ lituanistine mokykla, vykdo bendrus projektus, per kuriuos tiek vaikai, tiek pedagogai bendraudami ir bendradarbiaudami keičiasi patirtimi.

 

Lapkričio 2–3 d. Airijos lietuvių bendruomenė kartu su Airijos lituanistinėmis mokyklomis organizavo mokytojų kongresą, kurio tikslas buvo suburti lituanistinių mokyklų mokytojus gilinti savo profesines žinias ir dalytis gerąja darbo patirtimi. Per jį vyko seminarai ir diskusijos įvairiomis temomis. Šiame renginyje kaip socialiniai partneriai pasidalyti savo darbo patirtimi ir supažindinti ikimokyklinių bei priešmokyklinių klasių pedagogus su darželio darbo specifika, supažindinti su Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašu, Priešmokyklinio ugdymo programa ir patobulinti gebėjimus taikant STEAM (angl. Science, Technologies, Engineering, Art, Math) metodus ugdymo procese atvyko ir Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ komanda. Per vizitą Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos lituanistinių mokyklų mokytojai susipažino su Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ darbo veikla, taikomais ugdymo metodais organizuojant veiklas. Be to, susipažinę su Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašu ir Priešmokyklinio ugdymo programa, pedagogai gilino žinias apie tai, kas yra STEAM metodas ir jo integravimas į ugdymo procesą, kaip šį metodą būtų galima pritaikyti dirbant lituanistinėje mokykloje. Mokytojai turėjo galimybę praktiškai jį išbandyti, atlikdami įvairias užduotis. Per refleksiją aptardami seminaro veiklas mokytojai pastebėjo, kad šis metodas suteikia daug laisvės vaikams veikti, įgyvendinti savo sumanymus, o pritaikyti tai savo darbe gali ir lituanistinių mokyklų mokytojai.

 

Lituanistinės mokyklos yra gana skirtingos ir mokymo formomis, ir mokinių amžiumi, bet visų poreikiai tokie patys. Tad labai svarbu keistis medžiaga, metodikomis ir patirtimi. Informacijos sklaida, gerosios patirties perdavimas – teigiamas veiksnys ugdymo procesui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.