Gerosios patirties seminaras

Virginija Navidanskienė
,
mokytoja metodininkė

Lapkričio 10 d. Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje vyko metodinė diena „Vaikų ugdymas dirbant su interaktyvia kubų metodika ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“, jos tikslas – plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą, kurioje būtų integruotos informacinės technologijos. Šioje metodinėje dienoje dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė, pasisemti patirties, kaip dirbti su „iMO-LEARN“ kubais, atvyko ikimokyklinio ugdymo vadovai ir pedagogės iš Nidos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Mažeikių vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“, taip pat mūsų įstaigos direktorė Ž. Rancienė, pavaduotoja ugdymui S. Jakštienė.

 

Vienas reikšmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti profesines, asmenines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi bendradarbiaujant su kitomis švietimo įstaigomis rengiant gerosios patirties seminarus. Gerosios darbo patirties sklaidą vykdžiau aš, mokytoja metodininkė V. Navidanskienė, ir vyresnioji mokytoja V. Kurbatovienė.

 

Seminaras prasidėjo darželio vaikučių sveikinimu – muzikiniu numeriu. Įstaigos direktorė Živilė Rancienė pristatė svečius ir kvietė išklausyti pranešimą apie prasmingą informacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, interaktyvius kubus „iMO-LEARN“. Pasidalijau gerąja darbo patirtimi, kaip paįvairinu veiklas naudodama interaktyviuosius kubus „iMO-LEARN“, siekdama padidinti vaikų mokymosi motyvaciją. Šiuolaikinės technologijos sudaro galimybes veiksmingiau įgyvendinti ugdymo uždavinius, daugiau orientuotis į vaiką, plėtoti informacinių technologijų kompetenciją. „I3-Technologies“ kompanija sukūrė interaktyviuosius kubus „iMO-LEARN“, kurie suteikia galimybę vaikams mokytis judant. Rodžiau skaidres, pasidalijau užduotimis, kurias naudoju ugdydama vaikus. Mokytoja V. Kurbatovienė pristatė, kaip sukurti užduotis.

 

Pedagogės išklausytą teoriją praktiškai išbandė, tyrinėjo, atrado veiksmingus ugdymo(si) būdus. „i3learnhum“ ekrane atliko įvairias užduotis, diskutavo, kuri užduotis įdomesnė, patrauklesnė vaikams. Po kavos pertraukėlės pedagogės vyko į salę, kurioje parodė, kaip kubus galima naudoti matematinio, kalbinio, sveikatos ir fizinio ugdymo procese. Užsiėmimų metu pedagogės statė kubus taip, kaip buvo nurodyta užduotyse. Bendravo tarpusavyje, lenktyniavo, dalyvavo komandiniame žaidime. Taip pat pasitelkusios kubus lavino savo sportinius sugebėjimus, atlikdamos pusiausvyros išlaikymo pratimus. Pasibaigus užduotims svečiai buvo pakviesti pastatyti „Draugystės vartus“.

 

Metodinę dieną susirinkę pedagogai baigė refleksija apie tai, kad šiandieniam vaikui reikia šiuolaikiško, kūrybingo, informacines technologijas išmanančio pedagogo, žadinančio smalsumą, skatinančio tyrinėti ir atrasti.

Pastebėta, kad keitimasis patirtimi – patikimas kelias į profesionalumą, o dalijimasis patirtimi brandina ir augina žmogų – mokytoją, todėl visada skatiname mokytojus dalytis tuo, kas sukaupta, išbandyta praktiniame darbe, mokytis vieniems iš kitų, rinkti kolegų pasiūlytas idėjas ir jas taikyti savo darbe.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.